¬≥ктор –евегук
ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни
(1939-1945)

19 декабр¤ 2010 года исполнилось 170 лет со дн¤ основани¤ ѕетровского ѕолтавского кадетского корпуса.

¬се выпускники в новой версии сайта.

 

ћеню: ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945); Ѕ≥бл≥отека
 ¬ерс≥¤ дл¤ друку   Ќа головну

¬≥ктор –евегук. ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945). –озд≥л V. ¬оЇнн≥ д≥њ 1943 року

(242) –озд≥л VI.
ѕоверненн¤ рад¤нськоњ влади

ѕ≥сл¤ вигнанн¤ н≥мц≥в ѕолтавщина ¤вл¤ла собою суц≥льну руњну, адже молох в≥йни прокотивс¤ по н≥й дв≥ч≥: в≥дступаючи в 1941 роц≥, рад¤нськ≥ в≥йська намагалис¤ знищити або вивезти за собою все, що могло становити ¤кусь ц≥нн≥сть дл¤ н≥мц≥в, а в 1943 роц≥ те ж саме робили г≥тлер≥вськ≥ в≥йська. ѕри в≥дступ≥ вони повн≥стю спалили 557 ≥ частково 1175 населених пункт≥в, 108115, або 30 в≥дсотк≥в, сел¤нських хат, 30 тис¤ч колгоспних буд≥вель, 864 школи, 122 л≥карн≥, 39 машинно-тракторних станц≥й, 14 радгосп≥в ≥ т.д. Ѕез даху над головою залишилос¤ 108 тис¤ч с≥мей полтавц≥в. ќсобливо велик≥ руйнуванн¤ були в ƒиканському район≥, де н≥мц≥ спалили 80 в≥дсотк≥в двор≥в, Ўишацькому Ч 90, „ут≥вському Ч 94, √лобинському Ч 79. ”  ременчуц≥ житловий фонд на момент зв≥льненн¤ в≥д н≥мц≥в складав не б≥льше 10-15 в≥дсотк≥в довоЇнного. ѕ≥дчас в≥йни було знищено близько 80 в≥дсотк≥в промислового потенц≥алу ѕолтавщини [1].  

---------------

1 ƒјѕќ, ф.–-4085, оп.1, спр.2, арк. 19.

«а час окупац≥њ н≥мц≥ вивезли з област≥ 392900 гол≥в великоњ рогатоњ худоби, 1113000 свиней, 109906 коней, 241000 овець. ¬≥дступаючи з ѕолтавщини, окупанти забрали з громадських двор≥в ≥ державних маЇтк≥в 12838 тис¤ч пуд≥в хл≥ба та знищили на корню, в снопах ≥ скирдах Ч ще 12736 тис¤ч пуд≥в.

” к≥нц≥ 1943 року органи рад¤нськоњ влади провели в колгоспах, радгоспах та ≥ндив≥дуальних господарствах обл≥к худоби, ¤кий ви¤вив жахлив≥ втрати, завдан≥ в≥йною. ѕор≥внюючи з 1941 роком, погол≥в'¤ великоњ рогатоњ худоби становило лише 59,3 в≥дсотка (365435 гол≥в), коней Ч 33,2 (93498 гол≥в), овець Ч 23 (58513 гол≥в), свиней Ч 15,2 (100645 гол≥в). «а час в≥йни зб≥льшилос¤ лише погол≥в'¤ к≥з Ч на 13,6 в≥дсотка (66268 гол≥в). ¬дв≥ч≥ зменшилас¤ ≥ врожайн≥сть основних с≥льськогосподарських культур. ”  арл≥вському,  обел¤цькому, ’орольському, —емен≥вському ≥ ƒиканському районах вона становила не б≥льше 7-8 цнт з гектара проти 20 цнт в довоЇнний пер≥од [2]. Ќа час приходу „ервоноњ арм≥њ в колгоспах ѕолтавщини залишилос¤ менше 50 тис¤ч робочих коней ≥ 2 тис¤ч≥ старих трактор≥в, б≥льш≥сть ¤ких потребувала кап≥тального ремонту.

---------------

2 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.74.

(243) « над≥Їю ≥ тривожним оч≥куванн¤м зустр≥ли полтавц≥ поверненн¤ рад¤нськоњ влади. ¬≥дчувши на соб≥ вс≥ принади н≥мецького "нового пор¤дку", б≥льш≥сть њх в≥тала прих≥д „ервоноњ арм≥њ. ѕроте рад≥сть визволенн¤ в≥д н≥мц≥в затьмарювало передчутт¤ "помсти б≥льшовик≥в" за те, що украњнц≥ не з своЇњ вини перебували п≥д н≥мецькою окупац≥Їю. Ќа це вказувала ≥ нацистська пропаганда напередодн≥ приходу „ервоноњ арм≥њ.

ўоб вижити, полтавц≥ в умовах окупац≥њ змушен≥ були працювати на н≥мц≥в: хто на промислових п≥дприЇмствах, хто в громадських дворах, хто в царин≥ культури, осв≥ти тощо. ƒва роки полтавц≥ п≥ддавалис¤ масован≥й антирад¤нськ≥й пропаганд≥, в ход≥ ¤коњ оприлюднювалис¤ чисельн≥ злочини б≥льшовицького режиму, про ¤к≥ ран≥ше нав≥ть говорити заборон¤лос¤, ≥ це не могло не позначитис¤ на њх сусп≥льн≥й св≥домост≥ ≥ пол≥тичних переконанн¤х.  р≥м того, власн≥ прорахунки, в результат≥ ¤ких ”крањна опинилас¤ п≥д ворожою окупац≥Їю, б≥льшовицький режим намагавс¤ перекласти на украњнц≥в. “ому побоюванн¤ полтавц≥в були не безп≥дставними.

Ќе кращим чином поводили себе ≥ червоноарм≥йц≥ на зв≥льнен≥й в≥д ворога територ≥њ. ¬ наказ≥ в≥йськам —тепового фронту в≥д 6 листопада 1943 року вказувалос¤, що в≥йськовослужбовц≥ на правах переможц≥в в≥дбирають у населенн¤ продукти-харчуванн¤, птицю, рогату худобу, коней ≥ домашн≥ реч≥. “ак≥ њх д≥њ дискредитують „ервону арм≥ю в очах зв≥льненого в≥д н≥мецьких загарбник≥в населенн¤ [3].

---------------

3 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.2, спр.126, арк.10.

« поверненн¤м рад¤нськоњ влади парал≥зуюча атмосфера страху, п≥дозр≥лост≥ ≥ взаЇмного в≥дчуженн¤ м≥ж людьми, ¤ка панувала в умовах н≥мецькоњ окупац≥њ, залишилас¤. ¬ таких умовах проходила в≥дбудова поруйнованого в≥йною народного господарства. ¬с≥ завданн¤ вважались першочерговими ≥ нев≥дкладними: розм≥нуванн¤ зв≥льненоњ територ≥њ, в≥дбудова мост≥в ≥ зал≥зниць, промислових п≥дприЇмств ≥ колгосп≥в, збиранн¤ залишк≥в врожаю ≥ оранка на з¤б.  атастроф≥чно не вистачало техн≥ки, робочоњ худоби ≥ робочих рук. “≥ нечисельн≥ чолов≥ки, ¤к≥ вц≥л≥ли п≥сл¤ окупац≥њ ≥ не були вивезен≥ до Ќ≥меччини, в≥дразу ж були моб≥л≥зован≥ польовими в≥йськоматами до „ервоноњ арм≥њ ≥ кинут≥ на фронт без належного вишколу, а часто ≥ без зброњ з тим, щоб "искупить вину" перед рад¤нською владою за те, що вони не з своЇњ вол≥ опинилис¤ (244) на окупован≥й н≥мц¤ми територ≥њ. «начна частина з них загинула при форсуванн≥ ƒн≥пра. ” в≥йськових зведенн¤х про них говорилос¤ коротко: "тело утонуло в реке", а њх р≥дн≥ одержували похоронки з пов≥домленн¤ми "пропав безв≥сти".

«важаючи на це, молодь вс≥л¤ко ухил¤лас¤ в≥д моб≥л≥зац≥њ на фронт. як св≥дчив начальник обласного управл≥нн¤ Ќ ¬— п≥дполковник ‘.Ќ. Ќ≥змайлов, лише п≥д час одн≥Їњ з перев≥рок на ѕолтавщин≥ було ви¤влено б≥льше 10 тис¤ч дезертир≥в [4]. ¬се ж до лав „ервоноњ арм≥њ в 1943 роц≥ було моб≥л≥зовано 46800 чолов≥к, у 1944 роц≥ Ч 62925 ≥ в 1945 роц≥ Ч 14300. Ћише незначна частина висококласних фах≥вц≥в окремих профес≥й могла уникнути в≥дправки на фронт, одержавши "бронь" дл¤ роботи на п≥дприЇмствах в≥йськового значенн¤, але ≥ тут трапл¤лис¤ чисельн≥ зловживанн¤. ” лютому 1944 року в  ременчуц≥ було ви¤влено 262 незаконно "заброньованих", у ћиргород≥ Ч 27, серед них Ч перукар≥, ком≥рники, кравц≥ тощо. „ервоноарм≥йц≥в, ¤к≥ в 1941 роц≥ опинилис¤ на окупован≥й територ≥њ ≥ зум≥ли легал≥зуватис¤ на правах приймак≥в чи нем≥сцевих жител≥в, а також колишн≥х в≥йськовополонених ≥ "бронювати" заборон¤лос¤, незалежно в≥д њх фаховоњ п≥дготовки. “ому весь т¤гар роб≥т по в≥дбудов≥ поруйнованого народного господарства ѕолтавщини л≥г на плеч≥ ж≥нок, п≥дл≥тк≥в ≥ старик≥в.

---------------

4 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.256, арк. 16 зв.

¬же через тиждень п≥сл¤ вступу рад¤нських в≥йськ до ѕолтави тут був створений обласний ком≥тет "по обслуговуванню хворих та поранених б≥йц≥в ≥ командир≥в „ервоноњ арм≥њ", ¤кий очолював секретар обкому  ѕ(б)” ≤. ћазепа. ѕершочерговим завданн¤м ком≥тету стало розм≥щенн¤ ≥ облаштуванн¤ передислокованих на ѕолтавщину дес¤ти евакогосп≥тал≥в ≥з —ередньоњ јз≥њ, ≤вановськоњ ≥ „ел¤б≥нськоњ областей. ѓх розм≥шували в прим≥щенн¤х шк≥л, санатор≥њв, будинк≥в культури, техн≥кум≥в тощо. ¬ с≥чн≥ 1944 року в ћиргород≥ було розташовано 4 евакогосп≥тал≥ на 2,4 тис¤ч≥ л≥жок, у Ћубнах Ч на 2 тис¤ч≥ л≥жок, √ад¤ч≥ Ч на 1150 л≥жок,  арл≥вц≥ Ч на 1400 л≥жок. Ќа к≥нець в≥йни на ѕолтавщин≥ розм≥щувалос¤ вже 18 евакогосп≥тал≥в [5], але з другоњ половини 1945 року у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м в≥йни њх поступово почали розформовувати.

---------------

5 ƒјѕќ, ф.–-4085, оп.1, спр.10, арк. 16-18.

ѕершочерговим кроком тотал≥тарного режиму на зв≥льнен≥й в≥д н≥мц≥в територ≥њ стало в≥дновленн¤ парт≥йно-командноњ системи ≥ всеохоплюючоњ влади компарт≥йноњ (245) номенклатури, приналежн≥сть до ¤коњ визначалас¤ не лише на¤вн≥стю парт≥йного квитка в кишен≥, але й певною посадою в ≥Їрарх≥чн≥й систем≥ влади. ѕершим секретарем ѕолтавського обкому  ѕ(б)” було призначено ¬.—. ћаркова.

