ѕол≥тичн≥ д≥¤ч≥


  јлексЇЇв ƒ. ≤., член масонськоњ лож≥ ЂЋюбов до ≥стиниї

  јлексЇЇв ћикита ќлекс≥йович, голова √убернського в≥йськово-революц≥йного ком≥тету (√убв≥йськревкому)

  јлексЇЇв —. ≤., член масонськоњ лож≥ ЂЋюбов до ≥стиниї

  јндрузький √еорг≥й Ћевович (1827 Чр. см. нев≥д.), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, учений-юрист, поет

  Ѕуценко ѕ. ≤., революц≥йний ≥ пол≥тичний д≥¤ч, член ¬–  ≥ губкому  ѕ(б)”

  ¬агранська ј. I., член √убкому  ѕ(б)”

  ¬асиленко ћикола ѕрокопович (1867Ч 1935), український громадсько-політичний і державний ді¤ч, історик держави і права, академік ”јЌ, дійсний член Ќ“Ў

  ¬орошилов ћ. ћ., член √убкому  ѕ(б)”

  √аненко, л≥вий есер, входив до перший складу √убв≥йськревкому

  √апон √еорг≥й јполлонович (1870 Ч1906), св¤щеник, пол≥тичний д≥¤ч

  √р≥нченко Ѕорис ƒмитрович (1863Ч1910), видатний украњнський письменник, громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, вчений-мовознавець ≥ педагог

  ƒен≥к≥н јнтон ≤ванович (1872 Ч1947), пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, один ≥з л≥дер≥в б≥лого руху, письменник, ≥стор≥ограф

  ƒжалал≥й ‘≥лон (р. н. і см. невід.), наказний гетьман (1655)

  ƒорошенко ѕетро ƒороф≥йович (1627Ч1698), державний, пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, полководець, дипломат, гетьман ѕравобережноњ ”крањни (1665Ч1676 рр.)

  ƒробн≥с як≥в Ќаумович (1890Ч1937), пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч

  ƒудаЇв ƒжохар ћусаЇвич ( 1944 Ч 1996), чеченський в≥йськовий, державний ≥ пол≥тичний д≥¤ч

  ™рман —амар≥й ≤саакович (1896-1922), член бюро ѕолтавського губкому (1920). 

  ™фремов —ерг≥й ќлександрович (1876Ч після 1939), громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік У А Н, дійсний член Н“Ў

  «аливчий јндр≥й ≤ванович (1892Ч1918), пол≥тичний д≥¤ч, письменник ≥ публ≥цист

  «арудний ќлександр —ерг≥йович (1863 Ч1934), рос≥йський адвокат, пол≥тичний д≥¤ч

  «рубовел (¬иткин) яаков (1886Ч-1967), один з л≥дер≥в с≥он≥стськоњ парт≥њ "ѕоалей ÷≥он"

  ≤ваницький ‘ед≥р ≤горович (1861Ч?), депутат I ƒержавноњ думи

  ≤вашко ¬олодимир јнтонович (1932Ч1994), державний та парт≥йний д≥¤ч ”–—–, —–—– та ”крањни

  ≤мшенецький як≥в  ≥ндратович (1858Ч1938), громадський ≥ пол≥тичний д≥¤ч, статистик, публ≥цист

  ≤скра ≤ван якович (р.н. нев≥д. Ч1659), пол≥тичний д≥¤ч

   ал≥н≥н ћихайло ≤ванович (1875Ч1946), рад¤нський державний ≥ парт≥йний д≥¤ч

   либанов яаков (1887Ч1966), пол≥тичний д≥¤ч, адвокат

   овалевський ћ. ѕ., викладач, член ѕолтавськоњ громади

   овал≥в Ћевко Ѕорисович (1894Ч1937), украњнський пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч

   озюра —. Ћ., б≥льшовик, очолював –аду роб≥тничих ≥ солдатських депутат≥в

   ондратенко —тепан ‘едорович (1906Ч1942), секретар ѕолтавського п≥дп≥льного обкому  ѕ(б)”

   ондратко √. ѕ., член √убв≥йськревкому

   ос≥ор —тан≥слав ¬≥кент≥йович (1889Ч1939), б≥льшовицький парт≥йний ≥ рад¤нський д≥¤ч

   оцюбинський ёр≥й ћихайлович, (1896Ч1937), державний, пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, дипломат

   раснощьоков ќлександр ћихайлович (1880Ч1937), рад¤нський державний и парт≥йний д≥¤ч

   рейсберг ≤саак ћиронович (1898Ч1919), революц≥йний д≥¤ч

   ривинська ћар≥¤ Ћеопольд≥вна (1887Ч1982), пол≥тична д≥¤чка

   риворотченко ћихайло √ригорович (1892Ч?), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч

   рупська Ќад≥¤  ост¤нтин≥вна (1869Ч1939), рад¤нський державний ≥ парт≥йний д≥¤ч, педагог, дружина ≥ соратниц¤ ¬.≤. Ћен≥на

  Ћапчинський √еорг≥й/ёр≥й ‘едорович (1886Ч1938), пол≥тичний д≥¤ч, один ≥з л≥дер≥в нац≥онал-комун≥зму в ”крањн≥

  Ћатишев, л≥вий есер

  Ћевицький ¬олодимир …осипович (÷едербаум) (1883Ч1938), д≥¤ч революц≥йного руху

  Ћеонтович ¬олодимир ћиколайович (1866Ч1933), ≥стори, громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, письменник

  Ћипа ≤ван (1865Ч1923), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, письменник, л≥кар

  Ћипинський ¬ацлав  азимирович (1882Ч1931), пол≥тичний д≥¤ч, ≥сторик, ≥стор≥ософ, соц≥олог, публ≥цист, теоретик украњнського консерватизму, ≥деолог украњнського монарх≥зму

  Ћ≥вицький јндр≥й ћиколайович (1879 Ч1954), громадсько-пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч, правник, президент ”Ќ– в екзил≥ (1926-1954 pp.)

  Ћ≥стровий ћ. ћ., б≥льшовик

  Ћукашевич ¬асиль Ћукич (1783 Ч1866), орган≥затор ≥ кер≥вник ћалорос≥йського таЇмного товариства, масон, член лож≥ ЂЋюбов до ≥стиниї ≥ лож≥ Ђ«'Їднан≥ —лов'¤ниї

  Ћ¤хович  ост¤нтин ≤ванович (1885 Ч1921), громадський ≥ пол≥тичний д≥¤ч, журнал≥ст

  ћаг≥дов Ѕорис …осипович, голова полтавського губкому (22.08.1922Ч10.1924)

  ћазепа ≤ван —тепанович (1639 Ч1709), пол≥тичний, державний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, дипломат, полководець; гетьман ”крањни (1687 Ч 1709)

  ћазлах (–обсман) —ергей ћихайлович (1878 Ч1937), пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч, журнал≥ст

  ћарков ¬асиль —ерг≥йович, перший секретар обкому  ѕ”

  ћартос Ѕорис ћиколайович (1879 Ч1977), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, учений-економ≥ст, кооператор ≥ педагог, голова –ади ћ≥н≥стр≥в ”Ќ– (1919)

  ћаслик ѕ. ƒ., б≥льшовик

  ћахно Ќестор ≤ванович (1889 Ч1934), пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч, пров≥дник самобутнього сел¤нського повстанського руху Ч Ђмахновщиниї

  ћац≥Ївич  ость (1874Ч1942), украњнський державний ≥ пол≥тичний д≥¤ч, вчений-агроном

  ћирович ¬асиль якович (1740Ч1764), пол≥тичний д≥¤ч, орган≥затор невдалого палацового перевороту 1764 р.

  ћирович ≤ван ≤ванович (р. н. нев≥д. Ч 1753), пол≥тичний д≥¤ч, дипломат

  ћирович ‘ед≥р ≤ванович (р. н. нев≥д. Ч1758), пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч

  ћиронов ёхим (Ѕохан) √ригорович, голова п≥дп≥льного губкому у 1919 р.

  ћ≥хновський ћикола ≤ванович (1873 Ч1924), пол≥тичний ≥ громадський д≥¤ч, правник, журнал≥ст

  ћужицький ќлександр ћихайлович, перший секретар обкому  ѕ”

  Ќемирич ёр≥й (™жи) —тепанович (1612Ч1659), пол≥тичний, в≥йськовий ≥ рел≥г≥йний д≥¤ч, дипломат; кињвський п≥дкомор≥й, канцлер ¬еликого кн¤з≥вства –уського

  Ќеронович ™вген ¬асильович (1888Ч1918), громадсько-пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч

  Ќог≥н ¬≥ктор ѕавлович (1878Ч1924), рос≥йський пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч

  ќрлик √ригор≥й ѕилипович (1702 Ч1759), державний д≥¤ч, пол≥тик ≥ дипломат, французький граф, член таЇмноњ корол≥вськоњ ради, маршал ‘ранц≥њ

  ѕанченко ћихайло (бл. 1885Ч1930-х рр.), украњнський пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч, к≥носценарист та драматург

  ѕас¤да ≤ван якович (1823 Ч1894), громадсько-пол≥тичний ≥ культурний д≥¤ч, педагог

  ѕетлюра —имон ¬асильович (1879Ч1926), громадсько-пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч, журнал≥ст

  ѕетрик ( pp. н. ≥ см. нев≥дом≥), пол≥тичний д≥¤ч, гетьман т.зв. ’анськоњ ”крањни, орган≥затор ≥ кер≥вник антиур¤дового збройного руху 1692Ч1696 pp.

