Російські органи державного управління


 Малоросійський приказ

 Малоросійська колегія

 Правління гетьманського уряду

 Намісницькі правління

 Губернське правління

 Губернські магістрати

  Генерал-губернатор

 Канцелярія Малоросійського військового губернатора

 Казенна палата

 Контрольна палата

 Межова палата

 Акцизне управління

 Присутствія

 Губернське управління внутрішніх справ

 «Штат Малороссийской Полтавской губернии»

 Волосні правління

 Генеральне слідство про маєтності

 Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр.

 Табель про ранги

 Російські реформи 1860-70-х років в Україні

  Державна Дума Російської імперії

 Тимчасовий уряд у Росії

 

 

Хостинг от uCoz