Віктор Ревегук
Полтавщина в роки другої світової війни
(1939-1945)

19 декабря 2010 года исполнилось 170 лет со дня основания Петровского Полтавского кадетского корпуса.

Все выпускники в новой версии сайта.

 

Меню: Полтавщина в роки другої світової війни (1939-1945); Бібліотека
 Версія для друку   На головну

Віктор Ревегук. Полтавщина в роки другої світової війни (1939-1945). Замість післямови

ДЖЕРЕЛА І ЛІТЕРАТУРА

Розділ І.

1. Лошицький О. "Лабораторія"-2: Полтава. Документальні матеріали про масові репресії у Полтавській області в 1937-1938 рр. // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. — № 2-4 (13-15). — К. 2000. — С.143.

2. Державний архів Полтавської області (далі — ДАПО), Ф.П-15, оп.1, спр.5, арк.5-6.

3. Лошицький О. Вказ. праця. — С.175-176.

4. Цит. за: Полтава. Історичний нарис. — Полтава, 1999. — С. 168.

5. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.106, арк.97.

6. Там само, спр.5, арк.241.

7. Літературна Україна. — 1992. — 29 жовтня.

8. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.194, арк.118.

9. Полтава. Історичний нарис. — Полтава, 1999. — С. 159.

10. ДАПО. ф.П-15, оп.1, спр.106, арк.57.

11. Там само, арк. 10.

12. Там само, спр.56, арк. 110.

13. Там само, арк. 107, 110.

14. Там само, арк.126.

15. Там само, спр.258, арк.42.

16. Там само, спр.106,арк.18.

17. Там само, спр.86, арк.29.

18. Цит. за: Полтава. Історичний нарис. — Полтава, 1999. — С. 162.

19. ДАПО, ф.П-15, оп.І, спр.189, арк.54.

20. Там само, спр.106, арк.71-72.

21. Рідне слово (Лубни). — 1941,3 листопада.

22. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.45, арк.224.

Розділ II.

1. Українська РСР У Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945рр. — В 3-х томах. —Т.І. — К., 1967. — С. 99.

2. ДАПО, ф.П-15, оп.1. спр.192, арк.65.

3. Там само, оп.2, спр.112, арк.131.

(276)

4. Там само, арк. 121.

5. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — В 3-х томах. T.1. — К., 1967. — С.101.

6. ДАПО, ф.П-105,оп.1, cпp.50, apк.11.

7. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — В 3-х томах. T.1. — К., 1967. — С.99.

8. Голос Полтавщини. — 1942, 7 серпня.

9. ДАПО, ф.П-15,оп.1, спр.192, арк.24.

10. Там само, арк.40.

11. Самчук У. На білому коні // Дзвін. — 1994. — №7. — С.82.

12. ДАПО, ф.П-15,оп.1,спр.191,арк.66-67.

13. Там само, Ф.П-105, оп.1, спр.19, арк.12.

14. Там само, Ф.П-15, оп.2, спр.112, арк.144.

15. Баграмян Й.Х. Так начиналась война. — К., 1988. — С.280-282.

16. ДАПО, ф.П-15, оп.2, спр.112,арк.115.

17. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — В 3-х томах. T.1. — К., 1967. — С.134.

18. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.192, арк.86.

19. Там само, арк.21.

20. Ємець П.Н., Самойленко О.П. Полтавщина в роки Великої Вітчизняної війни. — Харків, 1965. — С. 10.

21. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.257, арк.6.

22. Там само, спр.192, арк.7.

23. Баграмян Й.Х. Вказ. праця. — С.323.

24. Моргун Ф. Задовго до салютів. Правда про генерала Кирпоноса. — Полтава, 1994. — С.44.

25. Полтава. Історичним нарис. — Полтава, 1999. — С.173.

26. ДАПО, ф.П-105, oп.1, спр.101, арк.1.

27. Голос Полтавщини. — 1941. — 23 листопада.

28. ЦАМО РФ. Ф.229, oп.166, спр.178, арк.12-18.

29. Там само, oп. 170, спр.228, арк.62.

