Павло Ілліч Бодянський

19 декабря 2010 года исполнилось 170 лет со дня основания Петровского Полтавского кадетского корпуса.

Все выпускники в новой версии сайта.

 

Меню: Особистості - Б; Освітяни; Історики, краєзнавці; Журналісти; Статистики
 Версія для друку   На головну

Бодянський Павло Ількович (1809 — 10.06(29.05).1867)

Вивчаючи -культурне минуле Полтавщини, ми неодмінно звертаємося до місцевих видань дореволюційного часу і з вдячністю відкриваємо праці полтавських істориків і літературознавців В. Є. Бучневича, В. І. Василенка, І. Ф. Павловського, Л. В. Падалки. Працюючи в нелегких умовах кінця XIX — початку XX століття, вони зробили вагомий внесок у справу наукового висвітлення стану економічного і культурного життя Полтавщини.

При цьому слід віддати особливу данину нашої поваги одному з ранніх дослідників полтавської старовини і одному з перших редакторів полтавської губернської газети, «ревному мужу невтомної праці і корисної діяльності для рідного краю», як було сказано в одному старому журналі, — Павлові Ільковичу Бодянському. Сто років, що минули від дня смерті цього діяча, не завіяли порохом забуття його цінну спадщину. І хоч книги Бодянського давно стали бібліографічною рідкістю, вони однак не забуті, на них посилаються сучасні дослідни-. ки, будуть користуватись ними і в майбутньому.

У деяких довідниках Павло Бодянський визначається як історик і етнограф. Дещо ширше сказав про нього І. Ф. Павловський, справедливо занісши це ім’я до словника письменників-полтавців. Близько тридцяти років Бодянський був у центрі культурного життя Полтави. Як редактор неофіційної частини «Полтавских губернских ведомостей» він сприяв публікації на сторінках газети серії літературно-етнографічних матеріалів і заміток з історії та природи краю. Разом з М. Цертелєвим, Л. Боровиковським, С. Стебліним-Камінським та іншими діячами Павло Бодянський репрезентував осередок живої творчої думки тогочасної Полтави.

Найбільшими працями Бодянського є дві книги: «Достопримечательности Полтави» (1849; друкувалася також в «Полтавских губернских ведомостях») і «Памятная книжка Полтавской губернии за 1865 год». Остання — видання щодо Полтавщини енциклопедичне (в ній більше 1200 сторінок). Крім того, багато статей дослідника розкидано по численних газетах і журналах 30 — 60 років XIX століття, не зібраних і, зрозуміло, невідомих нашим читачам. В одній із посмертних статей про Бодянського говорилось: «Якби можна було зібрати всі надруковані ним впродовж багатьох років статті, то з них міг би скластися пам’ятник, кращий за всі обеліски і мавзолеї».

Павла Бодянського можна вважати першим колекціонером історичних і побутових пам’яток минулого Полтавщини. У 1856 році з ним познайомився відомий письменник Григорій Данилевський і був вражений зібранням речових пам’яток у домашньому музеї Бодянського. У статті «Полтавська старовина» він писав про це так: «В руках П. Бодянського зберігається тепер рідкісна і чи не єдина збірка унікальних щодо полтавської старовини речей, зібраних ним з дбайливістю вченого і смаком освіченого любителя». Написати таку фундаментальну працю, як «Памятная книжка», міг, безумовно, тільки вчений, знавець історії, статистики, етнографії, природи Полтавщини й літературно обдарована людина.

Павло Ількович Бодянський народився в родині священика Переяславського повіту Полтавської губернії. Його батько був культурною й освіченою людиною, з ним 1845 року в Прилуках познайомився Т. Г. Шевченко (про це — в його повісті «Музикант»). З «отцем Ілією» Тарас.Григорович їздив за Удай у Густинський монастир. З цього джерела Шевченко міг знати про Павла Ільковича, і ймовірно допустити, що, перебуваючи того року в Полтаві, він міг познайомитись і з П. І. Бодянським.

