Правителі


  Литовські правителі

  Польські правителі (1569—1648)

Козацькі правителі

  Гетьмани, правління Гетьманського уряду

  Полтавські полковники

Російські правителі

  Царі та імператори

  Генерал-губернатори

  Цивільні губернатори

  Віце-губернатори

  Предводителі дворянства

  Голови Полтавської губернської земської управи

  Полтавські міські голови

  Голови Тимчасового уряду

Правителі часів революції

  Правителі України

  Губернські правителі

Радянські правителі

  Правителі Росії і СРСР

  Правителі України

  Правителі губернії/області

  Німецький окупаційний режим (1941—1943)

Алфавітний покажчик

  Аверкієв Олексій Єгорович, дійсний статський радник, полтавський губернатор (1840—1843)

  Алексєєв Микита Олексійович, голова Губернського військово-революційного комітету (Губвійськревкому)

  Анна Іванівна (1693—1740), російська імператриця (1730—1740)

  Апостол Данило Павлович (1654—1734), гетьман Лівобережної України (1727—1734 pp.)

  Балясний Костянтин Олександрович (1860–1918) полтавський віце-губернатор

  Барабаш Яків Федорович (р. н. невід.—1658), кошовий гетьман Запорозької Січі

  Баторій Стефан (1533—1586), державний діяч, полководець, король Речі Посполитої (1576-1586)

  Безпалий Іван (р. н. невід.—1718), наказний гетьман України (1658—1659)

  Беляєв Семен Михайлович, Полтавський міський голова (1843—1850)

  Більбасов Петро Олексейович (1837—?), дійсний статський радник, полтавський губернатор (1878—1883)

  Брежнєв Леонід Ілліч (1906—1982), один із керівників Комуністичної партії Радянського Союзу

  Бубнов Андрій Сергійович (1883—1940), діяч революційного руху, радянський партійний, державний і військовий діяч

  Брюховецький Іван Мартинович (р. н. невід.—1668), державний і військовий діяч, гетьман Лівобережної України (1663-1668 рр.)

  Бош Євгенія Богданівна (1879—1925), діячка революційного руху, голова Народного Секретаріату УНР (17.12.1917-19.03.1918 рр.)

  Вельямінов Степан Лукич (1670 – після 1736), російський військовий і державний діяч, генерал-майор, президент Малоросійської колегії (1722–1727), таємний радник, сенатор

  Виговський Іван Остапович (р.н. невід.—1664), державний і військовий діяч, дипломат, гетьман України (1657-1658 рр.)

  Вишневецький Ієремія (1612—1651) князь, воєвода руський (1646 р.), коронний гетьман (1649)

  В'язмінітов Сергій Кузьмич (1749—1819), граф, малоросійський генерал-губернатор (1799—1802 pp.)

  Гаркуша Филон (р.р .н. і см невід.), полтавський полковник (1658-1670, з перервами)

  Герцик Павло Семенович (?— 1700), державний і військовий діяч, полковник полтавський (1675—1695, з перервами)

  Гітлер Адольф (1889—1945), канцлер Третього рейху, фюрер НСРПН, головний військовий злочинець Другої світової війни

  Глинські

  Горленко Андрій Андрійович, полтавський полковник  (1743—1774 рр.)

  Гречуха Михайло Сергійович (1902—1976), держ. і парт. діяч доби СРСР, голова Президії ВР УРСР (1939–1954)

  Грибуновичі-Байбуз

  Гуренко Станіслав Іванович (н. 1936), державний і партійний діяч доби СРСР

  Джалалій Філон (р. н. і см. невід.), наказний гетьман (1655)

  Дорошенко Петро Дорофійович (1627—1698), державний, політичний і військовий діяч, полководець, дипломат, гетьман Правобережної України (1665—1676 рр.)

  Ейхгорн Герман фон (1848—1918), генерал-фельдмаршал, головнокомандуючий німецькими військами в Україні в 1918 р.

