¬≥ктор –евегук
ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни
(1939-1945)

19 декабр¤ 2010 года исполнилось 170 лет со дн¤ основани¤ ѕетровского ѕолтавского кадетского корпуса.

¬се выпускники в новой версии сайта.

 

ћеню: ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945); Ѕ≥бл≥отека
 ¬ерс≥¤ дл¤ друку   Ќа головну

¬≥ктор –евегук. ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945). ¬ступ

(4) –озд≥л ≤.
” переддень в≥йни

ƒруга половина 30-х рок≥в принесла украњнському народов≥ нов≥ траг≥чн≥ випробуванн¤. ѕ≥д час перших п'¤тир≥чок в ”крањн≥ була побудована потужна промислов≥сть, проведена колектив≥зац≥¤ с≥льського господарства ≥ так звана культурна революц≥¤.  онституц≥¤ 1936 року закр≥пила остаточну пере≠могу соц≥ал≥зму стал≥нського зразка в рад¤нському —оюз≥. ¬ ход≥ пол≥тичних репрес≥й перших рок≥в –ад¤нськоњ влади та голодомору 1932-1933 рок≥в була знищена украњнська нац≥ональна ел≥та ≥ сел¤нство, л≥кв≥дована будь-¤ка опозиц≥¤, в≥дкрита чи прихована, в тому числ≥ ≥ в середовищ≥ самоњ комун≥стичноњ парт≥њ. ѕозбавлений пол≥тичноњ вол≥, задавлений матер≥альною нуждою   ≥ духовно пригн≥чений украњнський народ перетворивс¤ на пок≥рну ≥ безмовну масу "буд≥вник≥в соц≥ал≥зму".

 ругом неправда ≥ невол¤,
Ќарод замучений мовчить,
ј на кремл≥вському престол≥
√рузин годований сидить, Ч 

говорилос¤ в одному ≥з зразк≥в народного фольклору.

«давалос¤, знищивши  своњх опонент≥в, —тал≥н, нарешт≥, заспокоњтьс¤ ≥ пол≥тичн≥ репрес≥њ, ¤кщо ≥ не припин¤тьс¤, то не будуть такими масовими. ѕроте комун≥стичний режим не м≥г ≥снувати без пошук≥в нових ворог≥в, на ¤ких можна було списати вс≥ своњ злочини ≥ прорахунки. —тал≥ну потр≥бно було утвердити особисту, н≥ким ≥ н≥чим не обмежену диктатуру. ƒос¤гти цього можна було лише шл¤хом терору ≥ не просто терору, а великого терору. –озпочатий п≥сл¤ вбивства  ≥рова у 1934 роц≥, в≥н дос¤г свого апогею у 1937/1938 роках.

ѕрот¤гом 1937 року за звинуваченн¤м у причетност≥ до так званоњ "воЇнно-фашистськоњ змови" був знищений практично увесь командний склад розташованих на ѕолтавщин≥ п≥дрозд≥л≥в „ервоноњ арм≥њ, в тому числ≥ командири, пол≥тпрац≥вники, начальники в≥йськових склад≥в та ≥н. ” 25 („апаЇвськ≥й) стр≥лецьк≥й див≥з≥њ було заарештовано 150 чолов≥к командно-пол≥тичного складу, а в 75 територ≥альн≥й див≥з≥њ Ч б≥льше 120. (5) ќсередком "латв≥йськоњ шпигунськоњ мереж≥" було визначено ѕолтавське в≥йськово-пол≥тичне училище, в ¤кому за сфабрикованою справою  були заарештован≥ командир училища ќзол≥н, начальник штабу  арпезо, де¤к≥ курсанти ≥ викладач≥ [1].

---------------

1 Ћошицький ќ. "Ћаборатор≥¤"-2: ѕолтава. ƒокументальн≥ матер≥али про масов≥ репрес≥њ у ѕолтавськ≥й област≥ в 1937-1938 рр. // 3 арх≥в≥в ¬”„ -√ѕ”-Ќ ¬ƒ- √Ѕ. Ч є 2-4 (13-15). Ч  . 2000. Ч —.143.

ќсобливо злов≥сну роль у роки "великого терору" на ѕолтавщин≥ в≥д≥грав протеже наркома Ќ ¬— ”–—– ќ.”спенського начальник обласного управл≥нн¤ Ќ ¬—, кап≥тан, згодом майор держбезпеки ќ.¬олков Ч комун≥ст з 1920 року ≥ депутат ¬ерховноњ –ади ”–—–. ¬≥дразу ж по прибутт≥ до ѕолтави у березн≥ 1938 року ќ.¬олков на оперативн≥й нарад≥ за¤вив, що вс≥ заарештован≥ мають неодм≥нно проходити за груповими справами. ≤ндив≥дуальн≥ справи "ворог≥в народу" нав≥ть не прийматимутьс¤ до розгл¤ду.

« метою  реал≥зац≥њ плану масового знищенн¤ людей ќ.¬олковим  були створен≥ п'¤ть м≥жрайонних оперативно-сл≥дчих груп з дислокац≥Їю у ѕолтав≥,  ременчуц≥, Ћубнах, ћиргород≥ ≥ «олотонош≥. Ѕ≥льш≥сть справ заарештованих розгл¤далис¤ позасудовим органом Ч "тр≥йкою" у склад≥ секретар¤ ѕолтавського обкому  ѕ(б)” ¬.ћаркова, обласного прокуро≠ра ‘едорова ≥ самого ќ.¬олкова, голови "тр≥йки".

¬.ћарков прибув до ѕолтави на посаду третього секретар¤ обкому  ѕ(б)” у розпал "великого терору". ƒо цього в≥н працював  начальником пол≥тв≥дд≥лу ¤когось радгоспу у ¬≥нницьк≥й област≥. —вою д≥¤льн≥сть на ѕолтавщин≥ в≥н почав з погрому кер≥вних парт≥йних кадр≥в. "¬орогами народу" були оголошен≥ кер≥вники б≥льшовицьких орган≥зац≥й: ¬акуленко ≥ ¬ольфсон  Ч у ѕолтав≥, Ўм≥дт Ч у  ременчуц≥, √ришин Ч у ћиргород≥, ѕавлишев,  ом≥сарчук ≥ –уденко Ч у „утовому, "н≥мецьким шпигуном" Ќейс  Ч у ƒиканьц≥ [2]. –епресован≥ були також секретар обкому  ѕ(б)” ј.√.”довиченко, голова ѕолтавського  м≥ськвиконкому  ‘.ѕ.Ўелестюк,  секретар≥ м≥ськкому  ѕ(б)” ѕлачинда, ќбушний ≥ √ейбо, директор ѕолтавського паровозоремонтного заводу ј.¬. Ћозовий та ≥н.

---------------

2 ƒержавний арх≥в ѕолтавськоњ област≥ (дал≥ Ч ƒјѕќ), ф.ѕ-15, оп.1, спр.5, арк.5-6.