30. Там само, ф.1410, оп.1, спр.5, арк.71.

31. Ємець П.Н., Самойленко О.П. Вказ. праця. — С.16-17.

Розділ III.

§ 1.

1. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 2 липня.

2. Чайковський А.С. Невидима війна. — К., 1994. — С.42.

3. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 16 квітня.

4. Лохвицьке слово. — 1942. — 4 травня.

5. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр. 135, арк.28.

6. Там само, ф.Р-2885, оп.1, спр.4, арк.7.

7. Там само. спр.9, арк. 17, 19.

8. Сарма-Соколовський М. Червона плащаниця. — Київ. — 1997. — №3—4, с.82.

9. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр. 104, арк.33.

10. Голос Полтавщини (Полтава). — 1942. — 8 липня.

(277)

11. Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1943. — 4 березня.

12. Самчук У. На білому коні // Дзвін. — 1994. — №7. — С.78.

13. Інформаційний бюлетень (Кременчук). — 1999. — 24 вересня.

14. ДАПО, Ф.П.-105, оп.1, спр.135, арк.34.

15. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.205, арк.89.

16. Ізарський О. Полтава. — Полтава, 1999. — С.202.

17. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.157, арк.43.

18. Голос Полтавщини. — 1942. — 26 червня.

19. Там само. — 1943. — 8 липня.

20. Рідна нива (Пирятин). — 1943. —, 12 червня.

21. ДАПО, ф.Р-2434, oп. 1, спр.39, арк.44.

22. Німецькі окупанти на Полтавщині (1941-1943 pp.). Збірник документів. — Полтава, 1947. — С.18-20.

23. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1, спр.39, арк. 184.

24. Життя Зіньківщини. — 1941. — 18 грудня.

25. ДАПО, ф.Р-2849, оп.1, спр.1, арк.9.

26. Там само, ф.Р-2885, оп.1, спр.7, арк.42.

27. Німецькі окупанти на Полтавщині... с.45.

28. ДАПО, ф.Р-2561, оп.1, спр.40, арк.23.

29. Там само, ф.Р-2342, оп.1, спр.1, арк.4.

30. Німецькі окупанти на Полтавщині... с.55.

31. Дніпрова хвиля (Кременчук) — 1942. — 26 серпня.

32. Голос Полтавщини. — 1942. — 21 жовтня.

33. Рідна нива (Пирятин), — 1943. — 17 серпня.

34. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1, спр.39, арк.34.

35. Там само, Ф.Р.-2338, оп.1, спр.4, арк.84.

36. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.38, арк.2.

37. Там само, ф.Р-2701, оп.1, спр.7, арк. 14.

38. Голос Полтавщини. — 1942. — 19 лютого.

39. ДАПО, ф.Р.-2343, оп.1, спр.253, арк.43.

40. Там само, ф.Р.-2883, оп.1, спр.1, арк.42.

41. Там само, ф.Р.-2577, оп.1, спр.26, арк.11.

42. Там само, ф.Р.2342, оп.1, спр.8, арк.4.

43. Там само, ф.Р.-2343, оп.1, спр.42, арк.19.

44. Там само, ф.Р.-2434, оп.1, спр.39, арк.21.

45. Самчук У. На білому коні // Дзвін. — 1994, №7, — С.83.

46 Дніпрова хвиля. — 1942. — 24 жовтня.

47. Голос Полтавщини. — 1942. — 20 вересня.

48. Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1942. — 1 січня.

49. Голос Полтавщини. — 1943. — 17 червня.

50. Там само, — 1942. — 20 вересня.

§ 2.

1. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — У 3-х томах. Т.1. — К., 1967. — С.375.

2. Голос Полтавщини. — 1942. — 11 серпня.

3. Лохвицьке слово. — 1942. — 22 березня.

(278)

4. Голос Полтавщини — 1942, 7 жовтня.

5. ДАПО. ф.Р.-2343, oп.1, спр.1, арк.11.

7. Життя Зіньківщини. — 1942. — 22 квітня.

8. Лохвицьке слово. — 1942. — 31 травня.

9. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 30 червня.

10. ДАПО, ф.Р.-2885, оп.1, спр. 17, арк.9.

