≤сторики, краЇзнавц≥


  јрандаренко ћикола ≤ванович (1795Ч1865), ≥сторик, статистик, етнограф

  јркас ћикола ћиколайович (1852Ч1909), ≥сторик, етнограф, осв≥т¤нин, композитор

  јстр¤б ћ. √., ≥сторик, викладач полтавськоњ другоњ чолов≥чоњ г≥мназ≥њ

  Ѕагал≥й ƒмитро ≤ванович (1857Ч1932), видатний ≥сторик та громадський д≥¤ч, академ≥к ¬јЌ

  Ѕантиш- аменський ƒмитро ћиколайович (1788 Ч1850), ≥сторик ≥ археограф, державний д≥¤ч

  Ѕарв≥нський ¬. ќ., ≥сторик-арх≥в≥ст, д≥йсний член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  Ѕ≥льбасов ¬асиль ќлекс≥йович (1837Ч1904), рос≥йський ≥сторик ≥ публ≥цист

  Ѕ≥л¤щ≥вський ћ. ‘., почесний член ≤сторико-археолог≥чного ком≥тету

  Ѕод¤нський ѕавло ≤л≥ч (1809Ч1867), ≥сторик, етнограф, журнал≥ст, педагог

  Ѕойко ѕилип (1899Ч1962), ≥сторик-арх≥в≥ст

  Ѕуда —ерг≥й ќлекс≥йович (1866Ч1942), досл≥дник ≥стор≥њ революц≥йних рух≥в в ”крањн≥, журнал≥ст, перекладач

  Ѕужинський √еорг≥й (1879Ч1934), ≥сторик-арх≥в≥ст

  Ѕучневич ¬асиль ™встаф≥йович (1860Ч1928), досл≥дник полтавських старожитностей, археолог

  ¬асиленко ¬≥ктор ≤ванович (1839Ч1914), етнограф, статистик, досл≥дник художн≥х промисл≥в

  ¬асиленко ћикола ѕрокопович (1867Ч1935), український громадсько-політичний і державний ді¤ч, історик держави і права, академік ”јЌ, дійсний член Ќ“Ў

  ¬асильЇвський ћихайло √ригорович (1874Ч1903), ≥сторик, перекладач, учасник революц≥йного руху

  ¬едм≥цький ќлександр ћикитович (1894Ч1961), поет, ≥сторик, л≥тературознавець

  ¬ерз≥лов јркад≥й ¬асильович (1867Ч1931), ≥сторик, арх≥в≥ст, громадський д≥¤ч

  ¬исоцький —ерг≥й (1923Ч1990), ≥сторик, археолог, доктор ≥сторичних наук

  ¬овк ‘ед≥р  ≥ндратович (1847Ч1918), антрополог, етнограф, археолог, громадський д≥¤ч

  ¬ойналович ¬≥ктор јнатол≥йович (н.1957), ≥сторик, заслужений прац≥вник осв≥ти ”крањни

  √авриленко ћикола (1889Ч1971), орн≥толог, краЇзнавець

  √ладиш  лавд≥й (1918Ч1995, ѕолтава), досл≥дник арх≥тектури, краЇзнавець

  √од Ѕорис ¬асильович (н.1960), ≥сторик, педагог, ¬≥дм≥нник осв≥ти ”крањни

  √оловатинський ћус≥й ≤ванович, купив ≥ збер≥г хату ≤. ѕ.  отл¤ревського

  √ольдштейн ћихайло ≤саакович (1928), ≥сторик

  √рановський ѕанас јндр≥йович (1871Ч1913), ≥сторик церкви, викладач ѕолтавського кадетського корпусу

  ƒанилевський ¬≥ктор ¬асильович (1898Ч1960), досл≥дник ≥стор≥њ техн≥ки, проф., д.техн.н., д.чл. јкадем≥њ ≥стор≥њ матер≥альноњ культури ≥ јЌ ”–—–, лауреат ƒерж. прем≥њ