—таном на 1 вересн¤ 1944 року в област≥ нал≥чувалос¤ 7853 комун≥сти, в тому числ≥ 5577 член≥в ≥ 2276 кандидат≥в у члени ¬ ѕ(б). јбсолютна б≥льш≥сть ≥з них займала кер≥вн≥ посади в чисельних бюрократичних установах ≥ орган≥зац≥¤х, в тому числ≥ в рад¤нських Ч 1785, господарських Ч 2412, в промисловост≥ Ч 831, в с≥льському господарств≥ Ч 653 ≥ на транспорт≥ Ч 779 [6].

---------------

6 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.256, арк.9 зв.

„ленство в ¬ ѕ(б) було св≥дченн¤м причетност≥ людини до певноњ пан≥вноњ верстви рад¤нського сусп≥льства, в≥дкривало шл¤х до кар'Їри ≥ було запорукою усп≥ху в житт≥. ” зв'¤зку з цим, багато тих комун≥ст≥в, ¤к≥ п≥шли на реЇстрац≥ю до н≥мц≥в ≥ в≥дмовилис¤ в≥д свого комун≥стичного минулого, з поверненн¤м рад¤нськоњ влади намагалис¤ будь-¤ким чином повернути своЇ членство в ¬ ѕ(б). ≤з 4931 комун≥ста, ¤к≥ залишилис¤ на окупован≥й територ≥њ, таких ви¤вилос¤ 2540. «а браком "над≥йних ≥ перев≥рених кадр≥в" частин≥ з них, нав≥ть тим, хто в≥дкрито сп≥вроб≥тничав з окупантами, повернули парт≥йн≥ квитки. “ак, „орнобањвський райком  ѕ(б)” в≥дновив у парт≥њ ћарв≥чева, ¤кий п≥д час окупац≥њ пи¤чив з пол≥ца¤ми, сп≥вав антирад¤нськ≥ част≥вки ≥ одержував в≥д н≥мц≥в прем≥њ. ¬ парт≥њ була поновлена ≥ ћ.  уликова, до в≥йни Ч секретар ќржицького райкому комсомолу, ¤ка "гул¤ла" з пол≥ца¤ми ≥ н≥мц¤ми, п≥дносила на р≥зного роду урочистост¤х њм кв≥ти тощо.

„астина колаборац≥он≥ст≥в, ¤к≥ не встигли втекти з н≥мц¤ми, переховувалис¤ по л≥сах ≥ глухих хуторах, прихопивши з собою зброю. Ќа нелегальному становищ≥ перебували ≥ дезертири. Ќа¤вн≥сть такого контингенту людей, ¤к≥ знаходилис¤ в розшуку, а також великоњ к≥лькост≥ зброњ, що залишилас¤ в м≥сц¤х боњв, створювали крим≥ногенну ситуац≥ю в м≥стах ≥ селах ѕолтавщини. «устр≥чалис¤ випадки вбивства дезертирами представник≥в рад¤нськоњ влади. ¬ ѕокрово-Ѕагачанському район≥ вони вбили голову с≥льськоњ ради, в „ут≥вському Ч пожежного ≥нспектора райв≥дд≥лу Ќ ¬— √ончаренка, на станц≥њ Ѕ≥лики Ч депутата обласноњ ≥ районноњ рад ”л¤ну ∆итник та ≥н.

(246) Ќа територ≥њ √ребл¤нськоњ с≥льськоњ ради  обел¤цького району в 1944 роц≥ д≥¤ла бандитська група в склад≥ шести с≥мнадц¤тир≥чних юнак≥в, ¤ка тероризувала населенн¤, чин¤чи стр≥л¤нину в н≥чний час, займалас¤ крад≥жками ≥ грабунками. Ќа час арешту група мала 3 гвинт≥вки, 4 обр≥зи ≥ 5 гранат. ƒо к≥нц¤ цього ж року м≥л≥ц≥¤ не могла сп≥ймати начальника ќп≥шненськоњ районноњ пол≥ц≥њ, ¤кий переховувавс¤ у приворскл¤нських л≥сах. ¬сього прот¤гом 1944 року органами внутр≥шн≥х справ област≥ було л≥кв≥довано 39 озброЇних крим≥нальних утрупувань, заарештовано 107 бандит≥в та 110 граб≥жник≥в-одинак≥в [7].

---------------

7 ƒјѕќ, ф.п-12, оп.1. спр.272, арк.115.

ќсновним завданн¤м рад¤нських правоохоронних ≥ каральних орган≥в стало очищенн¤ територ≥њ област≥ в≥д ворожоњ агентури ≥ вс≥х тих, хто в часи окупац≥њ сп≥вроб≥тничав з н≥мц¤ми ≥ не встиг втекти з ними або був залишений дл¤ диверс≥йноњ ≥ шпигунськоњ роботи. ¬ цьому вони знаходили п≥дтримку серед полтавц≥в, ¤к≥ пережили окупац≥ю ≥ натерп≥лис¤ в≥д н≥мц≥в ≥ пол≥цањв. ѕрот¤гом перших чотирьох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ поверненн¤ рад¤нськоњ влади до орган≥в держбезпеки област≥ над≥йшло 506 за¤в про прихованих зрадник≥в ≥ п≥дозр≥лих ос≥б. ѕроте доноси писали ≥ колаборанти з метою реаб≥л≥тувати себе перед рад¤нською владою. ÷е було в рад¤нських традиц≥¤х: на цьому тримавс¤ комун≥стичний режим. «а цей же час, за даними начальника обласного управл≥нн¤ Ќ ¬— ‘.Ќ. Ќе≥змайлова, було заарештовано 2732 колаборанти, в тому числ≥ зрадник≥в Ч 231, шпигун≥в ≥ диверсант≥в Ч 45, сп≥вроб≥тник≥в гестапо Ч 4, старост Ч 338; тих, хто при н≥мц¤х займав кер≥вн≥ посади в окупац≥йн≥й адм≥н≥страц≥њ Ч127, ≥нших "нерад¤нських елемент≥в" Ч 1043 [8]. Ѕ≥льш≥сть ≥з затриманих була засуджена в≥йськово-польовими судами до р≥зних строк≥в ув'¤зненн¤, а дехто Ч скараний прилюдно смертю в тих населених пунктах, де вони чинили злочини. “ак, у грудн≥ 1943 року в  ≥ндрат≥вц≥ серед села були пов≥шен≥ пол≥цањ ћ. Ўепель ≥ ‘. ћиколаЇнко. Ќа початку 1944 року в район≥  обел¤к м≥л≥ц≥¤ затримала 5 н≥мецьких парашутист≥в, ¤к≥ мали чинити диверс≥њ на зал≥зниц≥ ѕолтава- ременчук.

---------------

8 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.60.

ќдним з першочергових завдань в≥йськового командуванн¤ ≥ орган≥в рад¤нськоњ влади стало ви¤вленн¤ ≥ знешкодженн¤ зв≥льнених терен≥в ѕолтавщини в≥д насл≥дк≥в воЇнних д≥й Ч залишеноњ на пол¤х битв зброњ, м≥нних пол≥в ≥ оборонних (246) споруд. « ц≥Їю метою в кожному район≥ област≥ прот¤гом 10-20 листопада 1943 року були влаштован≥ короткотерм≥нов≥ курси по п≥дготовц≥ м≥нер≥в. ѓх слухачами стали м≥сцев≥ жител≥, ¤ких набирали з розрахунку 1-2 особи на колгосп та один курсант на тис¤чу м≥ських жител≥в. ¬икладачами на курсах працювали також м≥сцев≥ люди, ¤ких готували в спец≥альних школах у ѕолтав≥ (60 чолов≥к), Ћубнах (55 чолов≥к) та ѕир¤тин≥ (35 чолов≥к).

« настанн¤м весни 1944 року потр≥бно було привести м≥ста ≥ села ѕолтавщини в належний сан≥тарний стан. ƒл¤ цього у в≥дпов≥дност≥ з постановою обкому  ѕ(б)” та облвиконкому були створен≥ спец≥альн≥ сан≥тарн≥ команди, ¤к≥ мали очистити населен≥ пункти в≥д труп≥в, см≥тт¤ ≥ нечистот та в≥дбудувати громадськ≥ туалети. –озташован≥ серед населених пункт≥в н≥мецьк≥ в≥йськов≥ кладовища п≥дл¤гали л≥кв≥дац≥њ. “рупи ворожих солдат≥в та оф≥цер≥в належало закопувати подал≥ в≥д населених пункт≥в ≥ дор≥г [9].

---------------

9 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.10, арк.90.

” в≥дпов≥дност≥ з постановою ÷   ѕ(б)” та –аднаркому ”–—– "ѕро хл≥бозаготовки ≥ хл≥бозакупки по ”–—–" в≥д 21 листопада 1943 року план здач≥ хл≥ба у фонд „ервоноњ арм≥њ дл¤ ѕолтавщини до к≥нц¤ поточного року був встановлений у розм≥р≥ 8 млн. пуд≥в Ч найб≥льший серед л≥вобережних областей ”крањни. јле п≥сл¤ в≥дв≥дин ѕолтави "високим начальством" (ћ. ’рущовим, ј. ћ≥ко¤ном ≥  орн≥йцем) плани хл≥боздач≥ були набагато зб≥льшен≥. « жовтн¤ 1943 року обов'¤зков≥ норми здач≥ м'¤са, молока, картопл≥ ≥ овоч≥в були встановлен≥ ≥ дл¤ ≥ндив≥дуальних господарств колгоспник≥в, с≥льськоњ ≥нтел≥генц≥њ та одноос≥бник≥в. ¬они становили 15 кг м'¤са з господарства, 50 л≥тр≥в молока з корови та по 5 центнер≥в картопл≥ ≥ 18 центнер≥в овоч≥в з гектара орноњ земл≥. ƒл¤ одноос≥бник≥в норми поставок зб≥льшувалис¤ на 30 в≥дсотк≥в [10].

---------------

10 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.199, арк.3-5.

ƒо збиранн¤ решток врожаю, ¤кий не встигли знищити або вивезти н≥мц≥, було залучене все населенн¤ област≥, робоча худоба ≥ корови колгоспник≥в. ўоб вивезти хл≥б з лан≥в ѕолтавщини, управл≥нн¤ тилу „ервоноњ арм≥њ вид≥лило 600 автомоб≥л≥в. «г≥дно р≥шенн¤ ¬≥йськовоњ ради ¬оронезького фронту в≥д 5 жовтн¤ 1943 року, в≥йськов≥ частини зобов'¤зувалис¤ надавати допомогу колгоспам ≥ радгоспам з тим, щоб завершити зб≥р врожаю до настанн¤ холод≥в, а в≥дбите у противника награбоване майно (коней, худобу, с≥льськогосподарський (248) реманент тощо) передавати в розпор¤дженн¤ м≥сцевих орган≥в рад¤нськоњ влади. ” свою чергу командуючий —тепового фронту ≤.  онЇв 7 листопада 1943 року наказав дл¤ наданн¤ допомоги в завершенн≥ збиранн¤ врожаю вид≥лити ≥з в≥йськ фронту 5500 чолов≥к р¤дового складу ≥ 220 оф≥цер≥в [11].

---------------

11 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.2, спр.126, арк. 15.