11. Голос Полтавщини — 1942. — 3 березня.

12. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1, спр.4, арк. 19.

13. Там само, спр.34, арк. 142.

14. Життя Зіньківщини. — 1942. — 13 квітня.

15. Вісті Лохвиччини. — 1943. — 16 травня.

16. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.101, арк.18.

17. Голос Полтавщини, — 1943. — 5 червня.

18. Там само, 1942. — 20 листопада.

19. Дніпрова хвиля (Кременчук) — 1942. — 12 червня.

20. Голос Полтавщини — 1943. — 20 липня.

21. Там само. — 1942. — 28 серпня.

22. Там само. — 1943. — 20 червня.

23. Там само. — 1942. — 12 липня.

24. Дніпрова хвиля. — 1943. — 1 липня.

25. Голос Полтавщини. — 1942. — 29 березня.

26. ДАПО, ф.Р-2338, оп.1, спр.4, арк.68.

27. Там само, ф.Р-2577, оп.1, спр.15, арк.31.

28. Там само, ф.Р-2343, оп.1, спр.42, арк.25.

29. Голос Полтавщини. — 1942. — 14 травня.

30. Там само.— 14 серпня.

31. Нова Україна (Полтава). — 1943. — б червня.

32. Дніпрова хвиля. — 1943. — 12 серпня.

33. Там само. — 4 березня.

34. Гадяцька газета. —1943. — 19 травня.

35. ДАПО, ф.Р-2343, оп.1, спр. 18, арк.3-4.

36. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.101. арк.18.

37. Там само, ф.Р-2343, оп.1, спр.68, арк.3.

38. Документи без купюр і вилучень. // Київська старовина. — К, 1995. — №3. — С.20.

39. ДАПО, ф.Р-2343, оп.1, спр.68, арк.2.

40. Там само, спр.210, арк. 16.

41. Там само, спр.209, арк.1.

42. Там само, ф.Р-2338, оп.1, спр.4, арк.84.

43. Там само, арк.4.

44. Вісті Лохвиччини. — 1943. — 9 вересня.

45. ДАПО, ф.Р-2343, оп.1, спр.405,арк.9.

46. Там само, спр.260, арк. 47-48.

47. Там само, спр. 133, арк. 1-9.

48. Голос Полтавщини, — 1943. — 30 червня.

(279)

§ 3.

1. Коваль М.В. "Просвіти" в умовах "нового порядку" // Український історичний журнал. — 1995. — №2. — С.38.

2. Самчук У. На білому коні // Дзвін. — 1994. — №7. — С.77.

3. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.225, арк.3-6.

4. Там. само, спр.237, арк.54.

5. Миргородські вісті. — 1943. — 1 травня.

6. Відродження (Миргород). — 1942. — 20 травня.

7. Миргородські вісті. — 1943. — 29 липня.

8. Вечірній листок (Кременчук). — 1942. — 22 квітня.

9. Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1943. — 6 березня.

10. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 5 липня.

11. Лохвицьке слово. — 1942. — 4 червня.

12. ДАПО. ф.Р-2434, оп.1, спр.4, арк.112.

13. Там само, ф.Р-2701, оп.1, спр.12, арк.арк.2.

14. Гадяцька газета. — 1943. — 5 червня.

15. Полтавщина у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — К., 1977. — С.89.

16. Дніпрова хвиля. — 1942. — 24 жовтня.

17. Подвигу народному жити у віках. Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 р. — Полтава, 2000. — С.56.

18. Голос Полтавщини. — 1942. — 18 липня.

19. Дніпрова хвиля. — 1942. — 23 липня.

20. Нова Україна (Полтава). — 1943. — 11 липня.

21. Голос Полтавщини. — 1942. — 22 березня.

22. Сарма-Соколовський М. Червона плащаниця. — Київ. — 1997, — №3-4, — С.87.

23. Голос Полтавщини. — 1942 липня.

24. Там само. — 1943. — 29 липня.

25. Там само. — 18 серпня.

§ 4.

1. Голос Полтавщини. — 1941. — 26 жовтня.

