Радянські органи державного управління


 Перший губернський з'їзд Рад Полтавщини

 Адміністративний відділ Полтавського губвиконкому

 Відділ внутрішньої торгівлі Полтавського губвиконкому

 Відділ управління Полтавського губвиконкому

 Відділи управління окрвиконкомів

 Відділи управління повітвиконкомів

 Губернський виконавчий комітет

 Губернські відділення ЦУВІЙСЬКПРОМГОСПУ

 Комісії в справах колишніх червоногвардійців і червоних партизанів (партизанські комісії)

 Окружні виконавчі комітети

 Губернська економічна нарада

 Рада революції

 Губернський військово-революційний комітет

 Ради робітничих, селянських і солдатських депутатів на Полтавщині

 Полтавська Рада робітничих і солдатських депутатів

 Земельне управління Полтавського губвиконкому

 Губернська робітничо-селянська інспекція

 Губернське управління військово-продовольчого постачання

 Губернське управління постачання армії і фронту

 Обласне управління культури

 Губернська Рада народного господарства

 Полтавський економічний район

 Рада народного господарства Полтавського адміністративно-економічного району

 Військові комісаріати

 Губернська комісія незаможних селян

 Комітет по телебаченню і радіомовленню

  Єврейський комісаріат

  Народний секретаріат

 Тимчасовий робітничо-селянський уряд України

 Радянські уряди України у 1917-1923 рр.

  Всеукраїнський Центральний Військово-Революційний Комітет (ВЦВРК)

  Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет (ВУЦВК)

 Українська економічна рада (УЕР)

 

 

Хостинг от uCoz