ƒо настанн¤ ст≥йкоњ зими колгоспники област≥ ц≥ною неймов≥рних зусиль встигли з≥брати ≥ обмолотити зернов≥ на площ≥ 341277 га, кукурудзи Ч 71160 га, картопл≥ Ч 64000 га, цукрового бур¤ка Ч 23927 га ≥ сон¤шника Ч 131194 га. ”же прот¤гом перших чотирьох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ поверненн¤ рад¤нськоњ влади у фонд „ервоноњ арм≥њ ѕолтавщина здала 1852133 цнт хл≥ба, 215423 цнт сон¤шника ≥ 694767 цнт картопл≥.  р≥м того, ≥з своњх лишк≥в, ¤к це називалос¤ в оф≥ц≥йних парт≥йних документах, колгоспи ≥ колгоспники продали держав≥ 1522770 цнт хл≥ба, 245480 цнт сон¤шника ≥ 1541250 цнт картопл≥ [12].

---------------

12 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.226 зв.

ƒл¤ поповненн¤ колгоспних ферм до к≥нц¤ 1943 року вдалос¤ законтрактувати в ≥ндив≥дуальних господарствах колгоспник≥в 65477 гол≥в тел¤т, 2236 ¤гн¤т, 1089 порос¤т ≥ 68269 штук птиц≥. ќф≥ц≥йно контрактац≥¤ в≥дбувалас¤ добров≥льно, а насправд≥ Ч добров≥льно-примусово. ¬жит≥ заходи дозволили в≥дновити тваринницьк≥ ферми в багатьох колгоспах област≥, що видно з такоњ таблиц≥:[13]

---------------

13 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.31.

Ѕуло на 1.01.1941 року

Ѕуло на час зв≥льненн¤

—тало на 1.01.1944 року 

¬–’

2472

59

1725

—виней

2482

106

624

ќвець

2431

42

255

ѕтиц≥

2476

170

353

ѕаралельно ≥з збиранн¤м врожаю проводилас¤ ≥ оранка на з¤б. ќск≥льки робочих рук ≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки катастроф≥чно не вистачало, до оранки залучалис¤ корови колгоспник≥в. —п≥льною постановою обкому  ѕ(б)” ≥ облвиконкому в≥д 16 жовтн¤ 1943 року встановлювалис¤ так≥ сезонн≥ норми вироб≥тку дл¤ худоби: дл¤ кон¤ Ч 6 га, вола Ч 5 га ≥ корови Ч 2 га. „астину роб≥т колгоспники, головним чином ж≥нки ≥ п≥дл≥тки, виконували вручну. ƒо настанн¤ зимових холод≥в планувалос¤ виорати 373 тис¤ч≥ гектар≥в. ” д≥йсност≥ ж виорали ≥ пос≥¤ли 519 тис¤ч гектар≥в [14].

---------------

14 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.199, арк.42.

Ќезважаючи на те, що воЇнн≥ д≥њ в 1944 роц≥ перем≥стилис¤ на правий берег ƒн≥пра, в≥йна на ѕолтавщин≥ в≥дчувалас¤ (249) на кожному кроц≥, ≥ не лише "похоронками", ¤к≥ полтавц≥ щодн¤ одержували з фронту, але й в≥длунн¤м недавн≥х боњв та напруженою обстановкою в≥йськового часу. ¬ н≥ч з 21 на 22 червн¤ 1944 року полтавц≥ стали св≥дками черговоњ траг≥чноњ стор≥нки рад¤нсько-н≥мецькоњ в≥йни: погрому н≥мц¤ми американськоњ бази особливого призначенн¤ ≥ початком к≥нц¤ операц≥њ "‘рент≥к" ("скажена"). —уть њњ пол¤гала в тому, що американськ≥й ав≥ац≥њ, дл¤ зд≥йсненн¤ "човникових" операц≥й проти Ќ≥меччини та њњ союзник≥в у ѕолтав≥, ћиргород≥ ≥ ѕир¤тин≥ були надан≥ аеродроми, ¤к≥ вони активно використовували.

≤де¤ "човникових" операц≥й американськоњ ав≥ац≥њ виникла ще в к≥нц≥ 1941 року, ¤к конкретний ви¤в сп≥вроб≥тництва крањн антиг≥тлер≥вськоњ коал≥ц≥њ, але реал≥зована була лише в 1944 роц≥. ¬иб≥р м≥сц¤ базуванн¤ американських л≥так≥в був не випадковим. ѕолтава входила у своЇр≥дний р≥вноб≥чний трикутник: в≥дстань м≥ж м≥стом ≥ аеродромами в јнгл≥њ та ≤тал≥њ була майже однаковою, а це давало змогу зд≥йснювати рейди без дозаправки пальним приблизно на одну в≥дстань польоту.

ѕерш≥ американськ≥ спец≥ал≥сти по обслуговуванню бази в к≥лькост≥ 46 ос≥б прибули до ѕолтави у кв≥тн≥ 1944 року. ѓх розм≥стили в житловому будинку на територ≥њ ав≥ам≥стечка, але невдовз≥ ви¤вилос¤, що в≥н був зам≥нований н≥мц¤ми ≥ не вибухнув лише тому, що миш≥ ≥ щури пошкодили дроти. ѕрот¤гом короткого часу американськ≥ во¤ки з допомогою рад¤нськоњ аеродромноњ обслуги продовжили на 300 метр≥в зл≥тно-посадкову смугу ≥ спорудили ще одну, доставили пальне, боЇприпаси ≥ харч≥. ¬одночас створювалас¤ протипов≥тр¤на оборона: рили траншењ дл¤ укритт¤ особового складу, установлювали зен≥тн≥ гармати. « пов≥тр¤ базу мала прикривати рад¤нська 310 винищувальна див≥з≥¤ ѕѕќ.  омандував 169 (ѕолтавською) ав≥абазою спец≥ального призначенн¤ генерал-майор ќлександр ѕерм≥нов, а кер≥вником американського персоналу був генерал  есслер.

≤нспектувати готовн≥сть полтавськоњ ав≥абази прибули посол —Ўј в –ад¤нському —оюз≥ јверелл √арр≥ман з донькою  етт≥ та заступник командуючого ¬ѕ— —Ўј на Ївропейському театр≥ воЇнних д≥й генерал јндерсен. ” склад≥ делегац≥њ останнього був кап≥тан ≈лл≥от –узвельт, син президента —Ўј. јмериканц≥ залишилис¤ задоволеними виконаними роботами.

(250) 2 червн¤ 1944 року полтавськ≥ аеродроми прийн¤ли перших американських "човник≥в": 750 л≥так≥в 15 пов≥тр¤ноњ арм≥њ —Ўј, ¤к≥ бомбили н≥мецьк≥ воЇнн≥ об'Їкти на територ≥њ —х≥дноњ ™вропи. Ѕ≥льш≥сть ≥з них повернулас¤ на своњ бази в ≤тал≥њ, а 70 л≥так≥в-винищувач≥в –-5 "ћустанг" приземлилис¤ в ћиргород≥, 65 "л≥таючих фортець" ¬-17 с≥ли в ѕир¤тин≥ ≥ 64 Ч в ѕолтав≥. 6 червн¤ з полтавських аеродром≥в американськ≥ л≥таки вилет≥ли на бойове завданн¤. Ѕомбове навантаженн¤ кожноњ машини становило 1832 кг. "Ћ≥таюч≥ фортец≥" завдали пов≥тр¤них удар≥в по порту ≥ аеродрому в √алац≥ (–умун≥¤), п≥сл¤ чого благополучно приземлилис¤ в ≤тал≥њ.

¬сього прот¤гом 2 червн¤-19 вересн¤ 1944 року 8 ≥ 15 пов≥тр¤н≥ арм≥њ —Ўј зд≥йснили з ѕолтави 19 нальот≥в на в≥йськов≥ об'Їкти ворога.  ≥льк≥сть американських во¤к≥в з початком бойових д≥й на ѕолтавщин≥ зросла до 1236 чолов≥к, а тих, хто брав безпосередню участь у бойових вильотах, коливалас¤ в≥д 120 до 1450.

«аморськ≥ гост≥ ви¤вилис¤ досить безтурботними ≥ товариськими хлопц¤ми: залюбки обм≥нювалис¤ сувен≥рами, в≥льно сп≥лкувалис¤ з цив≥льним населенн¤м, особливо з д≥вчатами, багато фотографувалис¤, ходили в ѕолтаву на танц≥ ≥ в к≥но. ƒл¤ американських во¤к≥в в≥дкрили спец≥альний ресторан, ¤кий називавс¤ " луб дл¤ солдат≥в ≥ сержантського складу". ѕроте на завад≥ в≥льному сп≥лкуванню полтавц≥в з американськими во¤ками сто¤в "—мерш" (в≥йськова контррозв≥дка Ч ф≥л≥¤ Ќ ¬— у „ервон≥й арм≥њ). ѕро ситуац≥ю в ѕолтав≥ американський полковник “омас ’емптон писав: "” вас свобода слова лише на словах, а на д≥л≥ диктатура Ќ ¬—. ¬аш народ весь зал¤каний, вам заборонено сп≥лкуватис¤ з ≥ноземц¤ми. ¬ас пот≥м арештовують".

“рапл¤лис¤ ≥ недоречност≥ побутового плану: не просто було навчити американц≥в пити гор≥лку "по-рад¤нському". ƒл¤ американц≥в були збудован≥ спец≥альн≥ туалети, але хтось пост≥йно забирав зв≥дти туалетний пап≥р. ¬и¤вилос¤, що в≥н дуже гарний дл¤ самокруток ≥ отримати його було великою розк≥шшю дл¤ рад¤нських солдат≥в.

21 червн¤ з аеродром≥в у јнгл≥њ п≥дн¤лис¤ водночас у пов≥тр¤ 2500 американських л≥так≥в 8 пов≥тр¤ноњ арм≥њ —Ўј ≥ вз¤ли курс на Ѕерл≥н. ѕ≥сл¤ бомбардуванн¤ столиц≥ “ретього рейху, втративши 44 машини, "л≥таюч≥ фортец≥" повернулис¤ (251) назад, а 137 бомбардувальник≥в ≥ 62 винищувач≥ прикритт¤ полет≥ли на ѕолтавщину. Ѕуквально на хвост≥ в них, ховаючись у хмарах, прилет≥в ≥ н≥мецький розв≥дник "’е-111". ѕом≥тили його п≥зно, тож н≥мецький п≥лот √анс ћюллер встиг сфотографувати полтавську ав≥абазу ≥, вм≥ло маневруючи висотою, вт≥к в≥д погон≥. ¬с≥ оч≥кували нальоту ворожоњ ав≥ац≥њ, але спод≥валис¤ на рад¤нську протипов≥тр¤ну оборону.

Ќ≥мецький полковник ¬≥льгельм јнтрап оголосив вил≥т з аеродрому в Ѕ≥лорус≥њ о 21 годин≥ того ж дн¤. 80 н≥мецьких бомбардувальник≥в ≥ винищувач≥в прикритт¤ безперешкодно, пролет≥ли л≥н≥ю фронту ≥ наблизилис¤ до ѕолтави. Ќал≥т почавс¤, коли частина американських льотчик≥в перебувала в ѕолтав≥ Ч хто на танц¤х, хто на побаченн≥ з д≥вчатами. ≤нш≥ дивилис¤ к≥ноф≥льм "—еренада сон¤чноњ долини".