2. Там само. — 2 листопада.

3. Там само. — 9 листопада.

4. ДАПО. ф.Р-2577, оп.1, спр.3-а, арк.24.

5. Там само. ф.Р-2434, оп.1, спр.5, арк.18.

6. Рідне слово (Пирятин). — 1943. — 27 травня.

7. Інформаційний бюлетень (Кременчук). — 1994. — 7-14 жовтня.

8. Голос Полтавщини. — 1942. — 15 березня.

9. ЦДАГО України, ф.57, оп.4, спр. 108, арк.76.

10. Голос Полтавщини. — 1941. — 25 грудня.

11. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів. — К., 1969. — С.71.

12. Педагогічний інформаційний бюлетень (Харків). —1942, №1. — С.4.

13. ДАПО, ф.Р-2701, оп.1, спр.616, арк.1-4.

14. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.5, арк.8.

(280)

15. Там само, ф.Р-2342, оп.1, спр.1, арк.3.

16. Голос Полтавщини. — 1942. — 22 червня.

17. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1, спр.39, арк.119.

18. Життя Зіньківщини. — 1942. — 25 квітня.

19. ДАПО, ф.Р-2701, оп.1, спр.12, арк.5-6.

20. Педагогічний інформаційний бюлетень (ПоАТава). — 1943. — 15 травня.

21. Гадяцька газета. — 1943. — 19 червня.

22. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1., спр.39, арк.104.

23. Там само, ф.Р-2701, оп.1, спр.12, арк.3.

24. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.5, арк.14.

25. Голос Полтавщини. — 1942. — 19 червня.

26. Лубенський вісник. — 1943. — 24 січня.

27. ДАПО, ф.Р-2343, оп.1, спр.253, арк. 21.

28. Там само, ф.Р-3658, оп.1.спр.7,арк.3-4.

29. Голос Полтавщини. — 1942. — 2 жовтня.

30. ЦДАГО України, ф.57, оп.4, спр.108, арк. 16.

31. ДАПО, ф.Р-2318, оп.1, спр.1, арк.2-4.

32. Нова Україна (Полтава). — 1943. — 18 липня.

33. Голос Полтавщини. — 1942. — 9 жовтня.

34. Подвигу народному жити у віках. Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 року. — Полтава, 2000. — С.94-100.

35. ОУН і УПА в другій світовій війні. // Український історичний журнал. — 1994. — №2-3. — С.123.

36. Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1943. — 7 серпня.

§ 5.

1. Пащенко В. Православ'я в новітній історії України. 4.1. — Полтава, 1997. — С.30.

2. Голос Полтавщини.— 1942, 8 березня.

3. Волошин Ю. УАПЦ на Полтавщині в роки другої світової війни. — Український церковно-визвольний рух і утворення УАПЦ. — К., 1997. — С.174.

4. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 18 червня.

5. Голос Полтавщини. — 1942. — 20 червня.

6. ДАПО, ф.Р-4085, оп.4, спр.95, арк.62.

7. 6-а ЦДАГО України, ф.57, оп.4, спр.106, арк.8.

8. Голос Полтавщини. — 1942. — 19 липня.

9. ДАПО, ф.Р-4085, oп. 17, спр.1, арк.5

10. Там само, арк.35.

11. Вечірній листок (Кременчук). — 1942. — 28 травня.

12. ДАПО, ф.Р-4085, oп. 17, спр.3, арк.148.

13. Пащенко В. Назв. праця, с.57.

14. Волошин Ю. Назва, праця, с.176.

15. ДАПО, ф.Р-4085, on.16, спр.Ю, арк.6.

16. Там само, спр.21, арк.5.

17. Там само, спр.7, арк.6.

(281)

18. Там само, оп.17, спр.1, арк.35.

19. Там само, арк.77.

20. Сарма-Соколовський М. Червона плащаниця. — Київ, 1997. — №5-6. — С.30.

21. Рідне слово (Лубни), 1942. — 10 червня.

22. Сарма-Соколовський М. Назв. праця. — с.27.

23. Голос Полтавщини. — 1943. — 29 червня.