«а сфабрикованою  прот¤гом березн¤-кв≥тн¤ 1938 року справою "ѕравотроцьк≥стського обласного центру" було заарештовано близько 120 чолов≥к з числа парт≥йноњ, рад¤нськоњ ≥ господарськоњ номенклатури. Ѕ≥льш≥сть ≥з заарештованих була розстр≥л¤на, серед них: голова облвиконкому ∆ученко, директор  рюк≥вського вагонобуд≥вельного заводу  лочков та ≥н. ѕогром парт≥йноњ номенклатури, ¤ка була опорою кому-(6)н≥стичного режиму, викликав перел¤к ≥ пан≥ку серед њњ представник≥в. ” газет≥ " омун≥ст" з цього приводу з'¤вилас¤ р≥зко критична статт¤ "ќбурлива практика". ƒл¤ ¬. ћаркова склалас¤ загрозлива ситуац≥¤: подальше перебуванн¤ його на кер≥вн≥й робот≥ стало проблематичним, але на допомогу прийшов ќ.¬олков. ¬≥н заарештував автора статт≥ Ч секретар¤ Ћубенського райкому  ѕ(б)” ѕокотила ¤к "ворога народу" ≥ тим самим вр¤тував ¬.ћаркова в≥д можливоњ розправи за надм≥рне перегинанн¤ палиц≥ в пошуках контрреволюц≥онер≥в. Ќа масових репрес≥¤х на ѕолтавщин≥ ¬.ћарков таки зробив соб≥ кар'Їру, ставши в лютому 1939 року першим секретарем обкому  ѕ(б)”.

Ќа зас≥данн¤х "тр≥йки" ¬.ћарков був особливо нещадним. —амих справ члени "тр≥йки" нав≥ть не читали, а лише заслуховували дов≥дки про заарештованих в≥д сп≥вроб≥тник≥в оперативних в≥дд≥л≥в обласного управл≥нн¤ Ќ ¬— ≥ робили пом≥тки на справах ≥з своњми висновками.

ўе до прињзду ќ.¬олкова до ѕолтави прокурор област≥ ‘едоров ≥ його заступник —имоненко до лютого 1938 року п≥дписали близько тис¤ч≥ так званих альбомних справ, ¤к≥ складалис¤ нав≥ть не на основ≥ матер≥ал≥в сл≥дства, а на переданих по телефону з район≥в област≥ пов≥домленн¤х. ѕо б≥льшост≥ з цих справ були винесен≥ смертн≥ вироки. ѕрот¤гом 1937-1938 рок≥в конвеЇр смерт≥ в ѕолтав≥ працював безпереб≥йно: вироки про розстр≥л виносилис¤ по дек≥лька за веч≥р. ѕрот¤гом короткого часу (березень-грудень 1938 року) ќ. ¬олковим було сфабриковано близько дес¤ти справ за звинуваченн¤м в антирад¤нськ≥й д≥¤льност≥ та причетност≥ до контрреволюц≥йних терористичних орган≥зац≥й.

ѕро безглузд≥сть висунутих звинувачень ≥ ¤вну убог≥сть чек≥стських фантаз≥й св≥дчить хоча б той факт, що в березн≥ 1938 року на ѕолтавщин≥ було розкрите ≥ л≥кв≥доване "”крањнське нац≥онал≥стичне повстанське п≥дп≥лл¤" у склад≥ п'¤ти повстанських полк≥в, одного батальйону ≥ 14 повстанських рот (у ц≥й справ≥ було заарештовано 1639 чолов≥к), а також 21 есеро-боротьбистський повстанський заг≥н, у причетност≥ до ¤ких було заарештовано ще 1338 чолов≥к.

ќ. ¬олков був лише ретельним виконавцем, одним ≥з гвинтик≥в всеохоплюючоњ машини терору, розв'¤заного комун≥стичною парт≥Їю проти народ≥в –ад¤нського —оюзу. Ќа початку (7) 1939 року в≥н сам став жертвою тотал≥тарного режиму, ¤кому в≥рою ≥ правдою служив прот¤гом усього житт¤. –озстр≥л¤ли його вже на початку рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни.

«нищенн¤ украњнц≥в в≥дбувалос¤ зг≥дно розроблених у ћоскв≥ план≥в ≥ встановлених л≥м≥т≥в. ” березн≥ 1938 року наказом наркома Ќ ¬— ”–—– ќ. ”спенського полтавським чек≥стам був вид≥лений л≥м≥т на розстр≥л 2500 чолов≥к. ƒл¤ його виконанн¤ вже не вистачало "ворог≥в народу", тобто людей, ¤кимось чином причетних до украњнського нац≥онального в≥дродженн¤, адже њх методично винищували прот¤гом ус≥х попередн≥х рок≥в рад¤нськоњ влади. ѕроте цей своЇр≥дний "план до двору" гл≥д було не лише виконувати, але й перевиконувати, ¤к це було властиво дл¤ вс≥х ланок соц≥ал≥стичного буд≥вництва.

ѕро результати боротьби полтавських чек≥ст≥в з чисельними "ворогами народу" св≥дчать сух≥ цифри статистичних зв≥т≥в. « часу утворенн¤ у вересн≥ 1937 року ѕолтавськоњ област≥ ≥ до к≥нц¤ цього року по перш≥й категор≥њ (розстр≥л) було засуджено 1944 чолов≥ки, по друг≥й (ув'¤зненн¤ або засланн¤) Ч 2363. ѕрот¤гом с≥чн¤-липн¤ 1938 року на ѕолтавщин≥ було заарештовано 6791 чолов≥к, у тому числ≥ колишн≥х член≥в украњнських пол≥тичних парт≥й, громадських орган≥зац≥й ≥ амн≥стованих повстанц≥в Ч 3176, учасник≥в партизанського руху час≥в громад¤нськоњ в≥йни Ч 311, контрреволюц≥онер≥в ≥ "шпигун≥в": польських Ч 1152, н≥мецьких Ч 234, латв≥йських Ч 58, ¤понських Ч 27, ≥ранських Ч 24, чеських Ч 15, грецьких Ч 7 ≥ т.д. « числа заарештованих до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ було прит¤гнуто 4353 чолов≥ки, з них розстр≥л¤но 3721. ¬ судовому пор¤дку справи слухалис¤ лише на 286 ос≥б, при чому жодна з них не зак≥нчилас¤ смертним вироком. Ѕ≥льш≥сть же справ розгл¤далас¤ позасудовими органами: особливою "тр≥йкою" (вс≥м 3100 чолов≥кам були винесен≥ смертн≥ вироки), в≥йськовою колег≥Їю (≥з 45 ос≥б 35 було розстр≥л¤но), в особливому пор¤дку (≥з 809 ос≥б розстр≥л¤но 586), особливою нарадою Ч 113 [«]. ¬чител¤ полтавськоњ школи є13 заарештували лише тому, що в≥н мав пр≥звище Ћ¤х. ÷е дало п≥дставу чек≥стам зробити його польським шпигуном.

---------------

3 Ћошицький ќ. ¬каз. прац¤. Ч —.175-176.

“рупи розстр≥л¤них вивозили ночами до Ѕ≥лоњ гори поблизу хутора “риби по стар≥й дороз≥ на ’арк≥в ≥ там звалювали у траншењ. ћ≥сце масових поховань було оголошено в≥йськовою зоною ≥ охорон¤лос¤ енкаведистами. „ерез тридц¤ть рок≥в (8) п≥д час навантаженн¤ п≥ску роб≥тники ви¤вили безл≥ч людських к≥сток ≥ череп≥в. –оботи в п≥щаному кар'Їр≥ припинили ≥ кагеб≥сти сп≥шно вивезли самоскидами людськ≥ останки у нев≥домому напр¤мку.

‘альсиф≥кац≥ю справ за звинуваченн¤м полтавц≥в у не≥снуючих злочинах було поставлено на конвеЇр. «а св≥дченн¤м самих чек≥ст≥в, прот¤гом 3-4 дн≥в готувалос¤ по 15-20 ≥ б≥льше справ. ќдин з в≥дпов≥дальних прац≥вник≥в ѕолтавського управл≥нн¤ Ќ ¬— писав: "ЌемаЇ такого оперативного прац≥вника в обласному управл≥нн≥, ¤кий би не бив заарештованих" [4]. ћ≥ж сл≥дчими йшло своЇр≥дне соц≥ал≥стичне змаганн¤: хто б≥льше виб'Ї ≥з заарештованих з≥знань у причетност≥ до "ворог≥в народу".