ћайже дв≥ години н≥мецьк≥ л≥таки безкарно ≥ спустошливо бомбили полтавський аеродром, а пот≥м розстр≥лювали вц≥л≥л≥ л≥таки з кулемет≥в ≥ гармат. Ќ≥мц≥ не втратили жодного л≥така ≥ не зустр≥ли жодного рад¤нського винищувача. ѕ≥сл¤ нальоту н≥мецькоњ ав≥ац≥њ полтавський аеродром ¤вл¤в собою т¤жке видовище: повн≥стю було знищено 43 "л≥таюч≥ фортец≥", 15 "ћустанг≥в" ≥ 5 л≥так≥в ≥нших тип≥в. 45 л≥так≥в було пошкоджено. ћайже повн≥стю були знищен≥ також запаси бомб, крани, т¤гач≥, арм≥йськ≥ джипи ≥ 450 тис¤ч галон≥в високооктанового бензину. Ќа земл≥ згор≥ло ≥ 15 рад¤нських винищувач≥в. «агинуло 30 рад¤нських во¤к≥в, а 80 було поранено. —еред загиблих були в≥йськов≥ журнал≥сти —. —трунников, ѕ.  узнецов ≥ ѕ. Ћ≥дов. «агинуло ≥ три американських п≥лоти: ƒжозеф Ћюкасек, –аймонд ≈стл≥ ≥ ƒональд —≥мпсон. —в≥й останн≥й притулок вони знайшли у Ќових —анжарах, де знаходивс¤ на той час в≥йськовий госп≥таль. Ќа њх могилах встановили пам'¤тн≥ надгробки, але ставленн¤ до них було далеке в≥д цив≥л≥зованого: м≥сцевий люд розт¤г т≥ надгробки дл¤ своњх господарських потреб. “ому в 1948 роц≥ американц≥ забрали прах своњх во¤к≥в ≥ перепоховали њх у —Ўј.

ѕод≥њ 21-22 червн¤ 1944 року поставили п≥д сумн≥в подальше ≥снуванн¤ американськоњ бази в ѕолтав≥ ≥ стали початком завершенн¤ операц≥њ "‘рент≥к". ћ≥ж союзниками постала ст≥на недов≥ри; американц≥ вважали рад¤нське командуванн¤ винуватцем трагед≥њ, адже —тал≥н в≥дмовивс¤ в≥д охорони ав≥абази в ѕолтав≥ американськими н≥чними винищувачами, (252) а рад¤нськ≥ не мали н≥ належного досв≥ду, н≥ спец≥альних прилад≥в. ћожливо, тим самим —тал≥н хот≥в дискредитувати американську в≥йськову потугу ≥ змусити њх залишити територ≥ю —–—–, адже терези в≥йни вже ¤вно схил¤лис¤ на б≥к –ад¤нського —оюзу. ƒо того ж, м≥ж рад¤нськими ≥ американськими во¤ками почали виникати сутички Ч здеб≥льшого на ірунт≥ ревнощ≥в до д≥вчат та зловживанн¤ алкоголем.

7 жовтн¤ 1944 року з ѕолтави в≥дбув перший ешелон з американц¤ми, 12 жовтн¤ Ч другий. Ќа полтавськ≥й ав≥абаз≥ ще залишалос¤ 222 солдати ≥ оф≥цери —Ўј. ƒо середини 1945 року вони також покинули ѕолтаву [15].

---------------

15 √олос ”крањни. Ч 2002. Ч 16 жовтн¤.

як ≥ по всьому —–—–, на ѕолтавщин≥ в 1944 роц≥ широкого розмаху набув з≥н≥ц≥йований владою рух по збиранню кошт≥в у фонд оборони. Ќа створенн¤ танковоњ колони "¬изволена ѕолтавщина" з населенн¤ було з≥брано 104 млн. карбованц≥в. «будован≥ на кошти полтавц≥в танки у березн≥ 1944 року були передан≥ в≥йськовому з'Їднанню, ¤ким командував генерал ћ.ё.  атуков. “аким же шл¤хом були з≥бран≥ кошти ≥ на побудову ав≥аескадрильњ "ѕолтавщина Ч переможц¤м".  олгоспник арт≥л≥ ≥мен≥ 12-р≥чч¤ ∆овтн¤ ≥з села «ахлюпанки  арл≥вського району ћ.—. Ѕаден, чотири сини ¤кого воювали на фронт≥, вн≥с у фонд оборони 100 тис¤ч карбованц≥в власних заощаджень, а ћ.—. „умак з колгоспу ≥мен≥  ал≥н≥на цього ж району Ч 30 тис¤ч карбованц≥в [16].

---------------

16 ™мець ѕ.Ќ., —амойленко ќ.ѕ. ѕолтавщина в роки ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни. Ч ’арк≥в, 1965.. Ч —.181.

” ход≥ в≥дбудови народного господарства надзвичайно гостро сто¤ла проблема забезпеченн¤ робочою силою промислових п≥дприЇмств ≥ транспорту крањни. –озв'¤зувалас¤ вона головним чином шл¤хом примусових моб≥л≥зац≥й населенн¤. ѕостановою –аднаркому ”–—– в≥д 30 вересн¤ 1943 року дл¤ в≥дбудови зал≥зничного транспорту з ѕолтавщини мало бути в≥дправлено 6 тис¤ч чолов≥к, починаючи з 16-р≥чного в≥ку. ¬ лютому 1944 року дл¤ роботи по в≥дбудов≥ завод≥в з виробництва боЇприпас≥в в област≥ було моб≥л≥зовано 4 тис¤ч≥ чолов≥к, у березн≥ цього ж року на в≥дбудову ѕолтавського паровозоремонтного заводу Ч 500 чолов≥к, у кв≥тн≥ Ч дл¤ ƒн≥пробуду Ч тис¤чу, прот¤гом травн¤-червн¤ дл¤  рюк≥вського вагонобуд≥вельного заводуЧ 700, —тал≥нградського тракторного Ч 1000, дл¤ л≥спромгосп≥в ≥ меблевих фабрик ѕолтавщини Ч 1730 ≥ т.д.

ќсоблива увага надавалас¤ в≥дбудов≥ вуг≥льних шахт ƒонбасу, ¤кий на завершальному етап≥ рад¤нсько-н≥мецькоњ (253) в≥йни мав включитис¤ у забезпеченн¤ —–—– паливом, оск≥льки московське кер≥вництво продовжувало розгл¤дати його ¤к "¬сесоюзну кочегарку". ¬≥д швидкоњ в≥дбудови ƒонбасу залежало в≥дродженн¤ ≥нших галузей промисловост≥, транспорту ≥ с≥льського господарства. ” в≥дпов≥дност≥ з постановою обкому  ѕ(б)”та облвиконкому в≥д 13 червн¤ 1944 року ѕолтавська область за рознар¤дкою з центру вз¤ла шефство над вуг≥льними шахтами тресту "ѕервомайськвут≥лл¤" ≥ "ƒонбасантрацит", ¤к≥ щойно утворилис¤ зг≥дно р≥шенн¤ ƒержавного ком≥тету оборони. Ќа п≥дшефн≥ шахти з колгосп≥в ѕолтавщини прот¤гом л≥та 1944 року було направлено 1600 чолов≥к, 40 коней, 33 корови, 23 тел¤т, 42 свин≥, 23 в≥вц≥ та значну к≥льк≥сть продукт≥в харчуванн¤. ћоб≥л≥зован≥ дл¤ роботи на шахтах ƒонбасу зв≥льн¤лис¤ в≥д призову до „ервоноњ арм≥њ, њм надавалас¤ одноразова допомога в розм≥р≥ 2500-3000 крб., а њх с≥м'њ одержали право надсилати продуктов≥ посилки в ƒонбас вагою до 5 кг [17].

---------------

17 ƒјѕќ, ф.–-4085. оп.4, спр.13, арк.1.

ќдним з найскладн≥ших завдань в≥дбудови ƒонбасу було його матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤. Ќе вистачало найнеобх≥дн≥шого: г≥рничних машин, лопат ≥ обушк≥в, цементу ≥, особливо, кр≥пильного л≥су. ƒоставка його з в≥ддалених район≥в —–—– потребувала багато часу ≥ зал≥зничного транспорту, такого необх≥дного дл¤ фронтових перевезень. “ому московське кер≥вництво вир≥шило налагодити постачанн¤ л≥сом ƒонбасу з прилеглих областей ”крањни, в тому числ≥ ≥ з ѕолтавщини. «айн¤тим на л≥созагот≥вл¤х також надавалас¤ в≥дстрочка в≥д призову до „ервоноњ арм≥њ ≥ њх заборон¤лос¤ залучати на ≥нш≥ роботи. ѕри умов≥ виконанн¤ норм вироб≥тку њм дозвол¤лос¤ купувати за гот≥вку в м≥с¤ць: бавовн¤них тканин Ч 5 метр≥в, мила Ч 400 грам, тютюну Ч 100 грам, с≥рник≥в Ч 3 коробки ≥ п≥вл≥тра гор≥лки на одного працюючого.

“¤жк≥ умови прац≥, де в≥дб≥йниками часто працювали ≥ ж≥нки, та побутова невлаштован≥сть змушували моб≥л≥зованих самов≥льно залишати шахти ƒонбасу ≥ т≥кати додому, стаючи, таким чином, трудовими дезертирами. ¬ 1944 роц≥ на ѕолтавщин≥ њх нал≥чувалос¤ близько 6 тис¤ч. Ќайб≥льше вт≥кач≥в було з Ћохвицького та ћиргородського район≥в. Ћише прот¤гом липн¤-вересн¤ 1944 року до правоохоронних орган≥в ѕолтавщини над≥йшло 2040 справ про самов≥льне залишенн¤ моб≥л≥зованими своњх м≥сць роботи. « них 748 справ було направлено до в≥йськових трибунал≥в, а 380 ос≥б оголошено в розшук. [18].

---------------

18 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.2, спр.170, арк.66.

(254) ¬елике значенн¤ дл¤ розгрому фашистськоњ Ќ≥меччини та в≥дбудови народного господарства у зв≥льнених районах ”крањни мало налагодженн¤ безпереб≥йноњ роботи вс≥х вид≥в транспорту. Ќа в≥дбудов≥ мост≥в, зал≥зниць, станц≥йних буд≥вель ≥ споруд пор¤д з воЇн≥зованими формуванн¤ми Ќаркомату шл¤х≥в сполученн¤ —–—– буди моб≥л≥зован≥ ≥ тис¤ч≥ роб≥тник≥в та сел¤н ѕолтавщини. ” в≥дбудов≥ ѕолтавського зал≥зничного вузла брали участь роб≥тники 6 буд≥вельно-в≥дновлювальноњ д≥льниц≥, близько двох тис¤ч моб≥л≥зованих, головним чином ж≥нок, та 150 п≥двод. ¬же на четвертий день п≥сл¤ вступу „ервоноњ арм≥њ до ѕолтави на станц≥ю ѕолтава-ѕ≥вденна з ’аркова прибув перший в≥йськово-техн≥чний пот¤г.

1500 чолов≥к ≥ 100 п≥двод було залучено до в≥дбудовних роб≥т на  ременчуцькому зал≥зничному вузл≥. ¬с≥ роботи велис¤ п≥д вогнем н≥мц≥в, ¤к≥ з правого берега ƒн≥пра обстр≥лювали м≥сто. –об≥тники вручну розбирали з≥рван≥ корпуси, вит¤гали з-п≥д уламк≥в устаткуванн¤ ≥ тут же його ремонтували. ѕрот¤гом дек≥лькох дн≥в зал≥зничники  ременчука в≥дбудували водокачку, механ≥чну майстерню, зал≥зничн≥ кол≥њ. ¬же 4 листопада п≥д артилер≥йським обстр≥лом противника машин≥ст ћироненко прив≥в на станц≥ю перший пот¤г з боЇприпасами. ўоб уникнути приц≥льного вогню н≥мецькоњ артилер≥њ, ешелони ≥з зброЇю ≥ боЇприпасами розвантажували ночами [19]. Ќа початку жовтн¤ 1943 року було повн≥стю в≥дновлено рух поњзд≥в на д≥льниц≥ ѕолтава-ƒарниц¤.