24. Волошин Ю. Назв. праця. — с.177.

25. ДАПО, ф.Р-4085, оп.4, чпр.95, арк.5-6.

26. Волошин Ю.Назв. праця. — с.179.

27. ДАПО, ф.Р-4085, оп.1, спр.40, арк.31.

28. Там само, ф.Р-2561, оп.1, спр.3, арк.76.

29. Голос Полтавщини. — 1942. — 12 липня.

30. Відродження (Миргород). —• 1942. — 14 лютого.

31. Миргородські вісті. — 1943. — 25 квітня.

32. Там само. — 1 липня.

33. Голос Полтавщини. — 1942. — 15 лютого.

34. За краще життя (Хорол). — 1942. — 19.березня.

35. ДАПО, ф.Р-2434, оп.1, спр.4, арк.74.

36. Там само, ф.Р-2899, оп.1, спр.1, арк.58.

37. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.4, арк.61.

38. Там само, спр.39, арк. 168.

39. Сарма-Соколовський М. Назв. праця, спр.24-25.

40. Дніпровська хвиля (Кременчук). — 1942. — 28 листопада.

41. Нова Україна (Полтава). — 1943. — 10 серпня.

42. ДАПО, ф.Р-4085, оп.17, спр.2, арк. 18.

43. Там само, оп.4, спр.95, арк.5.

44. Там само, оп.16, спр.15, арк.6.

45. Там само, оп.4, спр.79, арк. 173.

§ 6.

1. Голос Полтавщини. — 1942. — 24 червня.

2. Рідне слово (Лубни). — 1942. — 18 червня.

3. Голос Полтавщини. — 1942. — 16 жовтня.

4. ДАПО, ф.Р-2701, оп.1, спр.36, арк.9.

5. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.59, арк.37.

6. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.3, арк.129.

7. Там само, спр.4, арк. 126.

8. Німецькі окупанти на Полтавщині (1941-1943 pp.). Збірник документів.—Полтава, 1947.—С.18-20.

9. ДАПО, ф.Р-2849, on. 1, спр.2, арк.3.

10. В'юн Г. Під знаком Червоного Хреста в Полтаві. 1941-1942. Спогад-звіт для історії // "Українські вісті" (б.м.). — 1973. — С.11-13.

11. Голос Полтавщини. — 1941. — 7 грудня.

12. Там само. — 1942. — 3 вересня.

13. Дніпрова хвиля (Кременчук). — 1942. — 11 січня.

14. Голос Полтавщини. — 1942. — 15 лютого.

(282)

15. В'юн Г. Вказ. праця. — С.33.

16. Відродження (Миргород). — 1942. — 14 лютого.

17. Життя Зіньківщини. — 1942. — 25 лютого.

18. ДАПО, ф.Р-2794, оп.1, спр.1, арк.29.

19. Голос Полтавщини. — 1942. — 1 вересня.

20. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.106, арк.20.

21. Дніпрова хвиля. — 1943. — 25 травня.

22. Там само. — 9 вересня.

23. Голос Полтавщини. — 1942. — 18 грудня.

24. Миргородські вісті. — 1943. — 25 квітня.

25. Рідна нива (Пирятин). — 1943. — 17 квітня.

26. Миргородські вісті. — 1943. — 30 травня.

27. Там само. — 1 липня.

28. Лохвицьке слово. — 1943. — 3 липня.

29. Голос Полтавщини. — 1942. — 20 вересня.

30. ДАПО, ф.Р-2342, оп.1, спр.17, арк.9.

31. Там само, Р-2338, оп.1, спр.4, арк.4.

32. Там само, ф.Р-2434, оп.1, спр.3, арк.138.

33. Там само, ф.Р-2701.оп.1, спр.11, арк.2.

34. Там само. арк.24, 37, 54, 61, 90.

Розділ IV.

§ 1.

1. ДАПО, ф.П-15, оп.2, спр.112, арк.124-127.

2. Там само, ф.П-105., оп.1, спр.3, арк.6-7.

3. Зоря Полтавщини. — 1993. — 22 січня.

4. ДАПО, ф.П-15, оп.2, спр.112, арк.139.

5. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.50, арк.8.

6. Там само, арк. 22.

7. Там само, арк.4.

8. Там само, спр.3, арк. 70.

9. Там само, спр.352, арк.2.

10. Там само, спр.3, арк.47.

11. Там само, спр.50, арк.13.

12. Там само, арк. 18.

13. Там само, арк.19 зв.

14. Там само, арк.20.

15. Подвигу народному жити у віках. Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 року. — Полтава, 2000. — С.73.

16. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.45, арк.41.

17. Там само, арк.8-9.

18. Там само, спр.50, арк.7.

19. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.2016, арк.13-14.

20. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.50, арк.15.

21. Там само, спр.266, арк.43.

22. Там само, спр.56, арк.7.

(283)

23. Там само, арк.9.

24. Там само, спр.38, арк.27.

25. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.2016, арк.126-127.

26. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.157, арк. 40 зв.

27. Там само, ф.П-23, оп.1, спр.166, арк.38.

28. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.20, арк.10.

29. Там само, спр.352, арк.7.

30. Там само, спр.350, арк.5.

31. Там само, спр.3, арк.36-38.

32. Там само, спр.38, арк.40.

33. Там само, спр.32, арк.23.

34. Там само, арк.54-59.

35. Там само, арк.58.

36. Там само, спр.56, арк.13.

37. Там само, спр.45, арк.8.

38. Там само, спр.3, арк.27.

39. Там само, спр.32, арк.61.

40. Там само, спр.157, арк.45.

41. Там само, спр.266, арк.13-14.

42. Там само, спр.59, арк.45.

43. Там само, спр.4, 11, 19.

44. Там само, арк.23.

45. Там само, спр.45, арк.51.

46. Там само, спр.32, арк.66.

47. Там. само, спр.59, арк.14.

48. Там само, спр.37, арк.43.

49. Життя Зіньківщини. — 1941. — 18 грудня.

50. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.38, арк.46.

51. Життя Зіньківщини. — 1942. — 18 січня.

52. ДАПО, ф.П.105, оп.1, спр.38, арк.52.

53. Там само, спр.59, арк.48.

54. Життя Зіньківщини. — 1942. — 24 січня.

55. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.59, арк.70.

56.Там само, спр.3, арк.70.

57. Там само, арк.89.

58. Там само, арк.12-13.

59. Чайковський А. Ціна запізнілого прозріння. — Київ, 1999. — №11-12.— С. 111.

60. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.20, арк.117.

61. Відродження (Миргород). — 1942. — 21 січня.

62. Подвигу народному жити у віках. Матеріали науково-практичної конференції 19 квітня 2000 року. — Полтава, 2000. —С.46.

63. Відродження (Миргород). — 1942. — 21 січня.

64. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.20, арк.8.

65. Там само, спр.150, арк.19.

66. Життя Зіньківщини. — 1942. — 9 квітня.

(284)

67. ЦДАГО України, ф.57, оп.4, спр.106, арк.5.

68. ДАЛО, ф.Р-2885, оп. 1, спр.6, арк.41.

69. Голос Полтавщини. — 1942. — 7 жовтня.

70. Лохвицьке слово. — 1942. — 14 травня.

71. Дніпрова хвиля. — 1943. — 10 червня.

73. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.2016, арк.7-8.

74. Там само, оп.2, спр.174, арк.32.

75. Там само. ф.П-105, оп.1, спр.243, арк.23.

76. Там само. ф.П-15, оп.1, спр.2017, арк.34.

77. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.239, арк.5.

78. Там само, арк.4.

79. Там само, арк. 1 зв.

80. Там само, арк.6.

81. Там само, спр.243, арк. 11.

§ 2.

1. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.3, арк.53.

2. Там само, арк.56.

3. Там само, ф.Р-4085, оп.4, спр.5, арк.64.

4. УРСР У Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. — В 3-х томах. T.1. — К., 1967. — С.316.

5. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.2016, арк.28-29.

6. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.3, арк.39.

7. Там само, спр.237, арк.7.

8. Там само, арк.3.

9. Там само, арк.8.