---------------

4 ÷ит. за: ѕолтава. ≤сторичний нарис. Ч ѕолтава, 1999. Ч —. 168.

ўоб домогтис¤ з≥знанн¤ проти заарештованих, часто в присутност≥ прокурор≥в застосовували р≥зноман≥тн≥ садистськ≥ методи. Ќаприклад, сл≥дчий ‘≥шман катував заарештованих так, що в них лопалис¤ барабанн≥ перепонки у вухах. ÷ей сл≥дчий заарештованих нав≥ть не допитував, а власноруч писав протокол, фабрикуючи чергову "справу", а пот≥м катував своњ жертви до того часу, доки поставлен≥ в безвих≥дь нещасн≥ не п≥дписували потр≥бне з≥знанн¤, прир≥каючи тим самим себе на смерть. јле нав≥ть видушен≥ з≥знанн¤ не залишалис¤ без фальсиф≥кац≥њ, або коректировки, за терм≥нолог≥Їю чек≥ст≥в.

ќсобливою жорсток≥стю по в≥дношенню до заарештованих в≥дзначалис¤ колишн≥ студенти ’арк≥вського ≥нституту ф≥зкультури комсомольц≥ ћироненко ≥ ”стенко, ¤к≥ з третього курсу були направлен≥ на роботу в органи Ќ ¬— по моб≥л≥зац≥њ ÷   ѕ(б)”. ¬олод≥ючи прийомами боксу, вони п≥д час допит≥в, ¤к≥ проходили безперервно вдень ≥ вноч≥, били заарештованих кулаками по обличчю, палиц¤ми по п'¤тах, розбивали њм голови, кололи голками, видавлювали оч≥, влаштовували так зван≥ "парашути", змушуючи прис≥дати по 300-400 раз≥в. ¬и¤влене њм дов≥р'¤ парт≥њ вони, ¤к комсомольц≥, виконували сумл≥нно.

“раг≥чну долю приречених змалював ≤ван Ѕагр¤ний у поез≥њ "« камери смертник≥в":

Ѕ'Ї крилами птах глухоњ ноч≥ над мурами,
Ѕ'Ї крилами птах
“а й ловить дзьобом грати...
Ќе жур мене, товаришу похмурий м≥й, Ч (9)
Ќам так приречено з тобою умирати
Ќа велелюдн≥м торжищ≥ м≥ж ницих ≥ крикливих.
«а тридц¤ть ср≥бних продан≥ в≥д  ањн≥в ≥ ёд,
ћи ордени њм кров'ю покропили
≤, вже не в≥р¤чи у Ѕожий страшний суд, Ч
«а мудр≥сть ≥ любов, за скривджених ≥ вбогих
ћи п≥дем на √олгофу Ч ти ≥ ¤ Ч
ѕ≥д крик "–озпни! –озпни!" н≥кчемного й брудного
ќрденоносного хам'¤.

¬ажко нав≥ть збагнути лог≥ку репрес≥й, адже в≥д них не був застрахований н≥хто, в тому числ≥ ≥ њх творц≥ та виконавц≥. “ак, прот¤гом короткого часу з наказу ќ. ¬олкова було заарештовано близько 50 чек≥ст≥в ѕолтавського обласного управл≥нн¤ Ќ ¬—, ¤ких також п≥ддавали нелюдським тортурам, вимагаючи потр≥бних з≥знань. —воњ катували своњх.

"¬еликий терор" у першу чергу був спр¤мований проти украњнськоњ ≥нтел≥генц≥њ, ¤к найб≥льш нац≥онально св≥домоњ частини сусп≥льства, але не обминув в≥н ≥ комун≥ст≥в, ¤к≥ стали жертвою т≥Їњ системи, ¤ку сам≥ ≥ породили. —таном на 25 травн¤ 1938 року до ѕолтавського обкому  ѕ(б)” над≥йшло 1266 апел¤ц≥йних за¤в в≥д колишн≥х комун≥ст≥в про в≥дновленн¤ њх у парт≥њ. ¬ той же час прот¤гом другоњ половини 1938 року з парт≥њ було виключено 499 кандидат≥в ≥ член≥в ¬ ѕ(б), в тому числ≥ 212 "ворог≥в народу" ≥ 104 Ч за зв'¤зок з "ворогами народу" [5].

---------------

5 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.106, арк.97. !

ќдн≥Їю з перших сфальсиф≥кованих чек≥стами у 1938 роц≥ справ була справа так званого "¬сеукрањнського нац≥онал≥стичного п≥дп≥лл¤", за причетн≥сть до ¤коњ було заарештовано близько тис¤ч≥ н≥ в чому не повинних людей: учасник≥в ”крањнськоњ революц≥њ 1917-1920 рок≥в, колишн≥х член≥в украњнських парт≥й, "ѕросв≥т" та амн≥стованих ще на початку 20-х рок≥в повстанц≥в. ѕоловина з них була розстр≥л¤на за вироком "тр≥йки", а решта одержали р≥зн≥ строки ув'¤зненн¤.

” числ≥ жертв комун≥стичного терору буди колишн≥ члени ÷ентральноњ –ади ¬орон¤нський ≥ —торубель, депутат ¬серос≥йських ”становчих збор≥в Ћевко  овал≥в, член ÷  парт≥њ украњнських есер≥в Ќед≥лко, член ÷  ”крањнськоњ соц≥ал-(10)демократичноњ роб≥тничоњ парт≥њ ≥ ÷  ”крањнськоњ комун≥стичноњ парт≥њ ћарченко, р≥дн≥ сестри, —имона ѕетлюри ћарина ≥ ‘еодос≥¤ та його неб≥ж —ильвестр —крипник.

”  ременчуц≥ водночас заарештували 67 "нац≥онал≥ст≥в". «а 15 хвилин 39 ≥з них були засуджен≥ до розстр≥лу. ѕриводом до розправи послужило невдоволенн¤ ќ. ¬олкова д≥¤ми своњх попл≥чник≥в: "” √ад¤ч≥ знайшли таку групу, а в  ременчуц≥ Ч н≥. „ому?"

22 вересн¤ 1937 року чек≥сти заарештували професора ¬. ўепотьЇва, ¤кий ≥з 1934 року не з своЇњ вол≥ мешкав у сел≥ ¬еприк √ад¤цького району. …ого звинуватили в приналежност≥ до антирад¤нськоњ терористичноњ орган≥зац≥њ, переховуванн≥ нац≥онал≥стичноњ л≥тератури та ≥н. ¬≥домого вченого сп≥ткала траг≥чна дол¤ багатьох украњнських патр≥от≥в: в≥н був розстр≥л¤ний у листопад≥ 1937 року. ѕрот¤гом цього ж року за вироком "тр≥йки" розстр≥л¤ли в≥домого археолога ≥ етнографа Ќ. ќнацького, ≥сторика ≥ етнографа ћ. ‘≥л¤нського, поета ≥ педагога ќ.  осенка, письменника ѕ.  апельгородського, композитора ≥ хормейстера ¬. ¬ерховинц¤ ≥ багатьох ≥нших. ќстаннього чек≥сти зробили кер≥вником "обласноњ повстанськоњ нац≥онал≥стичноњ орган≥зац≥њ". 83-р≥чного л≥кар¤ ќ. Ќесв≥цького звинуватили в приналежност≥ до вигаданого чек≥стами " ом≥тету допомоги заарештованим". Ћише випадок вр¤тував в≥домого полтавського л≥кар¤ в≥д розправи.