---------------

19 «ор¤ ѕолтавщини. Ч 1944. Ч 27 лютого.

ѕ≥д час втеч≥ за ƒн≥про н≥мц≥ знищили за собою мости ≥ вс≥ можлив≥ засоби переправи. “ому, ¤к т≥льки „ервона арм≥¤ вибила њх з правого берега, в  ременчуц≥ почалос¤ спорудженн¤ нового висоководного мосту. ” в≥дпов≥дност≥ з р≥шенн¤м ƒ ќ, його мали ввести в експлуатац≥ю 20 с≥чн¤ 1944 року. Ќа його буд≥вництв≥ були залучен≥ в≥йськов≥ мостобуд≥вн≥ частини ≥ близько трьох тис¤ч моб≥л≥зованих м≥сцевих жител≥в. ѕрацювали вони ц≥лодобово, без перепочинку ≥ вих≥дних. ¬ результат≥ неймов≥рних зусиль м≥ст через ƒн≥про в район≥  ременчука вдалос¤ ввести в експлуатац≥ю на 8 дн≥в ран≥ше строку.

16 липн¤ 1944 року було в≥дкрито ≥ м≥ст через ¬орсклу на маг≥страл≥ ’арк≥в-ѕолтава- ињв. « ц≥Їњ нагоди на станц≥њ ѕолтава-ѕ≥вденна в≥дбувс¤ урочистий м≥тинг. як завжди бувало в традиц≥¤х комун≥стичного режиму, обком  ѕ(б)” дов≥в "контрольн≥ завданн¤" райкомам парт≥њ привести дл¤ масовост≥: (255) Ћен≥нському Ч 3000 чолов≥к, ќкт¤брському Ч1500 ≥  ињвському Ч 1000. ќдночасно були визначен≥ виступаюч≥ та регламент виступ≥в. ѕ≥сл¤ м≥тингу буд≥вельники мосту ≥ представники обласноњ та м≥ськоњ номенклатури "за особливими запрошенн¤ми" продовжили св¤ткуванн¤ в розташуванн≥ одн≥Їњ з в≥йськових частин м≥ста. –ешта присутн≥х роз≥йшлис¤ по дом≥вках голодними.

”дарними темпами проходила в≥дбудова ≥ ѕолтавського паровозоремонтного заводу. « метою забезпеченн¤ його квал≥ф≥кованими роб≥тниками при ”правл≥нн≥ в≥дбудови ѕѕ–« 15 березн¤ 1944 року в≥дкрилас¤ школа фабрично-заводського навчанн¤ на 300 учн≥в.

” надзвичайно складних умовах доводилос¤ в≥дбудовувати ≥ поруйноване в≥йною с≥льське господарство. ¬ селах майже не залишилос¤ техн≥ки, робочоњ худоби ≥ чолов≥к≥в.  омун≥стичний режим не в≥дмовивс¤, на що багато хто спод≥вавс¤, в≥д феодальноњ колгоспно-радгоспноњ системи, в ¤к≥й була в≥дсутн¤ матер≥альна зац≥кавлен≥сть людей у результатах своЇњ прац≥ ≥ переважав позаеконом≥чний примус, ¤кий базувавс¤ на груб≥й сил≥. ¬ перш≥ ж дн≥ п≥сл¤ в≥дновленн¤ рад¤нськоњ влади колгоспам повернули њх стар≥ назви ≥ запровадили примусову працю, ¤к ≥ за н≥мц≥в.

Ѕ≥льш≥сть роб≥т на сел≥ доводилос¤ виконувати вручну ≥ основний њх т¤гар л≥г на плеч≥ ж≥нок.  орови з ≥ндив≥дуальних господарств колгоспник≥в повсюдно були основною т¤гловою силою: ними орали землю, а борони т¤гали ж≥нки. ” 1944 роц≥ на пол¤х ѕолтавщини працювало близько 70 тис¤ч кор≥в колгоспник≥в, за допомогою ¤ких було зорано понад 55 тис¤ч гектар≥в земл≥, забороновано 350 тис¤ч гектар≥в ≥ зас≥¤но зернових на площ≥ 150 тис¤ч гектар≥в [20]. ѕри цьому колгоспники, чињ корови працювали на с≥льськогосподарських роботах, не зв≥льн¤лис¤ в≥д обов'¤зковоњ здач≥ молока держав≥. ƒ≥л¤нки земл≥, ¤к≥ не можна було виорати, скопували лопатами вручну. ¬≥драми носили на пол¤ гн≥й, поп≥л та кур¤чий посл≥д, ¤к≥ в примусовому пор¤дку збирали по дворах колгоспник≥в.

---------------

20 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.258, арк.20.

” першу чергу потр≥бно було в≥дновити довоЇнн≥ пос≥вн≥ площ≥ ≥ орган≥зувати виробництво с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ дл¤ забезпеченн¤ фронту ≥ населенн¤ м≥ст продовольством, а промислов≥сть сировиною. ¬≥дбудова с≥льського господарства почалас¤ з в≥дновленн¤ матер≥ально-техн≥чноњ бази (256) колгосп≥в ≥ ћ“—. « ц≥Їю метою прот¤гом першого року п≥сл¤ поверненн¤ рад¤нськоњ влади на ѕолтавщину влада орган≥зувала зб≥р деталей та ≥нструмент≥в серед родин механ≥затор≥в та по дворах колгоспник≥в. “рактори переробл¤ли на роботу на керосин≥, а комбайни Ч на безмоторну роботу. ѕроте ≥ ц≥Їњ техн≥ки не вистачало, тому врожай теж доводилос¤ збирати вручну. Ќаприклад, п≥д час жнив у ’орольському район≥ косар¤ми працювало 1218 ж≥нок, а хл≥б щоденно коровами вивозили 280-290 п≥двод.

” 1945 роц≥ х≥м≥чним способом плантац≥њ цукрового бур¤ка були оброблен≥ лише на площ≥ 6300 гектар≥в. “ому в боротьб≥ з довгоносиком плантац≥њ обкопували канавками з ловчими пастками або збирали шк≥дник≥в уручну, залучаючи до цього нав≥ть учн≥в початкових клас≥в. ѓх руками в цьому ж роц≥ було з≥брано б≥льше 20 тонн довгоносик≥в [21].

---------------

21 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.322, арк.66.

«ам≥сть реальноњ матер≥альноњ допомоги, влада посилала на села тис¤ч≥ аг≥татор≥в ≥ пропагандист≥в, ¤к штатних, так ≥ з числа с≥льськоњ та м≥ськоњ ≥нтел≥генц≥њ. —таном на 1 грудн¤ 1944 року в област≥ нал≥чувалос¤ 1185 штатних аг≥тколектив≥в, ¤к≥ прот¤гом другоњ половини цього ж року провели 86800 бес≥д та колективних читань газет з населенн¤м.

” 1945 роц≥ п≥д час проведенн¤ весн¤них польових роб≥т на село було послано б≥льше 10 тис¤ч аг≥татор≥в ≥ пропагандист≥в. ” зв≥тах парт≥йних орган≥в навод¤тьс¤ фантастичн≥ цифри проведених ними ≥ндив≥дуальних ≥ колективних бес≥д та прочитаних лекц≥й. ≤ все ж п≥днев≥льна прац¤ в колгоспах не давала бажаних насл≥дк≥в. ” 1944 роц≥ число колгоспник≥в, ¤к≥ не виробили м≥н≥муму трудодн≥в, склало 51409, в тому числ≥ 3944 чолов≥к≥в ≥ 47970 ж≥нок. ” ’орольському район≥ ≥з 11 тис¤ч працездатних колгоспник≥в п≥д час жнив на роботу виходило лише 6354 [22].

---------------

22 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.256, арк.28 зв.

” документах колишнього ѕолтавського обкому  ѕ(б)” навод¤тьс¤ методи боротьби м≥сцевих кер≥вник≥в з невиходами на роботу в колгоспах: самов≥льн≥ незаконн≥ штрафи, що накладалис¤ головами колгосп≥в, конф≥скац≥¤ овоч≥в з присадибних д≥л¤нок колгоспник≥в, позбавленн¤ њх права користуватис¤ громадськими пасовищами та ≥н.

Ќезважаючи на т¤жк≥ умови воЇнного часу, при в≥дсутност≥ достатньоњ к≥лькост≥ робочих рук ≥ необх≥дноњ техн≥ки, на к≥нець в≥йни колгоспи област≥ освоњли 1738,4 тис¤ч≥ гекта-(256)р≥в с≥льськогосподарських уг≥дь, що склало 85,6 в≥дсотка довоЇнноњ пос≥вноњ площ≥. ¬ 1944 роц≥ ѕолтавщина здала 272158 тонн хл≥ба держав≥, або на 81 в≥дсоток б≥льше, н≥ж у 1943 роц≥, ≥ дос¤гла 91,5 в≥дсотка здач≥ хл≥ба врожаю 1940 року. «а виконанн¤ плану хл≥бозагот≥вель 118 чолов≥к, головним чином з числа парт≥йних ≥ рад¤нських функц≥онер≥в, одержали державн≥ нагороди.

ѕроте покараних було значно б≥льше. «а даними обласноњ прокуратури, до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за зрив план≥в виконанн¤ хл≥бозагот≥вель у 1945 роц≥ було прит¤гнуто близько 500 кер≥вник≥в с≥льського господарства (гол≥в колгосп≥в, директор≥в радгосп≥в, бригадир≥в тощо).

—таном на 1 листопада 1945 року на ланах област≥ залишилос¤ ще нез≥браними: зернових ≥ зернобобових на площ≥ 4439 га, конопл≥ Ч 4000 га, сон¤шнику Ч 34000 га, цукрового бур¤ка Ч 4317 га, картопл≥ Ч 388 га. Ќеобмолоченими залишалис¤ скошен≥ на 250 тис¤чах гектар≥в зернов≥ культури, а скошений на 20 тис¤чах гектар≥в хл≥б ще не був заскирдований ≥ псувавс¤ на пол¤х [23].

---------------

23 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.268, арк.65.

« не меншими труднощами проходило ≥ в≥дновленн¤ громадського тваринництва в колгоспах ≥ радгоспах област≥. ƒжерелом зб≥льшенн¤ погол≥в'¤ худоби стало поповненн¤ ферм за рахунок приплоду та контрактац≥њ молодн¤ку у колгоспник≥в, роб≥тник≥в ≥ службовц≥в. ¬≥домо, що в пер≥од окупац≥њ н≥мц≥ зн¤ли обмеженн¤ на утриманн¤ худоби в ≥ндив≥дуальних господарствах, у результат≥ чого в багатьох ≥з них з'¤вилис¤ кон≥, по дек≥лька гол≥в худоби, чимало птиц≥. ѓх рад¤нська влада квал≥ф≥кувала, ¤к незаконно придбан≥. “ому сп≥льним р≥шенн¤м обкому  ѕ(б)” ≥ облвиконкому в≥д 13 червн¤ 1944 року придбана в пер≥од окупац≥њ худоба п≥дл¤гала поверненню в усусп≥льнений сектор, тобто до колгосп≥в, безплатно [24].

---------------

24 ƒјѕќ, ф.–-4085, оп.4, спр.9, арк.9.

