Державні діячі


  Антонов-Овсієнко Володимир Олександрович (1883— 1938), державний і військовий діяч, дипломат, публіцист

  Ауссем Володимир Християнович ( 1879—?), діяч революційного руху, голова ВРНГ Україні (1925—1926)

  Ауссем Отто Християнович (1875—1929), революційний і державний діяч, журналіст

  Бажан Микола Платонович (1904—1983), український поет, перекладач, мистецтвознавець, державний і громадський діяч. Академік АН УРСР

  Баторій Стефан (1533 —1586), державний діяч, полководець, король Речі Посполитої (1576-1586)

  Бен-Цві Іцхак (Шимшелевич, 1884—1963), державний та політичний діяч

  Бесєдовський Гірш Зелікович (1896—?), дипломат, розвідник

  Бібиков Іларіон Михайлович (1793—1861), один з ініциаторів заснування масонської ложі «Любов до істини»

  Більбасов Петро Олексейович ( 1837—?), дійсний статський радник, полтавський губернатор (1878—1883)

  Брюховецький Іван Мартинович (р. н. невід.—1668), державний і військовий діяч, гетьман Лівобережної України (1663-1668 рр.)

  Бутурлін Василь Васильович (р. н. невід.— 1656), військовий діяч, дипломат, боярин

  Василенко Микола Прокопович (1867— 1935), український громадсько-політичний і державний діяч, історик держави і права, академік УАН, дійсний член НТШ

  Виговський Іван Остапович (р.н. невід. —1664), державний і військовий діяч, дипломат, гетьман України (1657-1658 рр.)

  Герцик Атанас Павлович (pp. н. і см. невід.), державний діяч

  Герцик Григорій Павлович (pp. н. і см. невід.), державний діяч, генеральний осавул в уряді П. Орлика

  Герцик Іван Павлович (pp. н. і см. невід.), державний діяч, генеральний хорунжий в уряді П. Орлика

  Герцик Павло Семенович (?—1700), державний і військовий діяч, полковник полтавський (1675—1695, з перервами)

  Говорухо-Отрок Михайло Якович (1866—після 1919), державний і громадський діяч

  Голіцин Василь Васильович (1643—1714), російський державний і військовий діяч, князь

  Гордієнко Костянтин Гордійович (р. н. невід. —1733), кошовий отаман Запорозької Січі, полководець, дипломат, діяч українського визвольного руху

  Громека Степан Степанович (1823—1877), російський публіцист, громадський і державний діяч

  Гуляницький Григорій (рр. н. і см. невід.), державний і військовий діяч, полковник ніжинський

  Державін Гавриїл Романович (1743—1816), російський поет, державний діяч

  Джалалій Філон (р. н. і см. невід.), наказний гетьман (1655)

  Дорошенко Петро Дорофійович (1627—1698), державний, політичний і військовий діяч, полководець, дипломат, гетьман Правобережної України (1665—1676 рр.)

  Дробніс Яків Наумович (1890—1937), політичний і державний діяч

  Дудаєв Джохар Мусаєвич ( 1944—1996), чеченський військовий, державний і політичний діяч

  Єфремов Сергій Олександрович (1876—після 1939), громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік У А Н, дійсний член НТШ

  Івашко Володимир Антонович (1932—1994), державний та партійний діяч УРСР, СРСР та України

  Калінін Михайло Іванович (1875—1946), радянський державний і партійний діяч

  Кальченко Никифор Тимофійович (1906—1989), партійний та радянський діяч, Голова Ради Міністрів УРСР (1954—1961), Герой Соціалістичної Праці

  Карл XII (1682—1718), політичний, державний і військовий діяч, полководець; король Швеції

  Ковалів Левко Борисович (1894—1937), український політичний і державний діяч

  Конєцпольський Станіслав (1591—1646), державний діяч і полководець

  Косіор Станіслав Вікентійович (1889—1939), більшовицький партійний і радянський діяч

  Коцюбинський Юрій Михайлович, (1896—1937), державний, політичний і військовий діяч, дипломат

  Кочубей Василь Леонтійович (1640—1708), державний діяч, генеральний писар, генеральний суддя

  Кочубей Віктор Павлович (1768—1834), державний діяч і дипломат, дійсний таємний радник, граф, князь

  Краснощьоков Олександр Михайлович (1880—1937), радянський державний и партійний діяч

  Куракін Олексій Борисович (1759—1829), князь, росіський державний діяч, перший генерал-губернатор Малоросійської губернії

  Курлов Павло Григорович (1860—1923), генерал-лейтенант, державний діяч, товариш міністра внутрішніх справ

  Левенець Іван Прокопович (?—бл.1736), державний діяч, полтавський полковник

  Лизогуб Федір Андрійович (1851—1928), громадський і державний діяч, голова Полтавської губернської земської управи (1901—1915), голова Ради міністрів Української держави (1918-1918)

  Лівицький Андрій Миколайович (1879—1954), громадсько-політичний і державний діяч, правник, президент УНР в екзилі (1926-1954 pp.)