  ƒанилевський √ригор≥й ѕетрович (1829Ч1890), письменник, чиновник, мандр≥вник, етнограф, ≥сторик

  ƒенисовець ѕавло ћус≥йович (1920Ч1991), доктор ≥сторичних наук, професор

  ƒен≥к≥н јнтон ≤ванович (1872Ч1947), пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, один ≥з л≥дер≥в б≥лого руху, письменник, ≥стор≥ограф

  ƒомонтович ћихайло ќлекс≥йович (1830Ч1902), генерал выд ≥нфантер≥њ, в≥йськовий ≥сторик

  ƒоценко ќлександр (1897Ч1941), в≥йськовий д≥¤ч та ≥сторик, археограф

  ƒрагоманов ћихаило ѕетрович (1841Ч1895), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, мислитель, учений-енциклопедист, публ≥цист, ≥сторик, фольклорист, л≥тературознавець, ф≥лософ, економ≥ст, соц≥олог, пол≥толог

  ƒумитрашко ћикола (1829/30Ч1878), л≥тератор ≥ ≥сторик церкви

  ™вселевський Ћев ≤саакович ( 1928Ч?), ≥сторик ≥ краЇзнавець, доктор ≥сторичних наук

  ™фименко ќлександра як≥вна (1848Ч1918), ≥сторик, етнограф, педагог

  ∆ук ¬≥ра Ќиканор≥вна, ≥сторик-арх≥в≥ст, кандидат ≥сторичних наук. «аслужений прац≥вник культури ”–—–

  «арецький ≤ван јнтонович (1857 Ч1936), археолог, етнограф, земський ≥ громадський д≥¤ч, д≥йсний член ѕ¬ј , почесний громад¤нин ѕолтави

  ≤конников ¬олодимир —тепанович (1841Ч1923), ≥сторик, джерелознавець

   асименко ќлександр  арпович (1905Ч1971), доктор ≥сторичних наук, професор

   атранов —ерг≥й (не ран≥ше 1843Ч1894), украњнський ≥сторик л≥тератури

   лепацький ѕавло √ригорович (1885Чп≥сл¤ 1938), ≥сторик-арх≥в≥ст, професор

   оваленко √ригор≥й ќлекс≥йович (1868Ч1937), письменник, мистець, етнограф

   оломеЇр ћихайло —оломонович (1928Ч?), краЇзнавець

   омаров ћихайло ‘едорович (1844Ч1913), народознавець, ≥сторик, б≥бл≥ограф, мовознавець, критик

   онцевич ≤ван ћихайлович (1893Ч1965), церковний ≥сторик

   орабльов ¬асиль (1873Ч1936), л≥тературознавець, ≥сторик слав≥стики

   остомаров ћикола ≤ванович (1817Ч1885), украњнський ≥ рос≥йський ≥сторик, етнограф, письменник, критик

   риворотченко ћихайло √ригорович (1892Ч?), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч

   улатова ≤. ћ., археолог

   ул≥ш ѕантелеймон ќлександрович (1819Ч1897), украњнський письменник ≥ вчений

  Ћазаревський ќлександр ћатв≥йович (1834Ч1902), ≥сторик

  Ћевицький ќрест ≤ванович (1848Ч1922), ≥сторик, правознавець, археограф, арх≥в≥ст, етнограф, белетрист, д≥йсний член ”крањнськоњ јкадем≥њ наук ≥ њњ другий президент

  Ћеонтович ¬олодимир ћиколайович (1866Ч1933), ≥стори, громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, письменник

  Ћипинський ¬ацлав  азимирович (1882Ч1931), пол≥тичний д≥¤ч, ≥сторик, ≥стор≥ософ, соц≥олог, публ≥цист, теоретик украњнського консерватизму, ≥деолог украњнського монарх≥зму

