19 декабря 2010 года исполнилось 170 лет со дня основания Петровского Полтавского кадетского корпуса.

Все выпускники в новой версии сайта.

 

Меню: Полтава: історичні нариси; Друковані видання; Бібліотека
  Версія для друку   На головну

УДК 93 (477.53)
ББК 63.4 (Укр — 4 Пол) л6
Пол 49

Пол 49 Полтава. Історичний нарис. — Полтава: Полтавський літератор, — 280 с, іл. + 24 с. вкл.

ISBN 966-7462-22-6.

Книга є першою спробою об'єктивного і всебічного дослідження історії Полтави від сивої давнини до наших днів і відображає сучасні досягнення історичної науки та громадсько-політичної думки. Автори послідовно і по-новому висвітлюють основні етапи долі 1100-літнього міста, яке займає особливе місце в історії української нації та держави і по праву вважається духовною колискою Україні

© Полтавський літератор

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Г. П. Білоус, В. А. Войналович, О. П. Єрмак, В. Н. Жук, В. К. Кикоть, В. Є. Лобурець, О. О. Нестуля, В. О. Пащенко (голова), В. І. Посухов, П. П. Ротач, В. М. Санжаровський, П. С. Стороженко (відповідальні секретарі), К. Г. Скалацький, М. І. Степаненко, Л. В. Ходурська, М. А. Якименко.

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:

В. Є. Лобурець (керівник), А. Т. Кукоба (Слово до читача), О. Б. Супруненко (Археологічні пам'ятки на території Полтави), В. Н. Жук (VII ст. — 1654 рік), 3. П. Яненко (1654 — 1700 роки), Н. Я. Цехмістро (1701 — 1801 роки), Т. Є. Оглезнєва (1802 — 1860 роки), Н. І. Гончаренко (1861 — 1900 роки), В. В. Коротенко (1901 - 1917 роки), В. Я. Ревегук (1917 -1920 роки), І. І. Діптан (1921 — 1928 роки), О. П. Єрмак (1929 — 1941 роки), О. П. Самойленко, М. І. Назаренко, П. А. Кравченко (1941 — 1945 роки), М. В. Бака, М. І. Лахижа (1945 — 1965 роки), М. А. Якименко, О. Г. Бажай (1965 — 1985 роки), П. В. Киридон, Т. П. Пустовіт (1985 — 1998 роки).

АВТОРИ ДОДАТКІВ:

П. П. Ротач, В. М. Ханко (Діячі науки, літератури, мистецтва), Я. Г. Іванюк (Місто-фортеця Полтава), К. В. Гладиш (Архітектура Полтави), Г. Г. Журавель (Пам'ятки історії і культури), С. Л. Кигим (Пам'ятки природи), О. М. Коваленко, К. М. Мироненко (Список літератури та джерел).

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ:

О. Б. Супруненко — VII ст. до н. е. 1654. М. А. Якименко — 1654 — 1917. В. Є. Лобурець - 1917 - 1941. В. А. Войналович — 1941 1998.

ЛІТЕРАТУРНІ РЕДАКТОРИ:

Г. А. Антипович, В. О. Волошина, Н. Б. Левін.

У книзі використано матеріали з праць В. М. Батурина, Л. С. Вайнгорта, а також фотодокументи з особистого архіву К. В. Гладиша та надані Полтавським музеєм космонавтики (директор Д. П. Кальний). Книга написана на основі великої кількості архівних джерел та друкованих праць.

[В електронній версії книги зміст перенесено в початок тексту. Номери сторінок стоять перед початком сторінки і мають вигляд, напр., (10)]

Зміст:

 Археологічні пам'ятки на території Полтави

 Від сивої давнини до визвольної війни 1648 — 1654 років

 Полкове місто (1654 — 1700 роки)

  Бурхливе століття (1700 — 1800 роки)

  Центр губернії (1800 —1860 роки)

  У пореформені роки (1861 — 1900 роки)

  У передгроззя української революції (1901 — 1917 роки)

  Доба української революції (1917 — 1920 роки)

  На шляхах НЕПу (1921 — 1928 роки)

  В період радянської модернізації країни (1929 - 1941 роки)

  Полтава в роки Великої вітчизняної війни (1941 - 1945 роки)

  В роки повоєнної відбудови та «відлиги» (1945 — 1965 роки)

  В умовах наростання протиріч в економічному та соціально-політичному житті країни (1965 — 1985 роки)

  На шляху до незалежності (1985 - 1998 роки)

  Додатки

  Діячі науки, літератури і мистецтва

  Фортеця

  Архітектура Полтави

  Пам'ятки історії та культури

  Заповідна природа Полтави

  Список літератури і джерел

 Археологічні пам'ятки на території Полтави

 

Хостинг от uCoz