”  ременчуц≥ чек≥сти сфабрикували справу групи л≥кар≥в за звинуваченн¤м у шк≥дництв≥ в галуз≥ бактер≥олог≥њ. ” ѕолтавському науково-досл≥дному ≥нститут≥ свинарства заарештували заступника директора “. —крипка ≥ незабаром засудили за "антирад¤нськ≥ висловлюванн¤ терористичного характеру, зв'¤зок з троцьк≥стами ≥ незаконне збер≥ганн¤ зброњ". ” ѕолтавському с≥льськогосподарському ≥нститут≥ репрес≥й зазнали один за одним два директори Ч ≤. —ердюк ≥  . Ўан≥н, а також 13 викладач≥в ≥ сп≥вроб≥тник≥в.

ѕрот¤гом 1937-1938 рок≥в у ѕолтавськ≥й област≥ за пол≥тичними мотивами з роботи було зв≥льнено 710 учител≥в, а в педагог≥чному ≥нститут≥ Ч 12 викладач≥в ≥ 37 студент≥в [6]. Ѕ≥льш≥сть ≥з зв≥льнених була безп≥дставно репресована. 17 жовтн¤ 1938 року 15 рок≥в тюремного ув'¤зненн¤ одержав директор ѕолтавського педагог≥чного ≥нституту ≤. ќнис≥н, ¤кий ≥ загинув у серпн≥ 1940 року, в≥дбуваючи покаранн¤ в ћагадан≥.

---------------

6 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.5, арк.241.

(11) ¬≥домого згодом украњнського письменника ≤вана ÷юпу чек≥сти схопили в редакц≥њ газети "Ѕ≥льшовик ѕолтавщини". ѕеред цим були заарештован≥ редактор ћихайло „еревань, заступник редактора јндр≥й “роњцький (“роцький), зав≥дуючий парт≥йним в≥дд≥лом ¬≥ктор ћикитенко та ≥н. ” спецкорпус≥ Ќ ¬—, розташованому в тюрм≥ на вулиц≥ ѕушк≥на, ≤. ÷юпа, зустр≥в директора педагог≥чного ≥нституту ќвс¤нн≥кова, суддю ≥з «≥нькова  рамаренка, директора  арл≥вського машинобуд≥вельного заводу Ѕлакитного, секретар¤ «≥ньк≥вського райкому  ѕ(б)” Ћекарева, колишнього раввина —околова-—таросельського та ≥нших знайомих ос≥б.  ожний з них вважав, що потрапив у в'¤зницю випадково ≥ незабаром "компетентн≥ органи" розберутьс¤ ≥ випуст¤ть на волю, але в≥дчуженн¤ м≥ж заарештованими не було.

Ќа тюремн≥ камери були перетворен≥ сейфи колишнього —ел¤нського банку, де розташовувалос¤ ѕолтавське обласне управл≥нн¤ Ќ ¬—. ” камер≥, де сид≥ло 16 в'¤зн≥в, було лише одне л≥жко, ¤ке уступали тим, кого побитого приводили з допит≥в. “ут ≤. ÷юпа також зустр≥в знайомих: секретар¤ √ад¤цького райкому  ѕ(б)” ƒмитра √армаша, комбрига  узьму “рубникова та ≥нших. Ќезабаром до камери "контрреволюц≥онер≥в", кинули ≥ начальника 4 в≥дд≥лу обласного управл≥нн¤ Ќ ¬— «еленьського, ¤кий трусивс¤ в≥д страху, думаючи, що його колишн≥ п≥дсл≥дн≥ вб'ють [7].

---------------

7 Ћ≥тературна ”крањна. Ч 1992. Ч 29 жовтн¤.

” к≥нц≥ 1938 року п≥сл¤ усуненн¤ ™жова в≥д обов'¤зк≥в наркома Ќ ¬— —–—– хвил¤ масових репрес≥й почала спадати. ƒекому ≥з засуджених нав≥ть вдалос¤ повернутис¤ на волю. ¬ 1939 роц≥ на ѕолтавщин≥ було виключено ≥з парт≥њ ≥ прит¤гнуто до судовоњ в≥дпов≥дальност≥ 21 наклепника, ¤к≥ ¤вно перестаралис¤ у пошуках "ворог≥в народу".

—кладним ≥ суперечливим було соц≥ально-економ≥чне становище ѕолтавщини напередодн≥ рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни. ќбласть продовжувала залишатис¤ в основному аграрним краЇм. “ут нал≥чувалос¤ 208 п≥дприЇмств державноњ промисловост≥, в тому числ≥ 65 союзного ≥ 57 Ч республ≥канського п≥дпор¤дкуванн¤, ¤к≥ випускали на 562,6 млрд. карбованц≥в продукц≥њ на р≥к, а також 385 п≥дприЇмств кустарно-промисловоњ кооперац≥њ, ¤к≥ давали продукц≥њ на 352 млн. карбованц≥в.

Ѕудови стал≥нських п'¤тир≥чок мало в≥дбилис¤ на промисловому потенц≥ал≥ област≥. √оловна увага прид≥л¤лас¤ тут не (12) новому буд≥вництву, а реконструкц≥њ вже д≥ючих п≥дприЇмств та освоЇнню нових технолог≥й. ќбс¤г кап≥таловкладень у промислов≥сть ѕолтавщини, ¤кий нарощувавс¤ прот¤гом першоњ ≥ другоњ п'¤тир≥чок, у трет≥й (1938-1942 роки) почав зменшуватис¤, що по¤снювалос¤ р¤дом причин. ѕ≥сл¤ п≥дписанн¤ 24 серпн¤ 1939 року "пакту –≥бентропа-ћолотова" про под≥л ™вропи на зони окупац≥њ –ад¤нський —оюз почав посилено готуватис¤ до в≥йни. ” зв'¤зку з цим основн≥ кап≥таловкладенн¤ робилис¤ у в≥йськов≥ галуз≥ промисловост≥, ¤ких на ѕолтавщин≥ практично не було.

«ниженн¤ темп≥в промислового розвитку стало особливо пом≥тним у 1940 роц≥. якщо в 1937 роц≥ обс¤г випуску валовоњ продукц≥њ промисловост≥ в област≥ становив 629 млн. крб., у 1938 роц≥ Ч 794 млн. крб., у 1939 роц≥ Ч 833 млн. крб., то в 1940 роц≥ Ч 808 млн. крб. ¬иконанн¤ державних виробничих план≥в п≥дприЇмствами союзного п≥дпор¤дкуванн¤ в 1940 роц≥ становило 90 в≥дсотк≥в, республ≥канського Ч 93 ≥ обласного та районного Ч 97,1 [8]. ѕромислов≥сть област≥ недодала до плану продукц≥њ на 15 млн. крб.

---------------

8 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.194, арк.118.

Ќа п≥дприЇмствах в≥дчувалас¤ гостра нестача техн≥чноњ ≥нтел≥генц≥њ ≥ кер≥вник≥в середньоњ та вищоњ ланок. ¬се б≥льше давалис¤ взнаки суперечност≥ м≥ж освоЇнн¤м нових технолог≥й та ≥нтенсивними методами прац≥ ≥ надцентрал≥зованою системою плануванн¤ та управл≥нн¤ економ≥кою. ≈коном≥чн≥ труднощ≥ парт≥йно-командна система намагалас¤ усунути притаманними њй методами примусу.