  Ћитвиненко јлла ≤ван≥вна (н.1968), мистецтвознавець, музикант, краЇзнавець, педагог

  Ћобурець ¬асиль ™горович (н.1930), доктор ≥сторичних наук, професор, академ≥к

  Ћучицький ≤ван ¬асильович (1845Ч1918), ≥сторик, археограф, громадський д≥¤ч

  Ћ¤пушк≥н ≤ван ≤ванович (1902Ц1968), археолог

  Ћ¤тошинський ћикола (1897Ч1967), ≥сторик-арх≥в≥ст

  ћазанов ѕетро ≤ванович (?Ч1911) прото≥Їрей, церковний д≥¤ч, педагог, досл≥дник церковних

  ћельник ≤ван (?Ч?), автор першого географ≥чного опису ѕолтави за 1710 р.

  ћилорадович ¬асиль ѕетрович (1846Ч1911), украњнський фольклорист, етнограф, ≥сторик

  ћ≥рза-јвак'¤нц Ќатал≥¤ ёстин≥вна (1888Ч1939), ≥сторик, професор

  ћодзалевський ¬. Ћ., член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  ћощенко  ост¤нтин ¬асильович (1876Ч1963), музейник, етнограф, художник, арх≥тектор, краЇзнавець, досл≥дник украњнського народного мистецтва

  Ќестул¤ ќлекс≥й ќлекс≥йович (н.1957), доктор ≥сторичних наук, професор

  Ќеутр≥Ївський ≤. ќ., д≥йсний член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  Ќ≥колаЇв ¬алентин (1889Ч1973), ботан≥к, краЇзнавець

  Ќ≥колайчик ‘. ƒ., член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  Ќос≥в јнатоль (1883Ч1941), антрополог, етнограф ≥ археолог

  ќлеховський ћихайло ќлександрович (1855Ч1909), ірунтознавець, б≥олог, краЇзнавець

  ќхр≥менко ѕавло ѕавлович (1919Ч1997), л≥тературознавець, ≥сторик л≥тератури

  ѕавловський ≤ван ‘ранцевич (1851Ч1922), ≥сторик-арх≥в≥ст, музейник

  ѕадалка Ћев ¬асильович (1859Ч1927), статистик, ≥сторик, археолог, етнограф, краЇзнавець, громадський д≥¤ч

  ѕархоменко ¬олодимир ќлександрович (1880Ч1942), ≥сторик, професор

  ѕассек ¬адим ¬асильович (1808Ч1842), краЇзнавець, ≥сторик, фольклорист-етнограф

  ѕащенко ¬олодимир ќлександрович (н. 1947), доктор ≥сторичних наук, професор, чл.-кор. јѕЌ ”крањни

  ѕетров ћ. ≤., ≥сторик

  ѕ≥чета ¬олодимир ≤ванович (1878 Ч 1947), ≥сторик

  ѕогод≥н ћихайло ѕетрович (1800Ч1875), ≥сторик

  ѕолетика √ригор≥й јндр≥йович (1725Ч1784), громадсько-пол≥тичний та культурний д≥¤ч, письменник

  ѕокровський ћикола ¬асильвич (1848Ч1917), ≥сторик, археолог

  ѕотоцький ћ. ѕ. (1844Ч1911), професор

  ѕотоцький ѕавло ѕлатонович (1857Ч1938), генерал в≥д артилер≥њ, ≥сторик

  –ибаков ≤ван (1889Ч?), ≥сторик, професор

  –иженко як≥в ќмел¤нович (1892 Ч1974), мистецтвознавець, музейник, ≥сторик

  –клицький ћихайло ¬асильович (1862Ч1929), статистик, ≥сторик

  –клицький —. ¬., д≥йсний член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  –отач ѕетро ѕетрович (1925Ч2008), поет, л≥тературознавець, ≥сторик

  –отштейн ‘ед≥р јронович (1871Ч1953), ≥сторик, д≥¤ч англ≥йського соц≥ал≥стичного руху, рад¤нський дипломат ≥ орган≥затор науки