У 1829 році Павло Ількович закінчив Полтавську (в Переяславі) духовну семінарію і розпочав працювати вчителем математики в Кременчуцькому повітовому училищі. 1838 року він переїжджає до Полтави і тут протягом майже чверті століття працює викладачем губернської гімназії, дівочого інституту, інспектором Кадетського корпусу. З 1841 року Бодянський редагував місцеву губернську газету (після першого її редактора П. Буткова), був членом-секретарем Полтавського статистичного комітету. Всю громадську роботу він виконував з патріотичного обов’язку. Крім того, Бодянський був дійсним членом Російського географічного товариства, членом-кореспондентом Московського сільськогосподарського товариства, членом-співробітником Полтавського агрономічного товариства тощо. Ця безкорислива праця викликала почуття пошани до нього у всієї громадськості Полтави.

Маючи широкі відомості з різних ділянок краєзнавства, П. Бодянський систематизував їх у згадуваній «Памятной книжке», якою завершив свої багаторічні зусилля по вивченню рідного краю. В ній міститься широкий історико-економічний нарис про Полтавщину, статистичні таблиці за 1862 — 64 роки, алфавітний список населених пунктів, довідкові відомості про ярмарки, пошти, нарешті, список службових осіб всієї губернії. Такої повноти найрізноманітніших відомостей ми не знайдемо в жодній книжці того часу. Випускаючи її в світ, Бодянський мріяв, що вона «викличе нових діячів на працю більш ґрунтовну». Пізніше в дослідженнях М. Кулябки-Корецького, Л. В. Падалки ця мрія одного з перших краєзнавців Полтавщини здійснилась.

У книгах і статтях Бодянського сучасні дослідники знаходять цінний довідковий матеріал, і саме в цьому їх найбільше значення.

Помер Павло Ілліч Бодянський у Полтаві, могила його знаходилась на старому цвинтарі, ліквідованому за більшовицького режиму.

http://www.pollitra.pi.net.ua

 

Бодянский Павел Ильич — редактор "Полтавских Губернских Ведомостей" и член полтавского губернского статистического комитета; ум. 29 мая 1867 г. Происходя из духовного звания, уроженец Полтавской губернии, Бодянский образование получил в переяславской духовной семинарии. По окончании курса в ней в 1830 г. он получил место уездного учителя в Кременчуге, затем перемещен был учителем математики в полтавскую гимназию и преподавал математику и русский язык в полтавском пансионе благородных девиц и в полтавском кадетском корпусе; в последнем в течение трех лет он занимал должность инспектора классов. Перед поступлением на должность инспектора классов кадетского корпуса Бодянский состоял около четырех лет в отставке и в это время служил, по выборам от дворянства, членом строительной комиссии. Одновременно с педагогической деятельностью Бодянский в течение 25-ти лет, начиная с 1842 г., был постоянным редактором неофициальной части "Полтавских Губернских Ведомостей" и вместе с тем более 15-ти лет членом полтавского губернского статистического комитета. Редкий знаток края, обладая обширными статистическими сведениями, Бодянский оставил замечательный труд своей деятельности по статистическому комитету в "Памятной книжке Полтавской губернии за 1865-й год", обратившей внимание министерства внутренних дел полнотой исторических и статистических сведений относительно гор. Полтавы и Полтавской губернии.

"Полтавские Губ. Ведомости", 1867 г., № 41 (некролог). — "Полтавские Епарх. Ведомости", 1867 г., № 12 (перепечатано из "Губ. Ведомостей" с сокращениями).

http://print.biografija.ru/?id=11804

Посилання на сторінку/ссылка на страницу:

 «Киевская старина» - журнал

 Полтава. Історична довідка

 Полтавські кладовища

 Ткацтво

 Перша чоловіча гімназія

 Монументальна мурована архітектора

 Номис (Симонов) Матвій Терентійович

 

 

 

Хостинг от uCoz