  Єлизавета Петрівна (1709—1761), російська імператриця (1741—1761)

  Жученко Федір Іванович (рр.н. і см. невід.), полтавський полковник (1659-91, з перервами)

  Затонський Володимир Петрович (1888—1938), державний і партійний діяч, академік

  Зеленський Авраам Моісейович (?— 1854), благодійник, громадський діяч, підприємець, міський голова Полтави

  Іван V Олексійович (1666— 1696), формальний російський цар в 1682-1696 рр.

  Іван VI Антонович (1740—1764), російський імператор (1740—1741)

  Івашко Володимир Антонович (1932—1994), державний та партійний діяч УРСР, СРСР та України

  Іскра Іван Іванович (р.н. невід.1708), полтавський полковник (1696-1700)

  Кальченко Никифор Тимофійович (1906— 1989), партійний та радянський діяч, Голова Ради Міністрів УРСР (1954—1961), Герой Соціалістичної Праці

  Катерина І Олексіївна (1684—1727), російська імператриця (1725—1727)

  Катерина ІІ «Велика» (1729—1796), російська імператриця

  Квірінг Емануіл Йонович (1888—1937), радянський партійний і державний діяч, доктор економічних наук

  Керенський Олександр Федорович (1881—1970), російський політичний і державний діяч, глава Тимчасового Уряду

  Кириченко Олексій Іларіонович (1908—1975), радянський партійний і державний діяч

  Кокошкін Сергій Олександрович (1795(6)1861), генерал-ад'ютант, генерал-лейтенант, генерал-губернатор Малоросії (1847-1856)

  Ком'яхов Василь Григорович, перший секретар Полтавського обкому КПУ

  Коротченко Дем'ян Сергійович (1894 —1969), партійний і державний діяч УРСР, голова Раднаркому УРСР (1938-1939), голова Ради Міністрів УРСР (1947-1954), голова Президії Верховної Ради ( 1954 -1969)

  Косіор Станіслав Вікентійович (1889—1939), більшовицький партійний і радянський діяч

  Кох Ерік (18961986), німецький нацистський лідер, рейхскомісар України (1941—1944), військовий злочинець

  Кочубей Семен Михайлович, надвірний радник, пізніше дійсний статський радник, полтавський губернський маршал (1803—1805), член ложі "Любов до істини"

  Кречетніков Михайло Микитович (1729—1793), російський військовий і державний діяч, генерал від інфантерії, генерал-губернатор Малоросії (1790—1793) 

  Куракін Олексій Борисович (1759—1829), князь, росіський державний діяч, перший генерал-губернатор Малоросійської губернії

  Левенець Іван Прокопович (?—бл.1736), державний діяч, полтавський полковник

  Левенець Степан Федорович ( 1763 - ?), надвірний радник, полтавський губернський маршал (1822—1826), член ложі "Любов до істини"

  Ленін Володимир Ілліч (18701924), російський революціонер, засновник та ідеолог більшовизму і міжнародного комунізму, Голова Раднаркому РРФСР (19171923)

  Лизогуб Федір Андрійович (1851—1928), громадський і державний діяч, голова Полтавської губернської земської управи (1901—1915), голова Ради міністрів Української держави (1918-1918)

  Лівицький Андрій Миколайович (1879—1954), громадсько-політичний і державний діяч, правник, президент УНР в екзилі (1926-1954 pp.)

  Лобанов-Ростовський Яків Іванович (1760—1831), князь, генерал-губернатор Малоросії (1808—1816 pp.)

  Логвинов Ф. С., голова Підпільного губкому КП(б)У (09.191825.02.1919)

  Луценко Степан Кузьмич (1897—1927),  голова Полтавського окружного виконкому (1925),  заступник Наркома земельних справ УРСР

  Магідов Борис Йосипович, голова полтавського губкому (22.08.1922—10.1924)

  Мазепа Іван Степанович (1639—1709), політичний, державний і військовий діяч, дипломат, полководець; гетьман України (1687—1709)

  Мазепа Ісаак Прохорович (1884—1952), голова Ради Народних Міністрів УНР

  Мануїльський Дмитро Захарович (1883—1959), радянський державний та партійний діяч, академік АН УРСР

  Марков Василь Сергійович, перший секретар обкому (25-28.02.1939—09.1941, 09.1943—05.1945, 10.1945—09.05.1950)

  Мартос Борис Миколайович (1879—1977), громадсько-політичний діяч, учений-економіст, кооператор і педагог, голова Ради Міністрів УНР (1919)

  Медвєдєв Юхим Григорович (1886—1938), більшовицький партійний і державний діяч в Україні

  Мельніков Леонід Георгійович (1906—1981), радянський партійний діяч в Україні

  Микола І (17961855), російський імператор (1825—1855)

  Микола IІ Романов (1868—1918), імператор (1894—1917)

  Миронов Юхим (Бохан) Григорович, голова підпільного губкому у 1919 р.