 онтрактац≥ю худоби в населенн¤ намагалис¤ використати з метою наживи де¤к≥ районн≥ кер≥вники, скуповуючи бо вим≥нюючи кор≥в у колгоспник≥в. "Ћ≥дирували" в цьому секретар≥ „орнобањвського ≥  омишн¤нського райком≥в парт≥њ, голова ¬еликобагачанського райвиконкому, начальник √ельм¤з≥вського райв≥дд≥лу Ќ ¬— та ≥н. ѕридбану ними шахрайським способом худобу довелос¤ повернути до колгосп≥в.

«авд¤ки вжитим заходам станом на 1 жовтн¤ 1944 року погол≥в'¤ великоњ рогатоњ худоби на ѕолтавщин≥, пор≥внюючи (258) з в≥дпов≥дним пер≥одом минулого року, зб≥льшилос¤ на 234 в≥дсотки, свиней Ч на 493, овець Ч на 416, коней Ч на 27. јле кормова база колгосп≥в не була розрахована на таку к≥льк≥сть худоби, ≥ њњ взимку часто доводилос¤ годувати зн¤тою з дах≥в ферм соломою, в результат≥ чого був допущений великий пад≥ж, особливо в ћиргородському, √ад¤цькому, ƒиканьському ≥ –ешетил≥вському районах, де загинули сотн≥ гол≥в коней та великоњ рогатоњ худоби.

Ќев≥д'Їмною умовою нормал≥зац≥њ житт¤ на зв≥льнен≥й в≥д н≥мц≥в ѕолтавщин≥ стало в≥дновленн¤ д≥¤льност≥ заклад≥в народноњ осв≥ти. —п≥льною постановою обкому  ѕ(б)” ≥ облвиконкому в≥д 4 листопада 1943 року прац≥вники народноњ осв≥ти зобов'¤зувалис¤ до 10 листопада провести обл≥к д≥тей шк≥льного в≥ку, а з 15 листопада 1943 року розпочати навчанн¤ в школах. ” в≥дпов≥дност≥ з директивними р≥шенн¤м московського кер≥вництва у школах були запроваджен≥ випускн≥ екзамени дл¤ учн≥в, ¤к≥ зак≥нчували початкову ≥ семир≥чну школи, та екзамен на атестат зр≥лост≥ дл¤ випускник≥в середн≥х шк≥л.

Ќа шл¤ху розвитку шк≥льноњ осв≥ти сто¤ли величезн≥, викликан≥ в≥йною труднощ≥: повсюдно бракувало шк≥льних прим≥щень, навчального обладнанн¤, п≥дручник≥в ≥ вчител≥в. Ўколи ≥ окрем≥ класи доводилос¤ влаштовувати у громадських буд≥вл¤х, приватних будинках, часом нав≥ть у земл¤нках. «ан¤тт¤ проводилис¤ у дв≥ ≥ три зм≥ни. «а браком паперу д≥ти вчилис¤ писати на клапт¤х газет чорнилом з бузини. Ѕагато д≥тей прийшли до школи переростками, тому що в умовах окупац≥њ ≥снували лише початков≥ класи. „астина д≥тей через хвороби, брак од¤гу ≥ взутт¤, в≥ддален≥сть шк≥л або в≥дсутн≥сть шк≥льних прим≥щень взагал≥ не мала можливост≥ в≥дв≥дувати школу. —таном на лютий 1944 року таких д≥тей по област≥ було б≥льше 20 тис¤ч, зокрема в Ќовосанжарському район≥ Ч 1070, √лобинському Ч 970, ћиргородському Ч 800, —емен≥вському Ч 770 ≥ т.д. [25].

---------------

25 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.167.

«начну допомогу у в≥дбудов≥ заклад≥в народноњ осв≥ти подавала громадськ≥сть ѕолтавщини: роб≥тники, колгоспники, ≥нтел≥генц≥¤. «авд¤ки њх сп≥льним зусилл¤м уже в лютому 1944 року ≥з 1769 шк≥л, ¤к≥ працювали напередодн≥ в≥йни, роботу в≥дновили 1530. Ќавчалос¤ в них 207967 д≥тей [26]. 15 листопада 1943 року розпочалос¤ навчанн¤ на трьох факультетах ѕолтавського педагог≥чного ≥нституту. ѕ≥сл¤ поверненн¤ (259) з евакуац≥њ в ньому працювало 45 викладач≥в ≥ навчалос¤ близько 500 студент≥в, головним чином д≥вчат та чолов≥к≥в-≥нвал≥д≥в в≥йни. Ќаступного року ≥нститут уже зробив перший випуск: 93 молодих учител≥ одержали направленн¤ в школи ѕолтавщини.

---------------

26 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.205, арк.226.

4 кв≥тн¤ 1944 року кер≥вництво област≥ звернулос¤ до –аднаркому ”–—– з проханн¤м перевести до ѕолтави 2 ’арк≥вський медичний ≥нститут разом з навчальною базою, професорсько-викладацьким складом ≥ студентами, але це клопотанн¤ не було задоволене без по¤сненн¤ причин. ¬≥дступаючи, н≥мц≥ повн≥стю знищили прим≥щенн¤ √радизького бухгалтерсько-економ≥чного техн≥куму. “ому п≥сл¤ поверненн¤ рад¤нськоњ влади було вир≥шено не в≥дбудовувати його, а перевести до Ћубен. “ехн≥кум готував бухгалтер≥в-економ≥ст≥в дл¤ ћ“— ≥ районних земельних в≥дд≥л≥в.

ѕевн≥ усп≥хи буди зроблен≥ ≥ у в≥дбудов≥ культурно-осв≥тн≥х заклад≥в област≥. —п≥льною постановою обкому  ѕ(б)” ≥ облвиконкому в≥д 4 березн¤ 1944 року була в≥дновлена д≥¤льн≥сть ѕолтавського обласного драматичного театру ≥мен≥ ћ.¬.√огол¤. ѕ≥д час евакуац≥њ в≥н працював у  азахстан≥. “ам колектив театру п≥дготував ≥ включив до свого репертуару 32 п'Їси рад¤нських ≥ заруб≥жних автор≥в, дав понад 600 вистав дл¤ цив≥льного населенн¤ ≥ 207 Ч дл¤ в≥йськових частин ≥ госп≥тал≥в. ” ѕолтав≥ дл¤ театру тимчасово вид≥лили прим≥щенн¤ другого поверху середньоњ школи є 3. јкторам театру та ≥ншим прац≥вникам культури м≥ська влада надала 39 квартир та орган≥зувала дл¤ них закриту њдальню на 200 чолов≥к. ѕершими п'Їсами, ¤к≥ колектив театру поставив дл¤ полтавц≥в, були "ƒай серцю волю, заведе в неволю", "Ѕезталанна", "”крадене щаст¤" та ≥н. [27].

---------------

27 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.10, арк.43.

” к≥нц≥ 1943 року в≥дновила роботу й обласна ф≥лармон≥¤ з ансамблем бандурист≥в та балетною групою при н≥й. ƒиректором ≥ художн≥м кер≥вником ф≥лармон≥њ працював ј.¬.  ононович, а хормейстером Ч Ўаповаленко, ¤кий перебував на ц≥й посад≥ ≥ п≥д час н≥мецькоњ окупац≥њ.  р≥м обов'¤зковоњ "ѕ≥сн≥ про —тал≥на", в репертуар≥ хору було багато украњнських народних п≥сень та п≥сень народ≥в —–—–. 15 кв≥тн¤ 1944 року почалос¤ навчанн¤ ≥ в ѕолтавському музичному училищ≥ ≥мен≥ ћ. Ћисенка. ¬ училищ≥ працювали в≥дд≥ли духових ≥ смичкових ≥нструмент≥в, вокальний та фортеп≥анний.

(260) Ќа к≥нець 1945 року на ѕолтавщин≥ вже працювало 3 театри, 12 районних будинк≥в культури ≥ 30 клуб≥в, 253 колгоспних ≥ 315 с≥льських клуби, 51 б≥бл≥отека й 8 музењв, 652 хати-читальн≥ ≥ 178 "червоних кутк≥в". ¬ажлива роль в ≥деолог≥чн≥й обробц≥ населенн¤ належала найб≥льш масовому виду мистецтва Ч к≥но. ѕроте внасл≥док недостатньоњ к≥лькост≥ спец≥ал≥ст≥в ≥ обладнанн¤ розвиток к≥номереж≥ був недостатн≥й. ¬ област≥ д≥¤ло лише 69 к≥ноустановок, у тому числ≥ 21 с≥льська стац≥онарна ≥ 24 к≥нопересувки, в б≥льшост≥ "н≥мих" [28].

---------------

28 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.341, арк.42.

ќсновним зм≥стом роботи культурно-осв≥тн≥х установ, ¤к ≥ в довоЇнний час, було вихвал¤нн¤ "вожд¤ вс≥х час≥в ≥ народ≥в" та вихованн¤ полтавц≥в у дус≥ "безмежноњ любов≥ до комун≥стичноњ парт≥њ ≥ рад¤нськоњ Ѕатьк≥вщини". «'¤вилис¤ ≥ нов≥ напр¤мки в ≥деолог≥чн≥й робот≥. Ќамагаючись заповнити в ¤к≥йсь м≥р≥ той вакуум, що утворивс¤ п≥д час н≥мецько-фашистськоњ окупац≥њ, вс¤ сила парт≥йно-командноњ системи була спр¤мована на пропаганду комун≥стичноњ ≥деолог≥њ, переваг рад¤нського способу житт¤ ≥ непорушну Їдн≥сть народ≥в —–—– при кер≥вн≥й рол≥ "старшого брата".

ѕолтавц¤м нав'¤зувалас¤ теза про комун≥стичну парт≥ю ¤к орган≥затора ≥ натхненника перемоги над фашизмом, про "великий рос≥йський народ", ¤кий Їдиний начебто про¤вив себе г≥дно у рад¤нсько-н≥мецьк≥й в≥йн≥. «вичайно, згадувавс¤ ≥ украњнський народ, але мова цього народу, його культура ≥ традиц≥њ в умовах великодержавноњ ейфор≥њ трактувалис¤ ¤к другор¤дн≥, пох≥дн≥. Ќагн≥талас¤ справжн¤ пророс≥йська ≥стер≥¤. √учно в≥дзначалис¤ чергов≥ р≥чниц≥ "ген≥ального" байкар¤ ≤.  рилова, читалис¤ неск≥нченн≥ лекц≥њ про —уворова ≥  утузова, вз¤тт¤ "руськими" в≥йськами Ѕерл≥на в 1760 роц≥ тощо. « ус≥х ≥сторичних постатей ”крањни згадувавс¤ лише Ѕ. ’мельницький, ¤к "воз'Їднувач". ћайже вс≥ оф≥ц≥йн≥ документи, нав≥ть на районному р≥вн≥, готувалис¤ рос≥йською мовою.

¬≥йна наклала т¤жкий в≥дбиток на все житт¤ полтавц≥в. њх матер≥альне ≥ побутове становище, ¤к ≥ в часи н≥мецькоњ окупац≥њ, залишалос¤ вкрай т¤жким. Ћюди од¤галис¤ в лахм≥тт¤, ¤ке залишилос¤ ще з довоЇнних або дореволюц≥йних час≥в, та в обноски вс≥х арм≥й, ¤к≥ пройшли прот¤гом в≥йни через ѕолтавщину. ¬зувалис¤ в таке ж взутт¤ або в кустарного виробництва галош≥, та й то лише в холодну пору року, а в теплу, практично до заморозк≥в, Ч ходили босими, особливо (261) по селах. Ѕ≥льш≥сть сел¤нських д≥тей ходили в пошитому з домотканого полотна од¤з≥: б≥л≥й сорочц≥ та пофарбованих дубовою корою штанах. ѕрактично в кожн≥й сел¤нськ≥й хат≥, ¤к за час≥в феодал≥зму або ще ран≥ше, сто¤ли пр¤дка ≥ дерев'¤ний ткацький верстак, на ¤кому довгими зимовими ночами при св≥тл≥ каганц¤ ж≥нки ткали полотно.