10. Там само, спр.53, арк.6.

11. Там само, ф.П-13, оп.1, спр.125, арк.8.

12. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.342, арк.108.

13. Там само, ф.П-105, oп.1, спр.106, арк.13.

14. Там само, ф.П-13, оп.1, спр.178, арк.24.

15. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.105, арк.15.

16. Там само, ф.П-13, оп.1, спр.178, арк.206-207.

17. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.225, арк.272-278.

18. Там само, спр.228, арк.14.

19. Там само, спр.225, арк.62.

20. Там само, арк.272.

21. Там само, спр.104, арк.7-19.

22. Там само, спр.128, арк.19-22.

23. Там само, спр.244, арк.3.

24. Там само, спр.246, арк.37.

25. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.173, арк.11-12.

26. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.3, арк.15-16.

27. Там само, арк.71.

28. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.174, арк.59.

29. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.91, арк.2.

30. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.205, арк.88.

(285)

31. Там само, Ф.П-105, оп.1, спр.331, арк.24.

32. Там само, спр.20, арк.24-25.

33. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.71, арк.16.

34. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.2016, арк.3.

35. Там само, спр. 11, арк. 68.

36. Там само, спр. 17, арк.119.

37. Нариси історії Полтавської обласної партійної організації. — Харків, 1981.—С.201.

§ 3.

1. ЦДАГО України, ф.57, оп.4, спр.108, арк.7.

2. Сергійчук В. ОУП-УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. — К., "Дніпро", 1996. — С.246.

3. Пащак Я. Південна похідна група ОУН // Дзвін, 1998. — №8-9. — С.88.

4. Сарма-Соколовський М. Червона плащаниця. — Київ, 1997. — 3-4. — С.82.

5. Жалоба О. У поході на Схід // На зов Києва. Український націоналізм у другій світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів. — К,. 1993. — С.303.

6. Городиський 3. Українська Національна рада. — К., 1993. — С.53.

7. Сарма-Соколовський М. Назв. праця. — 1997. — №1-2. — С.33-34.

8. Там само, с. 15-20.

9. Там само, Київ, 1997, №3-4. — С.79.

10. Полтавська Петлюріана. Число 5. Матеріали шостих Петлюрівських читань. — Полтава, 2003. — С. 175.

11. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917 — 1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. — К., 1994. — С.404.

12. Сергійчук В. Назв. праця. — С.37.

13. Мороко В.К. ОУН на Запоріжжі в роки радянсько-німецької війни // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. Вип.2. — Дніпропетровськ, 1997. — С. 156.

14. Полтавська Петлюріана. Число 5. Матеріали шостих Петлюрівських читань. — Полтава, 2003. — С. 176.

15. Ізарський О. Полтава. — Полтава, 1999. — С.2002.

16. Полтавська думка. — 1994, 4-10 листопада.

17. Літературна Україна. — 1991, 19 грудня.

18.Сарма-Соколовський М. Назв. праця. — Київ, 1997, №5-6. — С.20.

19. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.59, арк.45.

20. Визначні постаті визвольної боротьби в Україні. — Стрий, 1992. — С.82.

21. ДАПО, ф.Р-2577, оп.1, спр.3-а, арк.11.

22. ДАПО, ф.П-13, оп1, спр.156, арк.22.

23. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.225, арк.3-11.

24. Косик В. Україна в другій світовій війні в документах.— Львів, 1998.— Т.2.— C.149.

(286)

25. ДАПО, ф.П-105, оп.1, спр.225, арк.12.

26. Сергійчук В. Назв. праця. — с. 188.

27. Бойко Ю. Шлях нації. — Париж-Київ-Львів, 1992. — С. 104.

28. Володимир К. Україна і Німеччина у другій світовій війні. — Париж-Нью-Йорк-Львів, 1993. — С.385.

29. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.256, арк.38.

30. Сергійчук В. Назв. праця. — С.101-103.

31. Там само, с.431.

32. ДАПО, ф.П-15, on. 1, спр.256, арк.57 зв.

33. Там само, арк.38.

34. Там само, ф.П-12, оп.1, спр.272, арк. 113.

35. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.255, арк.6.

36. Там само, спр.256, арк.38 зв.

37. Там само, арк.39.

38. Там само, ф.П-12, оп.1, спр.272, арк.304.

39. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.256, арк.42.

Розділ V.

1. ДАПО, ф.П-15, оп.2, спр.39, арк.3,13.

2. Там само, арк.69.

3. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.43, арк..25.

4. Там само, спр.39, аркЛ 11-112.

5. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.39, арк.89.

6. Там само, арк.12.

7. Там само, ф.П-105, оп.1, спр.43, арк.25-28.

8. Там само, арк.31-32.

9. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.174, арк.51.

10. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. — Т.2. — К., 1968. — С.232.

11. ЦАМО РФ, Ф.3428, оп.1, спр.12, арк.17, 20.

12. Там само, ф.1130, оп.1, спр.12, арк.145.

13. Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу. — Т.2. — К., 1968. — С.280.

14. ЦАМО РФ, Ф.1359, оп.1, спр.4, арк.20-21.

15. Голос Полтавщини. — 1943. — 13 травня.

16. ДАПО, ф.Р-2561, оп.1, спр.40, арк.4.

17. Там само, ф.Р-2342, оп.1, спр.17, арк.37.

18. 17-а. Вопросы истории, 1991. — №4-5. — С. 68-69.

19. ЦАМО РФ, ф.3423, оп.1, спр.22, арк.45-48.

20. Зоря Полтавщини. — 1944. — 19 січня.

21. Там само, 1945. — 27 жовтня.

22. Там само, 1993. — 23 вересня.

23. ЦАМО РФ, ф.1613, оп.2, спр.6, арк.84.

Розділ VI.

1. ДАПО, ф.Р-4085, оп.1, спр.2, арк. 19.

(287)

2. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.205, арк.74.

3. Там само, оп.2, спр.126, арк.10.

4. Там само, оп.1, спр.256, арк. 16 зв.

5. Там само, ф.Р-4085, оп.1, спр.10, арк. 16-18.

6. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.256, арк.9 зв.

7. Там само, ф.п-12, оп.1. спр.272, арк.115.

8. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.205, арк.60.

9. Там само, ф.П-4085, оп.4, спр.10, арк.90.

10. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.199, арк.3-5.

11. Там само, оп.2, спр.126, арк. 15.

12. Там само, оп.1, спр.205, арк.226 зв.

13. Там само, арк.31.

14. Там само, спр.199, арк.42.

15. Голос України. — 2002. — 16 жовтня.

16. Ємець П.Н., Самойленко О.П. Назв. праця. — С.181.

17. ДАПО, ф.Р-4085. оп.4, спр.13, арк.1.

18. Там само, ф.П-15, оп.2, спр.170, арк.66.

19. Зоря Полтавщини. — 1944. — 27 лютого.

20. ДАПО, ф.П-15, оп.1, спр.258, арк.20.

21. Там само, спр.322, арк.66.

22. Там само, спр.256, арк.28 зв. 23 .Там само, спр.268, арк.65.

24. Там само, ф.Р-4085, оп.4, спр.9, арк.9.

25. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.205, арк.167.

26. Там само, арк.226.

27. Там само, ф.П-4085, оп.4, спр.10, арк.43.

28. Там само, спр.341, арк.42.

29. Там само, спр.9, арк. 115.

30. Там само, спр.22, арк.239.

31. Полтава. Історичний нарис. — Полтава, 1999. — С.184.

32. ДАПО, ф.П-12, оп.1, спр.272, арк.114.

33. Там само, ф.П-4085, оп.4, спр.22, арк. 198.

34. Там само, арк.161.

35. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.341, арк.20.

36. Там само, оп.2, спр.202, арк.67.

37. Там само, ф.П-4085, оп.4, спр.22, арк.46.

38. Там само, спр.10, арк.92.

39. Там само, спр.22, арк.1.

40. Там само, арк. 105-107.

41. Там само, арк.97, 102.

42. Там само, ф.П-15, оп.1, спр.203, арк.220.

    

Хостинг от uCoz