  Многогрішний Дем'ян Гнатович (рр. н. і см. невід.), державний діяч, гетьман Лівобережної України (1669-1672)

  Могилевський Павло Іванович, таємний радник, полтавський губернатор (1828—1840)

  Моллов Русчю Георгійович (?—1925), дійсний статський радник, Полтавський губернатор (1916-1917)

  Молотов В'ячеслав Михайлович (1890—1986), радянський партійний та державний діяч, перший секретар ЦК КП(б) України, голова РНК СРСР, один з головних організаторів голодомору

  Моргун Федір Трохимович (1924—2008), письменник, аграрій, доктор сільськогосподарських наук, академік УААН

  Мужицький Олександр Михайлович, перший секретар обкому КПУ

  Огій Яків Родіонович (1892 —1937), військовий і державний діяч, голова Полтавського окрвиконкому (1924—1925 pp.)

  Олександр І (17771825), російський імператор (1801-1825)

  Олександр II (1818—1881), російський імператор (1855—1881)

  Олександр ІІІ (18451894), російський імператор (1881—1894)

  Олексій Михайлович (1629—1676), другий московський цар (1645-1676) з династії Романових

  Орлик Пилип Степанович (1672—1742), гетьман України в еміграції (1710—1742)

  Остапенко Сергій Степанович (1881—1937), голова Ради народних міністрів

  Павло І (1754—1801), російський імператор (1796—1801)

  Петро І Олексійович (1672—1725), російський цар (з 1682 p.), імператор (з 1721 p.)

  Петро ІІ (17151730), російський імператор (1727—1730)

  Петро ІІІ Федорович (1728—1762), російський імператор (1761-1762)

  Петровський Григорій Іванович (1878—1958), радянський державний і партійний діяч

  Підгорний Микола Вікторович (1903—1983), перший секретар ЦК КП(б)У (26.12.1957—02.07.1963)

  Полуботок Павло Леонтійович (бл. 1660—1723), наказний гетьман Лівобережної України (1722-1723)

  Порайко Василь Іванович (1888—1937), більшовицький партійний і державний діяч УСРР, голова Полтавського губкому КП(б)У (16-19.10.1920—06.1921 рр.)

  Постишев Павло Петрович (1887—1939), радянський партійний і державний діяч, член Політбюро і секретар ЦК КП(б)У (1926—1930, 1933—1937), один з найголовніших організаторів голодомору

  Потьомкін Григорій Олександрович (1739—1791), російський державний і військовий діяч, дипломат, генерал-фельдмаршал, князь, генерал-губернатор Катеринославського намісництва (1784—1791)

  Пушкар Мартин (р.н. невідомий—1658), військовий і державний діяч, полтавський полковник (1648—1658)

  П'ятаков Георгій (Юрій) Леонідович (1890—1937), російський більшовицький діяч в Україні, секретар ЦК КП(б)У, голова тимчасового робітничо-селянського уряду України

  Раковський Християн Георгійович (1873—1941),  голова РНК УССР (1919—1923)

  Рєпнін-Волконський Микола Григорович (1778—1845), генерал від кавалерії, князь, малоросійський генерал-губернатор (1816-1834) 

  Розенберг Альфред (1893—1946), німецький нацистський лідер, міністр окупованих районів Сходу, військовий злочинець

  Розумовський Кирило Григорович (1728—1803), останній гетьман Лівобережної України, граф, російський генерал-фельдмаршал, президент Петербурзької академії наук

  Румянцев Александр Иванович (1679(80)—1749), генерал-аншеф, генерал-ад'ютант, граф, правитель Малороссии (1738—1740)

  Румянцев-Задунайський Петро Олександрович (1725 —1796), полководець і державний діяч, генерал-фельдмаршал, граф, генерал-губернатор Малоросії (1764-1796 pp.), президент Малоросійської колегії (1764-1786 pp.)