” зв'¤зку ≥з вступом —–—– 17 вересн¤ 1939 року у другу св≥тову в≥йну були прийн¤т≥ укази про перех≥д на восьмигодинний робочий день, семиденний робочий тиждень ≥ заборону самов≥льно залишати роботу. ¬ипуск не¤к≥сноњ ≥ нестандартноњ продукц≥њ прир≥внювавс¤ до шк≥дництва, а неучасть у соц≥ал≥стичному змаганн≥ розгл¤далас¤ ¤к ознака нело¤льност≥ до б≥льшовицького режиму. «а прогули та зап≥зненн¤ на роботу, нав≥ть на 20 хвилин, жорстоко карали. ” друг≥й половин≥ 1940 року на ѕолтавському паровозоремонтному завод≥, колектив ¤кого нал≥чував 3607 чолов≥к, за ц≥ порушенн¤ було покарано 350 чолов≥к, тобто кожний дес¤тий прац≥вник. « них 66 потрапили до в'¤зниц≥, а решта отримали примусов≥ роботи з в≥драхуванн¤м на користь держави 20 в≥дсотк≥в зароб≥тку [9]. ѕод≥бна картина спостер≥галас¤ ≥ на ≥нших п≥дприЇмствах област≥.

---------------

9 ѕолтава. ≤сторичний нарис. Ч ѕолтава, 1999. Ч —. 159.

(13) як ≥ в попередн≥ роки, недостатню матер≥альну винагороду прац≥вникам влада намагалас¤ компенсувати так званими моральними стимулами та розгортанн¤м нав'¤заного зверху виробничого змаганн¤, результатом ¤кого була виснажлива, але низькооплачувана робота. ¬ передвоЇнн≥ роки особливого розмаху набула така його форма, ¤к рух швидк≥сник≥в ≥ багатоверстатник≥в. ” зв'¤зку з воЇнними приготуванн¤ми постала перспектива проведенн¤ моб≥л≥зац≥њ чолов≥к≥в до лав „ервоноњ арм≥њ. “ому т≥, хто залишавс¤ працювати на виробництв≥, повинн≥ були зам≥нити призваних до в≥йська своњх товариш≥в, тобто працювати за двох або, нав≥ть, за трьох. “ак, у 1939 роц≥ серед 1485 стахановц≥в ≥ 1075 ударник≥в ѕолтавського паровозоремонтного заводу багатоверстатник≥в було 45, на м'¤сокомб≥нат≥ Ч 62, на бавовнопр¤дильному комб≥нат≥ Ч 440, на  ременчуцьк≥й суконн≥й фабриц≥ Ч 48 [10].

---------------

10 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.106, арк.57.

Ќа середину 30-х рок≥в суц≥льна колектив≥зац≥¤ на ѕолтавщин≥ вже стала доконаним фактом. —таном на 1938 р≥к в област≥ ≥снувало 2727 колгосп≥в, ¤к≥ мали 3238,7 тис¤ч гектар≥в земл≥. ƒещо зм≥цн≥ла ≥ техн≥чна база машино-тракторних станц≥й, в них нал≥чувалос¤ 5641трактор, 1920 комбайн≥в ≥ 1874 автомоб≥л≥. јле ћ“— виконували лише 61,4 в≥дсотка с≥льськогосподарських роб≥т у колгоспах, де все ще переважала важка ручна прац¤, особливо у тваринництв≥ [11]. ¬осени 1939 року дл¤ в≥йськових потреб в област≥ була проведена часткова моб≥л≥зац≥¤ автотранспорту, коней ≥ воз≥в, але п≥сл¤ завершенн¤ окупац≥њ ѕольщ≥ ≥ в≥йни з ‘≥нл¤нд≥Їю не вс≥ транспортн≥ засоби ≥ т¤глова сила повернулис¤ назад.

---------------

11 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.106, арк. 10.

ѕозбавлен≥ земл≥ ≥ засоб≥в виробництва, примусово загнан≥ до колгосп≥в та радгосп≥в, на все житт¤ прив'¤зан≥ до села безпаспортним статусом (у 1932 роц≥ паспорти одержали лише жител≥ м≥ст та роб≥тничих селищ), сел¤ни зобов'¤зан≥ були виконувати дов≥чно свою повинн≥сть у форм≥ обов'¤зкового м≥н≥муму трудодн≥в на користь рад¤нськоњ держави. «д≥йсненн¤м суц≥льноњ колектив≥зац≥њ с≥льського господарства комун≥сти фактично в≥дновили феодально-кр≥посницьку систему на сел≥.

ѕ≥днев≥льна прац¤ позбавл¤ла колгоспник≥в стимул≥в до розширеного виробництва. Ќизькими залишалис¤ врожањ с≥льськогосподарських культур, ≥ залежали вони головним чином в≥д спри¤тливих чи неспри¤тливих кл≥матичних умов. ¬ 1939 роц≥ середн≥й врожай зернових культур на ѕолтавщин≥ (14) становив 11,7 центнера з гектара. ѕо районах област≥ в≥н коливавс¤ в≥д 12,3 цнт у  арл≥вському до 5,4 цнт Ч у Ћаз≥рк≥вському, 6,2 цнт Ч у √реб≥нк≥мвському ≥ 6,5 цнт Ч у „орнухинському район≥. Ќайвищ≥ врожањ зернових були з≥бран≥ в колгоспах: "„ервоний борець"  арл≥вського району (17,1 цнт), "Ўл¤х жовтн¤" „ут≥вського району (16,3 цнт) та "«м≥на" ƒиканського району (16 цнт). ≤ хоч врожањ на ѕолтавщин≥ були нижч≥ за середньореспубл≥канських, план обов'¤зкових поставок держав≥ в обс¤з≥ 525 231 тонна область виконала на 105,6 в≥дсотк≥в [12]. ” той же час натуральна оплата прац≥ колгоспник≥в була виконана лише на 94,2 в≥дсотка.  райн≥м, ¤к завжди, залишавс¤ годувальник держави.

---------------

12 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.56, арк. 110.

як зазначалос¤ на обласн≥й парт≥йн≥й конференц≥њ (березень 1940 року), на ѕолтавщин≥ в 1939 роц≥ було з≥брано "ганебний урожай цукрового бур¤ка", ¤кий становив 90,5 цнт з гектара проти 136 цнт у 1938 роц≥. Ќайнижчими врожањ цукрового бур¤ка були в Ћаз≥рк≥вському район≥ Ч 44,5 цнт, ќржицькому Ч 50 цнт ≥ √лобинському Ч 55,4 цнт з гектара. ѕричини такого становища парт≥йне кер≥вництво област≥ вбачало в навал≥ шк≥дник≥в та в≥дсутност≥ ефективних засоб≥в боротьби з ними. ѕрот¤гом л≥та 1939 року на ѕолтавщин≥ було з≥брано, головним чином руками учн≥в, 19 тис¤ч центнер≥в довгоносик≥в.  р≥м того, колгоспи непом≥рно довго зат¤гнули строки пос≥ву цукрового бур¤ка, а 23 тис¤ч≥ гектар≥в довелос¤ повн≥стю перес≥вати [13].

---------------

13 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.56, арк. 107, 110.