Ќе вистачало найнеобх≥дн≥шого, нав≥ть с≥рник≥в. “ому вогонь добували з допомогою кресал або п≥дтримували його ц≥лодобово, а ¤кщо раптом в≥н згасав, то ходили по сус≥дах позичати жар, щоб розпалити в печ≥ ≥ приготувати ¤кусь страву.

«апроваджена п≥сл¤ вигнанн¤ н≥мц≥в у м≥стах ≥ роб≥тничих селищах карткова система могла забезпечити х≥ба що найнижчий прожитковий м≥н≥мум населенн¤. ƒо того ж, державне постачанн¤ було диференц≥йованим: дещо кращим на оборонних п≥дприЇмствах, г≥ршим Ч на ≥нших. “ак, норми продовольчого постачанн¤ дл¤ роб≥тник≥в та ≥нженерно-техн≥чних прац≥вник≥в, зайн¤тих на в≥дбудов≥ народногосподарських об'Їкт≥в, становили: 1,8 кг м'¤са ≥ риби, 0,4 кг жир≥в ≥ 1,2 кг крупи на м≥с¤ць; дл¤ тих, хто був зайн¤тим на ≥нших роботах, в≥дпов≥дно: 1,2 кг, 0,3 кг ≥ 0,8 кг; дл¤ утриманц≥в: 0,5 кг, 0,2 кг, 0,6 кг; дл¤ д≥тей: 0,4 кг, 0,3 кг ≥ 0,8 кг. [29]. ѕроте цих норм дотримувалис¤ не завжди. —постер≥галис¤ част≥ перебоњ у забезпеченн≥ населенн¤ хл≥бом, ¤кий, до того ж, був не¤к≥сним, з чисельними дом≥шками. ” с≥чн≥ 1944 року були випадки, коли вчител≥ ≥ медичн≥ прац≥вники по дек≥лька тижн≥в взагал≥ не одержували хл≥ба. ўоб ¤кось вижити, вони змушен≥ були займатис¤ приватною практикою, продавати особист≥ реч≥ тощо. —ел¤ни взагал≥ були позбавлен≥ будь-¤кого державного забезпеченн¤, Їдиною над≥йною годувальницею тут залишалас¤ корова, ¤кою, до того ж, ≥ обробл¤ли землю.

---------------

29 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.9, арк.115.

ѕродовольча проблема ускладнювалас¤ ще й тим, що на ѕолтавщину почали повертатис¤ бранц≥ з Ќ≥меччини, колишн≥ остарбайтери, частину з ¤ких потр≥бно було працевлаштовувати, забезпечувати продовольчими пайками ≥ надавати житло. Ќа к≥нець 1945 року њх прибуло 58850 чолов≥к. ” ѕолтав≥ з 918 репатр≥ант≥в роботи не мали 756. Ќа роботу њх не брали тому, що вони не мали паспорт≥в, а оформленн¤ документ≥в на них затримувалос¤ через неск≥нченн≥ перев≥рки "компетентними органами". ўоб знайти вих≥д ≥з ц≥Їњ тупиковоњ (262) ситуац≥њ, колишн≥х остарбайтер≥в тимчасово (не б≥льше м≥с¤ц¤) ставили на гарантоване державне постачанн¤ за роб≥тничими нормами, а в селах видавали по 10 кг хл≥ба ≥ 15 кг овоч≥в на людину в м≥с¤ць [30].

---------------

30 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.22, арк.239.

« метою пол≥пшенн¤ продовольчого становища м≥ського населенн¤ в березн≥ 1944 року колгоспникам ≥ одноос≥бникам було дозволено продавати на базарах ≥ зал≥зничних станц≥¤х хл≥б ≥ хл≥бобулочн≥ вироби. ¬ загальносоюзному масштаб≥ була запроваджена торг≥вл¤ товарам за так званими комерц≥йними ц≥нами, ¤к≥ були в дек≥лька раз≥в вищими за державн≥, а тому недоступними дл¤ перес≥чного полтавц¤. ¬их≥д ≥з критичного становища влада шукала в широкому запровадженн≥ п≥дсобних господарств, ¤к≥ мали кожне б≥льш-менш значне п≥дприЇмство чи установа, та наданн≥ земельних д≥л¤нок роб≥тникам ≥ службовц¤м у прим≥ськ≥й зон≥. ” ѕолтав≥ в 1944 роц≥ ≥ндив≥дуальними городами користувалис¤ 23 тис¤ч≥ с≥мей. ¬лада вид≥лила дл¤ них 1018 гектар≥в земл≥ [31].

---------------

31 ѕолтава. ≤сторичний нарис. Ч ѕолтава, 1999. Ч —.184.

” дещо кращому становищ≥ перебували с≥м'њ в≥йськовослужбовц≥в, ≥нвал≥ди та д≥ти-сироти. Ќими оп≥кувалис¤ спец≥ально створен≥ при виконкомах м≥сцевих рад в≥дд≥ли по њх матер≥альному забезпеченню та побутовому обслуговуванню. —таном на 1 липн¤ 1944 року с≥м'¤м в≥йськовослужбовц≥в в област≥ було виплачено 47,1 млн. карбованц≥в грошовоњ допомоги та 3,55 млн. карбованц≥в пенс≥й. ” ѕолтав≥ державним забезпеченн¤м було охоплено 1377 родин фронтовик≥в, ¤ким у грудн≥ 1943 року виплатили 161126 крб. та вид≥лили б≥льше 2 тис¤ч складометр≥в дров. 288 дружин во¤к≥в „ервоноњ арм≥њ були позачергово влаштован≥ на роботу.

“¤жким матер≥альним становищем полтавц≥в користувалис¤ з метою особистоњ наживи окрем≥ нечесн≥ люди, ¤к≥ працювали в систем≥ продовольчого забезпеченн¤. ѓх не зупин¤ло нав≥ть ймов≥рне покаранн¤ за законами воЇнного часу. ∆адоба наживи була вище будь-¤ких моральних ц≥нностей. ” 1944 роц≥ на полтавському хл≥бозавод≥ є 3 було викрито дв≥ злочинних групи у склад≥ 5 ≥ 14 чолов≥к, ¤к≥ крали печений хл≥б ≥ потайки збували його за спекул¤тивними ц≥нами населенню. ѕерша з них украла хл≥ба на 150 тис¤ч карбованц≥в, друга Ч не менше трьох тонн. ¬ к≥нц≥ цього ж року м≥л≥ц≥¤ заарештувала групу спекул¤нт≥в, ¤к≥ працювали в торг≥вельн≥й мереж≥  ињвського району ѕолтави. ѕри арешт≥ в них вилучили 332930 крб. (263) грошей, 2737 кг хл≥бопродукт≥в, 571 кг жир≥в, 70 кг цукру, на 62390 крб. ≥нших продукт≥в та на 463915 крб. промислових товар≥в [32].

---------------

32 ƒјѕќ, ф.ѕ-12, оп.1, спр.272, арк.114.

¬ажким т¤гарем дл¤ полтавц≥в були державн≥ воЇнн≥ позики, розм≥щенн¤ ¤ких визначалос¤ директивним шл¤хом ≥з ћоскви ≥ не враховувало матер≥ального становища населенн¤ т≥льки-но зв≥льнених в≥д н≥мецькоњ окупац≥њ район≥в. „астина населенн¤ з патр≥отичних м≥ркувань в≥ддавала своњ заощадженн¤ чи зароб≥ток держав≥ добров≥льно, але дл¤ б≥льшост≥ полтавц≥в так≥ "позики" були примусовими. ¬ середин≥ травн¤ 1944 року на ѕолтавщин≥ була завершена передплата на « державну воЇнну позику. ¬сього населенн¤ област≥ п≥дписалос¤ на 209417 тис¤ч карбованц≥в, що становило 166,3 в≥дсотка планового бюджетного завданн¤. ѕри цьому половина вказаноњ суми була внесена гот≥вкою.

якщо в рахунок державних позик у б≥льшост≥ полтавц≥в влада забирала останн≥ коп≥йки, то номенклатура за активну участь у њх розм≥щенн≥ та збор≥ гот≥вки пост≥йно одержувала чимал≥ прем≥њ. «а результатами реал≥зац≥њ 3 державноњ позики, 117 кер≥вних прац≥вник≥в обласних ≥ районних парт≥йних та рад¤нських апарат≥в, починаючи з секретар≥в обкому та райком≥в парт≥њ, були прем≥йован≥ м≥с¤чним окладом кожний, а кер≥вники чотирьох район≥в, де зб≥р гот≥вки був найвищим, Ч п≥вторам≥с¤чним. [33].

---------------

33 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.22, арк.198.

¬≥дбудова житлового фонду та забезпеченн¤ полтавц≥в дахом над головою була складовою частиною боротьби за пол≥пшенн¤ њх побутових умов. ќсновн≥ буд≥вельн≥ роботи покладалис¤ на створений на початку 1944 року буд≥вельний трест є 306. ¬ першочерговий план буд≥вництва були включен≥ в≥дбудова прим≥щень обласного ком≥тету парт≥њ та ѕолтавського управл≥нн¤ наркомату ƒержавноњ безпеки. ѕроте в розгортанн≥ в≥дбудовних роб≥т, ¤к ≥ повсюди, спостер≥галис¤ велик≥ труднощ≥, пов'¤зан≥ з нестачею буд≥вельних матер≥ал≥в та робочоњ сили. «абезпечен≥сть буд≥вельними матер≥алами тресту в 1944 роц≥ становила лише 38 в≥дсотк≥в, а кадрами буд≥вельник≥в Ч 43. ѕроведен≥ районними радами трудов≥ моб≥л≥зац≥њ забезпечили буд≥вництво в основному ж≥нками-чорноробами. “ому станом на 1 червн¤ 1945 року ≥з загального числа прац≥вник≥в тресту квал≥ф≥кован≥ роб≥тники становили лише 700 чолов≥к, а чорнороби Ч 1240.

(264) Ќа в≥дбудовних роботах використовувалас¤ ≥ прац¤ н≥мецьких в≥йськовополонених. ” ѕолтав≥ в 1945 роц≥ њх працювало 919, але з них 158 були хворими ≥ непридатними до ф≥зичноњ прац≥, а 160 могли працювати лише на легких роботах. ≤з решти працюючих н≥мц≥в 24 чолов≥ки виконували норми вироб≥тку на 100-120 в≥дсотк≥в, 287 Ч на 60-100 в≥дсотк≥в, 296 Ч менше, н≥ж на 60 [34]. «розум≥ло, що п≥днев≥льна прац¤ н≥коли не була продуктивною.

---------------

34 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.22, арк.161.

Ќезважаючи на труднощ≥ воЇнного часу, прот¤гом 1944 року в област≥ було в≥дбудовано або збудовано заново 44877 хат колгоспник≥в та 5175 колгоспних буд≥вель, у тому числ≥ 1084 конюшн≥, 733 кор≥вники, 475 свинарник≥в, 141 кошара та ≥н. Ўироко практикувалас¤ така форма участ≥ громадськост≥ у в≥дбудовних роботах, ¤к метод народноњ будови власними силами, матер≥алами, ≥нструментами ≥ безоплатно.