  Самойлович Іван Самійлович (? — 1690), політичний, державний і військовий діяч, дипломат, гетьман Лівобережної України (1672—1687 pp.)

  Сигізмунд II Август (1520—1572), польський король (1530-1570), великий князь литовський (з 1548)

  Скоропадський Іван Ілліч (16461722), гетьман Лівобережної України (17081722)

  Скоропадський Павло Петрович (1873—1945), визначний український державний і політичний діяч, воєначальник, гетьман України (1918)

  Скрипник Микола Олексійович (1872—1933), державний діяч УСРР, один із засновників Комуністичної партії (більшовиків) України

  Слинько П. Ф., голова Тимчасового губкому (06.10.1917—09.1918)

  Софія Олексіївна (1657—1704), правительниця Московської держави в 1682-1689

  Співак Марко Сидорович, перший секретар обкому КПУ (1950—09.09.1952)

  Сталін (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович (18791953), радянський державний і політичний діяч

  Стахурський Михайло Михайлович, перший секретар обкому КПУ (09.09.1952—29.07.1955)

  Суховій (Суховієнко) Петро (рр. н. і см. невід.), кошовий отаман (гетьман) Запорозької Січі (1668—1669 рр.)

  Трегубов Віктор Павлович, Полтавський міський голова (1889—1906)

  Трощинський Дмитро Прокопович, дійсний таємний радник, полтавський губернський маршал (1812—1815)

  Устимович Микола Миколайович (1863—1918), український державний діяч періоду Гетьманату, голова Ради міністрів (29.04.1918—30.04.1918)

  Устимович Прокопій Адріанович (1838—1899), дійсний статський радник, полтавський предводитель дворянства (1880—1883)

  Хмельницький Богдан-Зиновій Михайлович (1595—1657), державний, політичний і військовий діяч, гетьман Війська Запорозького (1648—1657 рр.); вождь Української національної революції XVIІ ст. й засновник козацької Гетьманської держави

  Хмельницький Юрій Богданович (1641—1685), політичний і державний діяч, дипломат, гетьман України (1657, 1659-1663 pp.), гетьман Правобережної України (1677-1681, 1685 рр.)

  Хрущов Микита Сергійович (1894—1971), відомий партійний і державний діяч УРСР і СРСР, голова РНК УРСР (1944–1947), генеральний (перший) секретар ЦК КПУ (1938–1949), генеральний секретар ЦК КПРС (1953-64)

  Чарниш Василь Іванович, полтавський губернський маршал (1801—1803, 1809—1812, 1818—1820), дійсний статський радник, масон, член ложі «Любов до істини»

  Черняк Іван Леонтійович, полтавський полковник (1709-1722 рр.)

  Чехівський Володимир Мусійович (1876—бл. 1938), голова Ради Міністрів (26.12.1918 11.02.1919)

  Чубар Влас Якович (1891—1939), радянський партійний і державний діяч, голова РНК УРСР (1923—1934 рр.)

  Шаховський Олексій Іванович (бл.1690—1737), російський державний діяч, князь, сенатор, генерал-аншеф. Фактичний голова “Правління гетьманського уряду” (1734—1736 рр.)

  Шелест Петро Юхимович (1908—1996), перший секретар ЦК КП(б)У (02.07.1963—25.05.1972)

  Щербатов Микола Борисович (1868—1943), державний діяч, полтавський губернський предводитель дворянства (протягом трьох трьохліть, 1904—1913)

  Щербицький Володимир Васильович (19181990), перший секретар ЦК КПУ (25.05.1972—29.09.1989)

  Ян II Казимир (1609 —1672), король Речі Посполитої (1648-1668 рр.)

  Янко Олександр Петрович (1879—1938), громадсько-політичний діяч, журналіст, голова Губради (20-21.08.1917—?)

  

Хостинг от uCoz