  ѕетровський √ригор≥й ≤ванович (1878Ч1958), рад¤нський державний ≥ парт≥йний д≥¤ч

  ѕешехонов ќлекс≥й ¬асильович (1867Ч1933), русский политический де¤тель, статистик

  ѕолетика √ригор≥й јндр≥йович (1725Ч1784), громадсько-пол≥тичний та культурний д≥¤ч, письменник

  ѕон¤тенко ѕрок≥п ƒмитрович (1878Ч1971), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, журнал≥ст, письменник

  ѕорайко ¬асиль ≤ванович (1888Ч1937), б≥льшовицький парт≥йний ≥ державний д≥¤ч ”—––, голова ѕолтавського губвиконкому (16-19.10.1920-06.1921 рр.)

  –акитов √ригор≥й ƒавидович (–абинович, 1894 Ч1937), рад¤нський пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч

  –отштейн ‘ед≥р јронович (1871Ч1953), ≥сторик, д≥¤ч англ≥йського соц≥ал≥стичного руху, рад¤нський дипломат ≥ орган≥затор науки

  –¤бицька-ћихайлова ™., член губкому  ѕ(б)”

  —авич ћикола ≤ванович (1808 Ч1892), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, член  ирило-ћефод≥њвського братства, однодумець “. Ўевченка

  —вистун ѕ., член √убернського в≥йськово-революц≥йного ком≥тету

  —оловей ƒмитро ‘едорович (1888Ч1966), ≥сторик, економ≥ст, статистик, д≥йсн. чл. ”¬јЌ

  —тешенко ≤ван ћатв≥йович (1873Ч1918), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, педагог, л≥тературознавець, письменник

  —ухачьов ќлекс≥й, член ѕолтавского комитета –—ƒ–ѕ

  “арногородський ћ. ѕ., член √убкому  ѕ(б)”

  “овкач  ост¤нтин ≤ванович (1882Ч?), громадський ≥ пол≥тичний д≥¤ч, правник

  “окаревський ћихайло ƒмитрович (1884Ч1974), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, кооператор

  “роцький Ћев ƒавидович (1879Ч1940), один ≥з визначних д≥¤ч≥в б≥льшовизму ≥ рад¤нськоњ держави

  ‘рунзе ћихайло ¬асильович (1885Ч1925), рад¤нський парт≥йний, державний ≥ в≥йськовий д≥¤ч

  ’мельницький Ѕогдан-«инов≥й ћихайлович (1595Ч1657), державний, політичний і військовий діяч, гетьман Війська Запорозького (1648Ч1657 рр.); вождь Української національної революції XVIІ ст. й засновник козацької Гетьманської держави

  ’мельницький “имоф≥й (“им≥ш) Ѕогданович (1632Ч1653), державний, політичний і військовий діяч, полководець

  ’мельницький ёр≥й Ѕогданович (1641Ч1685), пол≥тичний ≥ державний д≥¤ч, дипломат, гетьман ”крањни (1657, 1659-1663 pp.), гетьман ѕравобережноњ ”крањни (1677-1681, 1685 рр.)

  ÷едербаум ёл≥й …осипович (ћартов, 1873 Ч1923), рос≥йський пол≥тичний д≥¤ч, публ≥цист, учасник революц≥йного руху, засновник меньшовизму

  „еботар≥в ћикола ёхимович (1884 Ч1972), в≥йськовий ≥ пол≥тичний д≥¤ч, полковник јрм≥њ ”Ќ–

  „ериковер ≈л≥езер (1868Ч1928), громадський ≥ пол≥тичний д≥¤ч

  „ижевський ѕавло ≤ванович (1860 Ч1925), громадський ≥ пол≥тичний д≥¤ч

  Ўаховськой ћихайло Ћевович (1846Ч1912), кн¤зь, один з кер≥вник≥в монарх≥чного руху

  Ўахрай ¬асиль ћатв≥йович (1888 Ч1919), пол≥тичний д≥¤ч, публ≥цист, основоположник ≥деолог≥њ нац≥онального комун≥зму

  Ўинкар ћикола Ћар≥онович (? Ч1920), пол≥тичний ≥ в≥йськовий д≥¤ч

  Ўл≥хтер ќлександр √ригорович (1868Ч1940), революц≥онер, рад¤нський парт≥йний ≥ державний д≥¤ч, вчений-економ≥ст, академ≥к

  яковлев ¬., член першого складу √убв≥йськревком

  янко ќлександр ѕетрович (1879Ч1938), громадсько-пол≥тичний д≥¤ч, журнал≥ст

  яценко √.‘., секретар п≥дп≥льного обкому  ѕ(б)”

  

Хостинг от uCoz