  Луначарський Анатолій Васильович (1875—1933),  радянський державний діяч, письменник, літературний критик, мистецтвознавець, академік АН СРСР

  Луценко Степан Кузьмич (1897—1927),  голова Полтавського окружного виконкому (1925),  заступник Наркома земельних справ УРСР

  Мазепа Іван Степанович (1639 —1709), політичний, державний і військовий діяч, дипломат, полководець; гетьман України (1687—1709)

  Мазлах (Робсман) Сергей Михайлович (1878—1937), політичний і державний діяч, журналіст

  Маркович Дмитро Васильович (1848—1920), український громадський і державний діяч, юрист, письменник

  Мартос Борис Миколайович (1879—1977), громадсько-політичний діяч, учений-економіст, кооператор і педагог, голова Ради Міністрів УНР (1919)

  Маслаковець Микола Олексійович (1833—1908), Оренбургський губернатор і наказний отаман Оренбургського казачього війська

  Мартин Пушкар

  Мацієвич Кость (1874—1942), український державний і політичний діяч, вчений-агроном

  Мирович Федір Іванович (р. н. невід.—1758), політичний і державний діяч

  Многогрішний Дем'ян Гнатович (рр. н. і см. невід.), державний діяч, гетьман Лівобережної України (1669-1672)

  Моллов Русчю Георгійович (?—1925), державний діяч, дійсний статський радник, Полтавський губернатор (1916-1917)

  Ногін Віктор Павлович (1878—1924), російський політичний і державний діяч

  Неронович Євген Васильович (1888—1918), громадсько-політичний і державний діяч

  Огій Яків Родіонович (1892—1937), військовий і державний діяч, голова Полтавського окрвиконкому (1924—1925 pp.)

  Орлик Григорій Пилипович (1702—1759), державний діяч, політик і дипломат, французький граф, член таємної королівської ради, маршал Франції

  Орлик Пилип Степанович (1672—1742), гетьман України в еміграції (1710—1742)

  Панченко Михайло (бл.1885—1930-х рр.), український політичний і державний діяч, кіносценарист та драматург

  Петлюра Симон Васильович (18791926), громадсько-політичний і державний діяч, журналіст

  Петровський Григорій Іванович (1878—1958), радянський державний і партійний діяч

  Порайко Василь Іванович (1888—1937), більшовицький партійний і державний діяч УСРР, голова Полтавського губвиконкому (16-19.10.1920-06.1921 рр.)

  Потоцький Миколай (1594—1651), польський державний і військовий діяч

  Потоцький Станіслав Ревера (1579—1667), польський державний діяч і полководець

  Потьомкін Григорій Олександрович (1739—1791), - російський державний і військовий діяч, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь

  Пушкар Мартин (р.н. невідомий—1658), військовий і державний діяч, полтавський полковник (1648—1658)

  Румянцев-Задунайський Петро Олександрович (1725 —1796), полководець і державний діяч, генерал-фельдмаршал, граф, генерал-губернатор Малоросії (1764-1796 pp.), президент Малоросійської колегії (1764-1786 pp.)

  Семашко Микола Олександрович (1874 —1949), радянський партійний і державний діяч, один з організаторів охорони здоров'я

  Сметанич Соломон Донович ( 1896—?), правник, державний діяч, почесний громадянин Полтави

  Соколовський Юрій Юрійович (1875 —1922), громадський і державний діяч

  Старий Григорий Іванович (1880—1937), революційний і державний діяч

  Стенька Яків Михайлович (1883 —1920), громадський і державний діяч, кооператор

  Столипін Петро Аркадійович (1862—1911), російський державний діяч, реформатор

  Терлецький Євген Петрович (1892—1938), державний і громадський діяч

  Фрунзе Михайло Васильович (1885—1925), радянський партійний, державний і військовий діяч

  Хінчук Лев Михайлович (1869 — 1938?), державний діяч, економіст, один з батьків «непу»

  Хмельницький Богдан-Зиновій Михайлович (1595—1657), державний, політичний і військовий діяч, гетьман Війська Запорозького (1648—1657 рр.); вождь Української національної революції XVIІ ст. й засновник козацької Гетьманської держави

  Хмельницький Тимофій (Тиміш) Богданович (1632—1653), державний, політичний і військовий діяч, полководець

  Хмельницький Юрій Богданович (1641—1685), політичний і державний діяч, дипломат, гетьман України (1657, 1659-1663 pp.), гетьман Правобережної України (1677-1681, 1685 рр.)

  Чернишев Григорій Петрович (1672—1745), російський військовий і державний діяч, генерал-аншеф, один з сподвижников Петра I

  Чубар Влас Якович (1891—1939), радянський партійний і державний діяч, голова РНК УРСР (1923—1934 рр.)

  Чуйкевич Василь Никифорович (рр. н. і см. невід.), український державний діяч

  Шліхтер Олександр Григорович (1868—1940), революціонер, радянський партійний і державний діяч, вчений-економіст, академік

  Щербатов Микола Борисович (1868—1943), державний діяч, полтавський губернський предводитель дворянства

  

Хостинг от uCoz