” 1939 роц≥ не були виконан≥ ≥ плани розвитку громадського тваринництва. “ак, при план≥ 217,5 тис¤ч гол≥в великоњ рогатоњ худоби, на колгоспних фермах було лише 208 тис¤ч (95,6 в≥дсотк≥в в≥д плану). ћолочно-товарн≥ ферми мали лише 66 в≥дсотк≥в колгосп≥в, в≥вцеферми Ч 69 в≥дсотк≥в ≥ свиноферми Ч 99,6 в≥дсотк≥в. Ќаступного року становище в тваринництв≥ дещо пол≥пшилос¤ ≥ напередодн≥ в≥йни в колгоспах ≥ радгоспах област≥ вже нал≥чувалос¤ 7913 тваринницьких ферм, у ¤ких знаходилос¤ 778009 гол≥в великоњ рогатоњ худоби, включаючи молодн¤к, 658 394 свиней, 254 679 овець ≥ б≥льше 3 млн. птиц≥ [14].

---------------

14 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.56, арк.126.

 олгоспно-радгоспна феодальна система позбавл¤ла колгоспник≥в стимул≥в до прац≥. Ќизькою залишалас¤ трудова дисципл≥на, спостер≥галис¤ чисельн≥ порушенн¤ прийн¤того ур¤дом —–—– в 1935 роц≥ —татуту с≥льськогосподарськоњ арт≥л≥. “ак, прот¤гом 1938 року в колгосп≥ "јвангард" ћиргородського (15) району 69 колгоспник≥в не виробили встановленого м≥н≥муму трудодн≥в, а 82 Ч жодного разу не виходили на роботу [15].

---------------

15 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.258, арк.42.

Ќадзвичайно низький р≥вень оплати прац≥ змушував колгоспник≥в, щоб вижити, покладатис¤ на присадибн≥ д≥л¤нки та на п≥дсобн≥ промисли, шукати зароб≥тку на сторон≥. ўоб змусити сел¤н працювати в колгоспах, влада ¤к могла боролас¤ з "приватновласницькими тенденц≥¤ми", пер≥одично зд≥йснюючи перев≥рку розм≥р≥в присадибних д≥л¤нок та в≥дбираючи понаднормов≥ лишки земл≥. —таном на 1 жовтн¤ 1939 року обм≥р присадибних д≥л¤нок було проведено у 2508 колгоспах област≥, при цьому у 267 690 дворах були ви¤влен≥ надлишки земл≥ загальною площею 41 591 гектар [16].

---------------

16 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.106,арк.18.

ћатер≥альне становище колгоспник≥в було жалюг≥дним. ∆итлов≥ прим≥щенн¤ залишалис¤ практично такими ж, ¤к ≥ тис¤чу рок≥в тому Ч глинобитна, крита соломою або очеретом хата з двох к≥мнат Ч кухн≥ ≥ жилоњ к≥мнати, ¤ка одночасно слугувала в≥тальнею, њдальнею ≥ спальнею. Ѕ≥льш≥сть колгоспник≥в задовольн¤лос¤ домотканим од¤гом, ¤к ≥ сотн≥ рок≥в тому. Ќа роботу ≥ вдома ходили босими аж до заморозк≥в Ч економили взутт¤. „асто одна пара чоб≥т або вал¤нок слугувала дек≥льком членам с≥м'њ ≥ њх взували по черз≥. ¬их≥дних дн≥в дл¤ колгоспник≥в не передбачалос¤, в≥дпусток також, а оплата прац≥ була майже виключно натуральною.

ўоб знищити в сел¤н саму згадку про фермерськ≥ (хут≥рн≥) господарства, ¤к≥ споконв≥ку ≥снували в ”крањн≥, влада п≥д приводом наближенн¤ колгоспник≥в до культурно-осв≥тн≥х заклад≥в вир≥шила взагал≥ л≥кв≥дувати хутори, переселивши њх мешканц≥в на центральн≥ садиби колгосп≥в. “им самим вона забезпечувала пост≥йний контроль тотал≥тарного режиму в особ≥ колгоспних ≥ с≥льських управл≥нц≥в над виробничим ≥ приватним житт¤м колгоспник≥в.

25 травн¤ 1939 року ÷  ¬ ѕ(б) ≥ –аднарвок —–—– прийн¤ли сп≥льну постанову про зселенн¤ хутор≥в, а вже до 1 жовтн¤ цього ж року ≥з плану 21364 господарств, ¤к≥ п≥дл¤гли л≥кв≥дац≥њ, примусово було переселено 18 221. ¬ ход≥ зселенн¤ руйнувалис¤ об≥йст¤, на ¤ких жили ц≥л≥ покол≥нн¤ хл≥бороб≥в, нищилис¤ могили предк≥в, викорчовувалис¤ садки. ¬се це в≥дбувалос¤ в авральному пор¤дку, методом грубого тиску, примусу ≥ насильства. Ќапередодн≥ зими з ус≥х зселених господарств у власн≥ хати перейшли жити лише 8276 с≥мей або 44 (16) в≥дсотки. –ешта мала розм≥ститис¤ на зиму по сус≥дах або родичах, ¤кщо вони були. ѓх дол¤ владу не ц≥кавила, головним було виконати план [17].

---------------

17 ƒјѕќ. ф.ѕ-15, оп.1, спр.86, арк.29.

” зв'¤зку ≥з вступом –ад¤нського —оюзу у другу св≥тову в≥йну та пов'¤заною з нею м≥л≥таризац≥Їю економ≥ки ≥ створенн¤м стратег≥чних запас≥в продовольства матер≥альне становище полтавц≥в ще б≥льше пог≥ршилос¤. « урожаю 1939 року чверть колгосп≥в полтавськоњ област≥ видали колгоспникам менше 0,5 кг зерна на трудодень, одночасно були зменшен≥ централ≥зован≥ фонди постачанн¤ хл≥бом та хл≥бопродуктами населенн¤ м≥ст. Ѕ≥л¤ продовольчих магазин≥в утворювалис¤ величезн≥ черги, що викликало занепокоЇнн¤ нав≥ть у представник≥в м≥сцевоњ влади. ” лист≥ першого секретар¤ ѕолтавського обкому  ѕ(б)” ¬. ћаркова до ÷   ѕ(б)” в≥д 11 с≥чн¤ 1940 року пов≥домл¤лос¤: "¬ останн≥й час продаж хл≥ба в≥дбуваЇтьс¤ при на¤вност≥ величезних черг, ¤к≥ утворюютьс¤. “акий стан ≥з забезпеченн¤м хл≥бом роб≥тник≥в на п≥дприЇмствах викликаЇ зап≥зненн¤ на роботу та прогули" [18]. Ќе ≥накше, ¤к цин≥змом можна назвати слова —тал≥на, сказан≥ ним у траг≥чн≥ тридц¤т≥ роки про те, що "жити стало краще, жити стало весел≥ше".

---------------

18 ÷ит. за: ѕолтава. ≤сторичний нарис. Ч ѕолтава, 1999. Ч —. 162.

” зовс≥м ≥ншому становищ≥ перебувала парт≥йно-рад¤нська номенклатура. ѕродовольством вона забезпечувалас¤ ≥з спец≥альних закритих розпод≥льник≥в, харчувалас¤ в таких же закритих њдальн¤х. ѕосилен≥ щом≥с¤чн≥ пайки одержували ≥ чисельн≥ уповноважен≥, ¤к≥ вињжджали в села ≥ райони дл¤ проведенн¤ хл≥бозагот≥вельних та ≥нших кампан≥й.  р≥м зарплати, номенклатура регул¤рно отримувала ≥ грошову допомогу в конвертах, з ¤коњ не сплачували нав≥ть обов'¤зкових парт≥йних внеск≥в. Ќа 1941 р≥к одноразова допомога "в≥дпов≥дальним прац≥вникам" област≥ була встановлена в сум≥ 266 тис¤ч карбованц≥в [19]. якщо б≥льш≥сть населенн¤ м≥ст ≥ роб≥тничих селищ мешкало в бараках, гуртожитках ≥ "комуналках", то номенклатурн≥ прац≥вники одержували ц≥лком комфортабельн≥ квартири, часто насильно виселивши з них с≥м'њ репресованих громад¤н.