≤ все ж житлова проблема залишалас¤ далеко не розв'¤заною. « огл¤ду на поверненн¤ з евакуац≥њ значних мас населенн¤, стан ≥з житлом залишавс¤ складним, ¤к у селах, так ≥ в м≥стах. Ѕагато полтавц≥в мешкало в непристосованих прим≥щенн¤х, у п≥двалах зруйнованих будинк≥в та в земл¤нках. ўе на к≥нець 1946 року в земл¤нках проживало 5692 с≥м'њ, або 18103 чолов≥ки, та по сус≥дах тулилос¤ 9426 с≥мей (28718 чолов≥к) [35].

---------------

35 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.341, арк.20.

∆итла потребували й украњнц≥, ¤ких по зак≥нченн≥ другоњ св≥товоњ в≥йни в результат≥ обм≥ну населенн¤м м≥ж ѕольщею ≥ —–—– почали в примусовому пор¤дку розсел¤ти по р≥зних рег≥онах ”крањни подал≥ в≥д зах≥дного кордону, в тому числ≥ ≥ на ѕолтавщин≥. Ќа к≥нець 1945 року 7800 украњнц≥в з ѕольщ≥ були розселен≥ по 23 районах област≥; найб≥льше в ¬еликобагачанському, √алицькому ≥ Ћохвицькому районах. ўоб ¤комога швидше адаптувати њх у рад¤нське сусп≥льство, дл¤ переселенц≥в створили окрем≥ гуртки, де спец≥ально п≥д≥бран≥ аг≥татори розпов≥дали њм про принади соц≥ал≥стичного способу житт¤ та "вожд¤ вс≥х час≥в ≥ народ≥в" …. —тал≥на [36].

---------------

36 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.2, спр.202, арк.67.

Ѕайдуже ставленн¤ до потреб переселенц≥в з боку м≥сцевоњ влади ≥ перспектива п≥днев≥льного колгоспного житт¤ змушували багатьох ≥з них залишати негостинну та розорену в≥йною ѕолтавщину ≥ перењжджати до зах≥дних областей ”крањни, де рад¤нська влада ще не встигла провести колектив≥зац≥ю, а м≥сцевий люд тримавс¤ усталених в≥ками традиц≥й. ” зв'¤зку з цим, 2 жовтн¤ 1945 року бюро обкому  ѕ(б)” ≥ облвиконком прийн¤ли таЇмну постанову, зг≥дно ¤коњ самочинн≥ (265) перењзди з ѕолтавщини в ≥нш≥ област≥ ”крањни заборон¤лис¤, а тих переселенц≥в, ¤к≥ вже встигли вињхати, м≥л≥ц≥¤ зобов'¤зувалас¤ затримувати ≥ силом≥ць повертати на попереднЇ м≥сце проживанн¤. «м≥нити його можна було лише з дозволу ”правл≥нн¤ в справах евакуац≥њ при –аднарком≥ ”–—– за поданн¤м райвиконком≥в, що було практично нереально [37].

---------------

37 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.22, арк.46.

якщо б≥льш≥сть полтавц≥в у час в≥йни ≥ в перш≥ повоЇнн≥ роки жила в неймов≥рних злидн¤х, то правл¤ча комун≥стична номенклатура знаходилас¤ наче в ≥нш≥й держав≥, не в≥дчуваючи нестатк≥в н≥ в побутовому, н≥ в матер≥альному план≥. ¬она користувалас¤ окремими закритими розпод≥льниками ≥ њдальн¤ми, де товари ≥ продукти продавалис¤ за твердими державними ц≥нами, в дек≥лька раз≥в нижчими за ринков≥. ѕер≥одично номенклатур≥ надавалис¤ дотац≥њ на харчуванн¤ в закритих њдальн¤х, розм≥ри ¤ких визначалис¤ таЇмними р≥шенн¤ми обласного кер≥вництва щоквартально. “ак, 18 березн¤ 1944 року р≥шенн¤м облвиконкому був визначений контингент кер≥вних прац≥вник≥в, ¤к≥ одержували дотац≥њ на вечер≥ в таких розм≥рах: дл¤ 8 чолов≥к Ч по 120 крб. щом≥с¤чно, дл¤ 20 ос≥б Ч по 75 крб. ≥ т.д. ¬сього витрати на дотац≥њ на харчуванн¤ дл¤ номенклатури з 1 кв≥тн¤ по 31 грудн¤ 1944 року становили 53460 крб. [38].

---------------

38 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.10, арк.92.

2 с≥чн¤ 1945 року обком  ѕ(б)” та облвиконком прийн¤ли сп≥льну таЇмну постанову, зг≥дно ¤коњ контингент номенклатурних прац≥вник≥в був значно розширений, в≥дпов≥дно зб≥льшувалас¤ ≥ сума дотац≥й. ” залежност≥ в≥д "ступен¤ в≥дпов≥дальност≥" вс¤ номенклатура под≥л¤лас¤ на три категор≥њ: до першоњ ("найв≥дпов≥дальн≥ших") було в≥днесено 161 чолов≥к, до другоњ ("менш в≥дпов≥дальних") Ч 383 ≥ до третьоњ ("найменш в≥дпов≥дальних" чи "безв≥дпов≥дальних"?) Ч 738 [39].

---------------

39 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, спр.22, арк.1.

Ќоменклатура також пост≥йно отримувала дотац≥њ грошима на "покращенн¤ побутових умов". «г≥дно таЇмного кошторису на друге п≥вр≥чч¤ 1945 року, в≥дпов≥дальн≥ прац≥вники першоњ категор≥њ, кр≥м зарплати, одержували щом≥с¤чн≥ дотац≥њ (в конвертах) у таких розм≥рах: перший секретар обкому ≥ голова облвиконкому Ч по тис¤ч≥ карбованц≥в, секретар≥ обкому ≥ заступники голови облвиконкому Ч по 600 крб., перший секретар обкому комсомолу ≥ головний редактор обласного часопису "«ор¤ ѕолтавщини" Ч по 300 крб. зав≥дуюч≥ в≥дд≥лами обкому та облвиконкому ≥ с≥м'¤ —.‘.  ондратенка Ч по 200 крб., ≥ т.д.

(266) ѕредставники обласноњ номенклатури, включаючи ≥ перших ос≥б у районах, одержували також щор≥чно одноразову допомогу в розм≥р≥ м≥с¤чного окладу, а прац≥вники апарату обласних орган≥зац≥й, ¤к≥ потрапили до числа контингенту "на покращенн¤ побуту", користувалис¤ також дотац≥¤ми на додатков≥ сн≥данки в розм≥р≥ 80 крб. щом≥с¤чно. ƒруге "гар¤че харчуванн¤" дл¤ тих, хто засиджувавс¤ на робот≥, одержували 2800 чолов≥к з числа парт≥йно-рад¤нського, господарського ≥ карального "активу", тобто начальник≥в р≥зного кал≥бру, в тому числ≥ в обком≥ парт≥њ Ч 100 чолов≥к, облвиконком≥ Ч 75, обком≥ комсомолу Ч 20, обласному управл≥нн≥ внутр≥шн≥х справ Ч 120 ≥ обласному управл≥нн≥ державноњ безпеки Ч 70. –азом р≥зноман≥тн≥ доплати обласн≥й номенклатур≥ на другий квартал 1945 року складали 203460 крб. [40].

---------------

40 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, арк. 105-107.

 р≥м того, обласна верх≥вка, включаючи редактора "«ор≥ ѕолтавщини" ≥ с≥м'ю —.‘.  ондратенка, була прикр≥плена дл¤ ≥ндив≥дуального обслуговуванн¤ до магазину є 19 у центр≥ ѕолтави.

ћедичну допомогу номенклатурн≥ прац≥вники також одержували в окрем≥й обласн≥й л≥карн≥, ¤ка п≥дпор¤дковувалас¤ спец≥ально створеному з ц≥Їю метою л≥карн¤но-сан≥тарному управл≥нню Ќаркомату охорони здоров'¤ ”–—–, але тут теж була сво¤ градац≥¤, ¤ка залежала в≥д об≥йманоњ посади пац≥Їнта. ѕостановою облвиконкому в≥д 11 червн¤ 1945 року були затверджен≥ чергов≥ списки кер≥вного "активу", ¤кий мав право користуватис¤ обласною л≥карнею дл¤ номенклатури. ¬ище кер≥вництво област≥ ≥ район≥в Ч (72 чолов≥ки) разом ≥з с≥м'¤ми перебували на повному обслуговуванн≥ л≥карн≥ ≥ користувалис¤ л≥ками безкоштовно. ≤з середньоњ ланки обласноњ номенклатури (155 чолов≥к) лише особисто кер≥вники перебували на повному обслуговуванн≥, а члени њх с≥мей Ч на амбулаторному л≥куванн≥ ≥ л≥ки в аптец≥ купували за грош≥. —еред прикр≥плених до ц≥Їњ закритоњ л≥карн≥ були ≥ 22 наукових прац≥вник≥в ѕолтави: директори, њх заступники ≥ секретар≥ парт≥йних орган≥зац≥й трьох вуз≥в, професори ≥ зав≥дуюч≥ кафедрами марксизму-лен≥н≥зму [41]. Ќезначн≥ п≥льги в обслуговуванн≥ та л≥куванн≥ мала ≥ районна номенклатура, дл¤ ¤коњ були вид≥лен≥ окрем≥ палати в л≥карн¤х.

---------------

41 ƒјѕќ, ф.ѕ-4085, оп.4, арк.97, 102.

ўоб довести свою в≥ддан≥сть б≥льшовицькому режимов≥ ≥ особисто …. —тал≥ну, парт≥йне кер≥вництво ”–—– з ≥н≥ц≥ативи (267) на той час першого секретар¤  ѕ(б)” ћ. ’рущова орган≥зували масов≥ пропагандистськ≥ акц≥њ. ќдн≥Їю з них було написанн¤ в≥рноп≥дданих лист≥в на ≥м'¤ "вожд¤ вс≥х час≥в ≥ народ≥в". ¬ цьому д≥йств≥ змушен≥ були брати участь ≥ тис¤ч≥ полтавц≥в. “ак, прот¤гом 1944 року "Ћист-кл¤тву" п≥дписали 286 тис¤ч чолов≥к, "Ћист-рапорт" Ч 309 тис¤ч, "—лово в≥д украњнського народу" Ч 347 тис¤ч. ÷≥ п≥дписи обласна влада видавала за ви¤в "безмежноњ любов≥ полтавц≥в" до …. —тал≥на ≥ приклад њх пол≥тичного п≥днесенн¤.

” к≥нц≥ 1943 року на ѕолтавщину по дороз≥ з евакуац≥њ прибули парт≥йно-рад¤нськ≥ кер≥вн≥ прац≥вники з  ам'¤нець-ѕод≥льськоњ (870 чолов≥к) та ¬≥нницькоњ (460 чолов≥к) областей. ¬ оч≥куванн≥ кер≥вних посад на окупован≥й поки що територ≥њ своњх областей њх тимчасово розм≥стили по 18 районах ѕолтавщини, але н≥¤коњ практичноњ участ≥ у в≥дбудов≥ поруйнованого в≥йною господарства област≥ вони не брали. «г≥дно постанови бюро обкому  ѕ(б)” в≥д 27 грудн¤ 1943 року, њх мали використовувати лише на кер≥вних посадах на "орган≥зац≥йносподарськ≥й ≥ пол≥тико-масових роботах" у колгоспах з тим, щоб завершити молотьбу ≥ забрати ¤комога б≥льше хл≥ба дл¤ держави [42].

---------------

42 ƒјѕќ, ф.ѕ-15, оп.1, спр.203, арк.220.

¬≥ктор –евегук. ѕолтавщина в роки другоњ св≥товоњ в≥йни (1939-1945). «ам≥сть п≥сл¤мови

 

Хостинг от uCoz