  –удинський ћихайло якович (1887Ч1958), археолог, мистецтвознавець, д. ≥ст. наук

  —виньњн ѕавло ѕетрович (1787Ч1839), ≥сторик, письменник, журнал≥ст

  —ементовський ћикола ћаксимович (1819Ч1879), украњнський письменник, ≥сторик ≥ краЇзнавець

  —идоренко √алина (1918Ч1984), археолог, краЇзнавець

  —каржинська  атерина ћиколањвна (1852Ч1932), пом≥щиц¤, меценатка, фундаторка першоњ загальнодоступноњ приватноњ краЇзнавчоњ зб≥рки Ћ≥вобережноњ ”крањни

  —оловей ƒмитро ‘едорович (1888Ч1966), ≥сторик, економ≥ст, статистик, д≥йсн. чл. ”¬јЌ

  —тан ћ. ј., археолог

  —тарицька Ќ. ќ., засновниц¤ ж≥ночоњ г≥мназ≥њ, член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  —трон≥н ќлександр ≤ванович (1826Ч1889), ≥сторик, соц≥олог, педагог, громадський д≥¤ч

  —упруненко ћикола ≤ванович (1900Ч1984), доктор ≥сторичних наук, професор, акад. јЌ ”–—–

  —упруненко ќлександр Ѕорисович (н.1957), археолог, ≥сторик науки

  “ахтай ќлександр  узьмич (1890Ч1963), археолог, музейник ≥ краЇзнавець

  “ерещенко ќлександр ¬ласович (1806Ч1865), етнограф, один ≥з перших б≥ограф≥в ≤. ѕ.  отл¤ревського

  “ерлецький ¬. ћ., член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  “ригуб ѕетро ћикитович (н.1935), ≥сторик, краЇзнавець, педагог, д.≥.н., професор, «аслужений прац≥вник нар. осв≥ти ”крањни

  “рипольський ¬., ≥сторик

  ”спенський ‘ед≥р ≤ванович (1845-1928), ≥сториком-в≥зантин≥ст, почесний член ≤сторико-археолог≥чного ком≥тету

  ‘едоренко ѕавло  ост¤нтинович (1880Ч1962), ≥сторик, археограф ≥ арх≥в≥ст

  ’анко ¬≥тал≥й ћиколайович (н.1937), мистецтвознавець, ≥сторик, викладач

  ’одосов  ., автор Ђѕолтавського л≥тературного календар¤ї

  ’откевич √нат ћартинович (1877Ч1938), письменник, критик, л≥тературознавець, мистецтвознавець, театральний ≥ музичний д≥¤ч, ≥сторик ≥ етнограф

  ÷ирульник ёхим «инов≥йович (н.1941), досл≥дник арх≥тектури, краЇзнавець

  „епа јндр≥¤н ≤ванович (бл.1760Чбл.1822), украњнський колекц≥онер писемних пам'¤ток з ≥стор≥њ ”крањни

  „ериковер ≤лл¤ ћихайлович (1881Ч1943), Їврейський ≥сторик

  ўепотьЇв ¬олодимир ќлександрович (1880Ч1937), л≥тературознавець, ≥сторик, етнограф, фольклорист, краЇзнавець, арх≥в≥ст, педагог, композитор, перекладач

  ўербак —. ƒ., д≥йсний член ѕолтавськоњ губернськоњ вченоњ арх≥вноњ ком≥с≥њ

  ўербак≥вський ¬адим ћихайлович (1876Ч1957), видатний пра≥сторик, археолог, ≥сторик мистецтв, етнолог, культуролог

  яворницький ƒмитро ≤ванович (1855Ч1940), видатний украњнський ≥сторик, археолог, етнограф, фольклорист ≥ письменник, академ≥к јЌ ”–—–

  

 

Хостинг от uCoz