---------------

19 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.189, арк.54.

¬ роки "великого перелому" сталис¤ суттЇв≥, але неоднозначн≥ зм≥ни ≥ в культурно-осв≥тньому житт≥ полтавц≥в. « одного боку, були дос¤гнут≥ вагом≥ результати в л≥кв≥дац≥њ неписьменност≥ та п≥двищенн≥ загального осв≥тнього р≥вн¤ украњнського народу, а з другого Ч вс¤ система рад¤нськоњ осв≥ти (17) була спр¤мована на вихованн¤ п≥дростаючого покол≥нн¤ в дус≥ в≥дданост≥ ≥де¤м марксизму-лен≥н≥зму. Ћюди мали стати сл≥пими виконавц¤ми вол≥ комун≥стичноњ парт≥њ, а точн≥ше Ч "вожд¤ парт≥њ ≥ народу" ….—тал≥на.

Ќапередодн≥ рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни на ѕолтавщин≥ працювало 5 вуз≥в, два науково-досл≥дних ≥нститути, 43 техн≥куми ≥ 1746 шк≥л, у тому числ≥ 841 початкова, 647 неповних середн≥х ≥ 258 середн≥х. ” школах навчалос¤ 370 тис¤ч учн≥в ≥ працювало 15 тис¤ч вчител≥в.

≤ хоч в —–—– було оголошено про л≥кв≥дац≥ю неписьменност≥, поза школою ще залишалос¤ близько 6 тис¤ч д≥тей. «начним був ≥ в≥дс≥в д≥тей через неусп≥шн≥сть: у ћиргородському район≥ в≥н становив 349, ќржицькому Ч 156, Ўишацькому Ч 141 ≥ т.д. ”сп≥шн≥сть учн≥в перес≥чно по област≥ становила 89 в≥дсотк≥в. Ќайнижчою (86 в≥дсотк≥в) вона була з рос≥йськоњ мови, ¤ку нещодавно ввели в школах ¤к обов'¤зковий предмет. ќф≥ц≥йно на ѕолтавщин≥ було зареЇстровано 5634 неписьменних, насправд≥ њх було значно б≥льше [20].

---------------

20 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.106, арк.71-72.

” зв'¤зку з переходом на обов'¤зкове семир≥чне навчанн¤ гостро постала проблема педагог≥чних кадр≥в. Ќа початку 1939-1940 навчального року в школах област≥ не вистачало 217 вчител≥в, але у зв'¤зку з введенн¤м з 1 вересн¤ 1939 року загальноњ в≥йськовоњ повинност≥ ≥ призовом вчител≥в до „ервоноњ јрм≥њ њх нестача могла зб≥льшитис¤ до 3 тис¤ч. ўоб не зривати навчальний процес, 5 жовтн¤ 1939 року бюро обкому  ѕ(б)” прийн¤ло постанову, ¤ка дозвол¤ла випускникам середн≥х шк≥л п≥сл¤ м≥с¤чноњ п≥дготовки працювати вчител¤ми молодших клас≥в.  ращ≥ вчител≥ початкових шк≥л п≥сл¤ короткотерм≥нових курс≥в могли викладати спец≥альн≥ навчальн≥ предмети у 5-7 класах. „астину вчител≥в м≥ських шк≥л було вир≥шено в примусовому пор¤дку направити на роботу на село.

” к≥нц≥ 30-х рок≥в рад¤нська влада продовжувала нищити рел≥г≥йн≥ установи Ч Їдин≥ орган≥зац≥йн≥ структури сусп≥льства, що збереглис¤ з дореволюц≥йних час≥в ≥ залишалис¤ поза парт≥йним контролем. ѕол≥тика войовничого атењзму, ¤ка проводилас¤ на державному р≥вн≥, призвела до того, що напередодн≥ рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни на ѕолтавщин≥ залишилос¤ лише дек≥лька д≥ючих церков. ¬иконанн¤ рел≥г≥йних обр¤д≥в вважалос¤ мало не державним злочином ≥ пересл≥дувалос¤ рад¤нською владою. 17 травн¤ 1941 року на виконком≥ Ћубенсь-(18)коњ районноњ ради депутат≥в труд¤щих слухали за¤ву жительки села ¬овчик ћаложон ћар≥њ —емен≥вни про зн¤тт¤ накладеного на нењ м≥л≥ц≥Їю штрафу в сум≥ 100 карбованц≥в за читанн¤ псалтир¤ над пок≥йником. ѕ≥сл¤ нетривалого обговоренн¤ виконком ухвалив таке р≥шенн¤: "¬важати, що штраф на гр. ћаложон накладено в≥рно, а тому у проханн≥ њњ про зн¤тт¤ штрафу в≥дмовити". √олова виконкому райради “ихоненко. —екретар виконкому райради Ѕроншваг [21].

---------------

21 –≥дне слово (Ћубни). Ч 1941,3 листопада.

ѕ≥сл¤ п≥дписанн¤ "пакту –≥бентропа-ћолотова" –ад¤нський —оюз почав посилено готуватис¤ до в≥йни. ћ≥л≥таристський бум охопив ус≥ сфери сусп≥льного житт¤ полтавц≥в, швидкими темпами в колгоспах, на п≥дприЇмствах ≥ в установах почали створюватис¤ орган≥зац≥њ “—ќј¬≤ј’≤ћу (“овариства спри¤нн¤ арм≥њ, ав≥ац≥њ ≥ х≥м≥чн≥й оборон≥), ¤ких станом на 1 жовтн¤ 1939 року в област≥ нараховувалос¤ 3982. ќхоплювали вони 148731 чолов≥к, головним чином юнак≥в ≥ д≥вчат. ƒл¤ юнак≥в 1919-1920 рок≥в народженн¤ було створено 903 гуртки допризивноњ п≥дготовки, в ¤ких навчалос¤ 17546 чолов≥к. ” гуртках “—ќј¬≤ј’≤ћу нашвидкоруч готували кулеметник≥в, стр≥льц≥в, шофер≥в, кавалерист≥в, парашутист≥в, рад≥отелеграф≥ст≥в, м≥нер≥в та ≥н. ќсоблива увага прид≥л¤лас¤ вивченню стр≥лецькоњ справи. « ц≥Їю метою в област≥ було створено 1352 гуртки, в ¤ких навчалос¤ майже 28 тис¤ч майбутн≥х "ворошиловських стр≥льц≥в". ƒл¤ њх п≥дготовки було обладнано 682 тири. ѕо зак≥нченн≥ навчанн¤ 21653 гуртк≥вц≥ одержали значки "¬орошиловський стр≥лець" 1 ≥ 2 ступен≥в. ѕ≥дготовлено було також 9836 кулеметник≥в, але ¤к зазначав обласний воЇнком, при серйозн≥й перев≥рц≥ х≥ба що 10 в≥дсотк≥в "стр≥льц≥в" зможуть виконати при стр≥льб≥ встановлен≥ нормативи.

” примусовому пор¤дку населенн¤ област≥ змушували в≥дв≥дувати зан¤тт¤ з орган≥зац≥њ протипов≥тр¤ноњ ≥ протих≥м≥чноњ оборони, по зак≥нченн≥ ¤ких також видавали значки 1 ≥ 2 ступен≥в. «д≥йснювалас¤ також п≥дготовка начальник≥в груп самозахисту, пол≥трук≥в ≥ командир≥в ланок, особливо велика увага прид≥л¤лас¤ вивченню протигаза. Ќаселенн¤ знайомили з тими отруйними речовинами, ¤к≥ використовувалис¤ в роки першоњ св≥товоњ в≥йни. « ц≥Їю метою в п≥двалах будинк≥в буди встановлен≥ герметичн≥ протигазов≥ сховища, де в≥дбувалис¤ практичн≥ зан¤тт¤ ≥з використанн¤м протигаз≥в.

 ращим з орган≥зац≥њ в≥йськовоњ п≥дготовки вважавс¤ колектив ѕолтавського державного педагог≥чного ≥нституту. (19) ѕрот¤гом 1939 року тут пройшло п≥дготовку з протипов≥тр¤ноњ ≥ протих≥м≥чноњ оборони 555 студент≥в, було п≥дготовлено 200 "ворошиловських стр≥льц≥в", 57 мотоцикл≥ст≥в, 75 кулеметник≥в, 50 гранатометник≥в, 43 зв'¤зк≥вц≥в ≥ 32 шофери. ’оча б≥льш≥сть ≥з них здобули непогану теоретичну п≥дготовку, але через в≥дсутн≥сть справжньоњ зброњ ≥ техн≥чних засоб≥в курсанти не мали необх≥дних практичних навичок.

ѕроведений у 1939 роц≥ призов до лав „ервоноњ арм≥њ, ¤к зазначалос¤ в допов≥д≥ обласного воЇнкому, пройшов на "високому ≥дейно-пол≥тичному р≥вн≥": на призовн≥ ком≥с≥њ з'¤вилос¤ 97,1 в≥дсоток призовник≥в, з ¤ких придатними до стройовоњ служби було визнано 88,6 в≥дсотк≥в, до нестройовоњ Ч 6,1; в≥дс≥в за пол≥тико-моральними ознаками складав 3,4 в≥дсотка.

ћ≥л≥таристська гар¤чка не обминула ≥ д≥вчат. ¬ 1939 роц≥ в област≥ нал≥чувалос¤ 1799 первинних орган≥зац≥й “овариства „ервоного хреста, ¤к≥ охоплювали 94242 член≥в. ѕ≥д кер≥вництвом л≥кар≥в ≥ парт≥йним контролем було створено також 16 шк≥л з п≥дготовки медичних сестер, у ¤ких навчалос¤ 554 д≥вчат.

ƒопризовна молодь залучалас¤ до масових спортивних заход≥в. ”чн≥ шк≥л ≥ техн≥кум≥в зобов'¤зувалис¤ виконувати нормативи по дек≥лькох видах спорту, п≥сл¤ чого њм видавали значки Ѕ√“ќ ("Ѕудь готов к труду и обороне"), а студентам Ч √“ќ ("√отов к труду и обороне") 1 та 2 ступен≥в.

Ќа вулиц¤х м≥ст ≥ с≥л можна було зустр≥ти багато молодих людей, груди ¤ких були обв≥шан≥ значками ¤к ур¤довими нагородами. „им њх було б≥льше, тим вважалос¤ престижн≥шим, хоча багато хто з юнак≥в одержав њх незаслужено. ћ≥сцевим органам влади потр≥бно було виконувати план по приросту значк≥ст≥в ≥ зв≥туватис¤ перед начальством, а тому при здач≥ норматив≥в вимоги послаблювалис¤. ўоб зац≥кавити молодь до зан¤ть парашутним спортом, у  орпусному саду ѕолтави збудували високу (вище пам'¤тника "—лави") дерев'¤ну вежу, навколо ¤коњ пост≥йно збиравс¤ натовп з≥вак. ≤ хоча стрибки з веж≥ були платними, бажаючих випробувати себе на хоробр≥сть вистачало, а ¤кщо хтось ≥з см≥ливц≥в все ж вагавс¤, ≥нструктор допомагав йому стусаном нижче по¤са.

ќсоблива увага прид≥л¤лас¤ залученню молод≥ до оборонних вид≥в спорту (гранатометанн¤, фехтуванн¤, боксу, боротьби, стр≥лецькоњ справи), але через в≥дсутн≥сть належноњ матер≥альноњ бази ≥ квал≥ф≥кованих тренер≥в та ≥нструктор≥в (20) ц¤ робота проходила вкрай незадов≥льно. ѕлан по п≥дготовц≥ значк≥ст≥в було виконано ледве що на 30 в≥дсотк≥в [22].

---------------

22 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.45, арк.224.

” засобах масовоњ ≥нформац≥њ, особливо п≥сл¤ вступу –ад¤нського —оюзу у другу св≥тову в≥йну, посилилос¤ вихвал¤нн¤ „ервоноњ арм≥њ, з вуличних репродуктор≥в лунали бравурн≥ марш≥ ≥ бадьор≥ п≥сн≥ на зразок: "ќт ћосквы до Ѕританских морей  расна¤ арми¤ всех сильней". ћагазини заполонили дит¤ч≥ в≥йськов≥ ≥грашки, проте жорстока реальн≥сть вносила своњ корективи у м≥л≥таристську ейфор≥ю. ¬≥йна з ‘≥нл¤нд≥Їю показала неп≥дготовлен≥сть –ад¤нського —оюзу, низький профес≥йний р≥вень „ервоноњ арм≥њ ≥ була повною неспод≥ванкою дл¤ полтавц≥в. ∆ител≥ м≥ст ≥ с≥л почали одержувати "похоронки" на своњх близьких ≥ р≥дних. «'¤вилис¤ поранен≥ ≥ обморожен≥. ѓх було так багато, що медичн≥ заклади не могли вс≥х вм≥стити, тому де¤к≥ школи ѕолтавщини були перетворен≥ на в≥йськов≥ госп≥тал≥, а учн≥ переведен≥ до ≥нших шк≥л ≥ змушен≥ навчатис¤ у третю зм≥ну. ѕ≥д кер≥вництвом учител≥в д≥ти носили пораненим книги, цукерки ≥ фрукти, а в палатах показували дит¤чу самод≥¤льн≥сть, сп≥вали п≥сн≥ ≥ танцювали, але червоноарм≥йц≥ були похмурими ≥ слухали њх безучасно.

ќтже, в переддень рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни 1941-1945 рок≥в ѕолтавщина, ¤к ≥ вс¤ ”крањна, була знекровленою голодомором 1932-1933 рок≥в ≥ "великим терором" другоњ половини 30-х рок≥в. Ѕули знищен≥ останн≥ залишки нац≥онального житт¤. Ѕудь-¤кий оп≥р рад¤нськ≥й систем≥ став неможливим, ≥ населенн¤ ѕолтавщини перетворилос¤ на безлику ≥ пок≥рну масу буд≥вник≥в "св≥тлого комун≥стичного майбутнього". «давалос¤, що п≥сл¤ пережитих потр¤с≥нь ≥ б≥дувань вс≥ жахи комун≥стичного режиму вже залишилис¤ позаду, проте украњнський народ чекали нов≥ траг≥чн≥ випробуванн¤.

 

¬≥ктор –евегук. ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945). –озд≥л II. ѕочаток рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни. ћоб≥л≥зац≥йн≥ заходи рад¤нськоњ влади

 

Хостинг от uCoz